Syn.: Antirrhinum spurium L., Cymbalaria spuria (L.) Baumg., Linaria spuria (L.) Mill.
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Kickxia spuria
Rozšírenie: Submediteránno-subatlantický druh s areálom výskytu od Pyrenejského polostrova cez strednú Európu až po Krym. Hranica rozšírenia na juhu sa tiahne štátmi južnej Európy po Krétu a severovýchodná hranica prebieha územím Poľska. Sekundárne na ostrove La Palma, na Azorských ostrovoch, v Severnej Amerike a Austrálii. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene vo väčšine okresov v oblasti panónskej a predkarpatskej flóry. V Čechách a na Morave je výskyt dosť vzácny – len v teplých oblastiach, častejší je výskyt na juhovýchodnej Morave.
Ekológia: Typickým stanovišťom sú polia, úhory a rumoviská. Priaznivé svetelné pomery pre vývin rastliny vznikajú na poliach po zbere úrody. Rastlina obľubuje stredne ťažké, vlhké pôdy s neutrálnou až zásaditou reakciou. Obdobie kvitnutia júl až október.
Opis: Jednoročná bylina s tenkými málo rozkonárenými koreňmi. Byle poliehavé, od bázy rozkonárené, tenké, odstávajúco chlpaté. Veľmi krátko stopkaté listy sú v dolnej časti byle protistojné, smerom k vrcholu striedavé až jednoradové. Stopky listov vlnato chlpaté, čepeľ listov odstávajúco chlpatá, celistvookrajová, široko vajcovitá, na báze zaokrúhlená alebo uťatá, 25–27 mm dlhá. Kvety v pazuchách listov jednotlivé, dlhostopkaté. Kvetné stopky po celej dĺžke odstávajúco chlpaté, 12–15 mm dlhé. Kalich 5-dielny, kališné zuby srdcovito podlhovasto vajcovité, odstávajúco chlpaté, za plodu zväčšené. Koruna 9–10 mm dlhá, horný pysk tmavofialový, dolný žltý. Ostroha 4–6 mm dlhá, oblúkovito zakrivená. Tobolky stlačene guľovité, sivohnedé. Čnelka na tobolke krátka, holá.
Ohrozenie a ochrana: V súčasnosti používané agrochemické a agrotechnické postupy ohrozujú stanovištia vhodné pre optimálny vývin druhu a bránia jeho šíreniu. Na Slovensku je zaradený medzi menej dotknuté druhy (LC). V ČR je hodnotený ako silne ohrozený druh (C2t)
Kickxia spuriaKickxia spuria
Kickxia spuria
Foto: 28. 9. 2008 (Slovensko, Nová Dedina – Gondovo, pole po zbere úrody).