Zobrazit místo Khasi-manipurská provincie na větší mapě

Tato provincie Východoasijské oblasti Holarctis se rozkládá v hornaté krajině východní Indie, jádro má ve svazových státech Meghalaya, Manipur, Nagaland a okrajově přesahuje i do severozápadní Barmy. Geologie je dosti složitá. Na části se uplatňují prekambrické krystalické horniny, ale další období zde zanechala stopu. Mezi pestrými horninovými podklady najdeme i ultrabazika typu ophiolitů. Klima je subtropické, výkyvy teplot mezi létem a zimou ale nejsou příliš velké, dosahují kolem 4 °C. Srážky jsou vysoké, nejvyšší z celé Indie, dosahují v průměru 2000–4000 mm a jejich maximum přichází s letním monzunem. V nejvyšších polohách se v zimě objevuje sníh.
Khasi-manípurská provincie
Lesní vegetaci tvoří pestrá škála opadavých a stálezelených druhů, které se účastní zástupci bukovitých (Fagaceae), vavřínovitých (Lauraceae), břízovitých (Betulaceae) i javorů (Acer). V keřovém patře se objevují vřesovcovité (Ericaceae) i čajovníkovité (Theaceae), je zde rovněž bohatě lián. Mezi epifyty vynikají četné orchideje (Orchidaceae).
Khasi-manípurská provincie
Květena tohoto území je bohatá a reliktní, v glaciálech zde zřejmě bylo jedno z útočišť třetihorní flóry. Tomu napovídá vysoký endemismus na druhové úrovni, který činí kolem 30 %. Hlavní úlohu v druhovém spektru mají holarktické elementy, najdeme zde např. violky (Viola) a pryskyřníky (Ranunculus). Z tropického elementu, zejména z prvků typických pro jihovýchodní Asiii, sem zasahují např. zástupci čeledí Annonaceae a Piperaceae, a také se zde vyskytuje endemická láčkovka Nepenthes khasiana.

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují druhy:

Sousedící floristické provincie:

Khasi-manípurská provincie
Fotografovala Elena Kukučková.