Syn.: Kickxia incana (Wall.) Pennell, Linaria cabulica Benth., Linaria incana Wall., Linaria ramosissima Wall., Nanorrhinum incanum (Wall.) Betsche
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Kickxia ramosissima
Rozšíření: Druh s dosti rozsáhlým africko-asijským areálem. V Africe se vyskytuje v Keni, Somálsku, Etiopii a Súdánu, v Asii byl zaznamenán v severní i jižní části Ománu, v jižním Íránu, Pákistánu, Afghánistánu, v severní Indii, dále v Nepálu, Bhútánu a Barmě.
Ekologie: Provází štěrbiny skalních výchozů, především na vápencích nebo jiných bazických horninách. Lokality se nalézají v nadmořské výšce 800–2400 m.
Kickxia ramosissima
Popis: Vytrvalá bylina nebo polokeřík; lodyhy jsou většinou tenké, křivolaké, plazivé nebo převislé, až 40((–80) cm dlouhé, chudě větvené, lysé, roztroušeně až hustě chlupaté nebo žláznaté. Listy jsou střídavé, různotvaré; řapík bývá (2–)4–12 mm dlouhý; čepel dolních listů je vejčitá až eliptická, (3–)6–20(–25) mm dlouhá a 4–12(–25) mm široká, na bázi zaokrouhlená, celokrajná nebo na okraji oddáleně pilovitá, na vrcholu tupá nebo uťatá; čepel horních listů je vejčitá, kopinatá až kosníkovitá, (3–)7–25 mm dlouhá a (1,5–)3–15 mm široká, na bázi střelovitá, hrálovitá nebo srdčitá, celokrajná, laločnatá nebo zřídka s několika zuby, obvykle špičatá. Květy vyrůstají jednotlivě z paždí listů; květní stopky jsou 7–21(–26) mm dlouhé, odstálé; kališní cípy jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, 3–5 mm dlouhé; koruna je šklebivá, 3,5–11 mm dlouhá, žlutá, mozolky na dolním pysku jsou lysé nebo řídce chlupaté, ostruha je 1,2–6,5 mm dlouhá, přímá nebo dopředu zahnutá; tyčinky jsou 4, dvojmocné, gyneceum tvoří dvoupouzdrý semeník. Plody jsou vejcovité až téměž kulovité tobolky 2,5–5 mm dlouhé, nahoře šikmo uťaté, pouzdra jsou stejná, otvírají se chlopněmi.
Poznámka: V současné době nepanuje u tohoto druhu jednotný názor na rodové zařazení. Přijmeme-li názor, že je třeba samostatně hodnotit rod Nanorrhinum, pak musí být zařazen právě do něj, stejně jako druhy Kickxia elegans a Kickxia scoparia. Nejvýznamnějším znakem je zřejmě typ otvírání tobolek: druhy do něj řazené otvírají tobolku chlopněmi. Naproti tomu u druhů, které zůstávají v rodu Kickxia, se tobolka otevírá víčkem, což je velmi neobvyklé v rámci celé příbuzenské skupiny kolem lnic (Linaria) a hledíků (Antirrhinum). Na druhé straně jde zřejmě o evolučně nový, odvozený znak; oba rody (Kickxia i Nanorrhinum) jsou monofyletické, a tudíž jejich oddělení není z formálních důvodů nezbytné.
Kickxia ramosissima
Kickxia ramosissima
Fotografováno dne 3. 10. 2015 (Omán, gov. Ad Dakhiliyah, Wádí An Nakhur).