Zobrazit místo Kapverdská provincie na větší mapě

Kapverdské ostrovy leží nejjižněji z celé Makaronésie. Jde rovněž o souostroví sopečného původu, tvořené devíti obydlenými a několika dalšími neobydlenými ostrovy, na ostrově Fogo je aktivní sopka. I zde souvisí výška ostrovů s jejich stářím a podobně jako v Kanárské provincii je zde patrný gradient od vlhkého západu po suchý východ. Na vyšších ostrovech se projevuje severní pasát, zatímco ostrovy jižní skupiny jsou částečně ovlivněny i monzunem.
Kapverdská provincie
Vegetaci návětrných poloh vysokých ostrovů, které jsou pod vlivem pasátových mlh, tvoří křoviny s převažujícím pryšcem Euphorbia tuckeyana a velmi malým počtem stromů, k nimž patří reliktní dračinec Dracaena draco subsp. caboverdeana. Nižší polohy pokrývala v minulosti savana se zastoupením akácií, dnes je toto území téměř úplně změněno na zemědělské kultury. Zejména na plochých východních ostrovech jsou rozsáhlejší segmenty polopouští až pouští s endemickou palmou Phoenix atlantica, tamaryšky (Tamarix) a kacibami (Zygophyllum), významnější plochy kryjí i slaniska.
Kapverdská provincie
Ve flóře hrají významnou roli makaronéské elementy, např. Aeonium gorgoneum (Crassulaceae) a keřové hadince (Echium), vliv Středozemí dokumentují např. zvonky (Campanula), devaterník Helianthemum gorgoneum i zástupci nejpočetnějšího zdejšího rodu štírovník (Lotus). Je zde však patrný i vliv subsaharské Afriky, na což poukazuje např. výskyt druhů Calotropis procera nebo Grewia villosa. Význam radiační speciace je spíše menší, projevuje se např. v rodech Lotus a Tornabenea. Endemismus na druhové úrovni dosahuje 21 %, spolu s endemity makaronéskými činí téměř 50 %. Je zde znám jediný endemický rod (Tornabenea).
Kapverdská provincie
Souhrnný článek o provincii:

Charakteristické druhy rostlin Kapverdské provincie v databázi webu BOTANY.cz:

Sousedící floristické provincie:

Kapverdská provincie
Fotografoval Vít Grulich.