Česká jména: chrastavec rolní (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950), chrastavec rolní hadcový (Kubát 2002)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Rozšíření: Vzhledem k nedostatečné prostudovanosti taxonu není možné vymezit areál, je možné, že se jedná o endemit Českého masivu. U nás byl zaznamenán v Mnichovských hadcích, hadcích u Želivky a ve Žďárských vrších.
Ekologie: Světlé reliktní bory, lesní světliny a okraje cest na skeletovitých minerálních půdách na hadcových substrátech. Kvete od června do září.
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Popis: Vytrvalá bylina s šikmým, zkráceným oddenkem. Kvetoucí rostliny za květu často s postranními listovými růžicemi. Lodyhy jsou často útlé, vystoupavé nebo přímé, 25–70 cm vysoké, nevětvené nebo 1–2krát větvené, zpravidla dosti hustě pýřité a štětinatě chlupaté, pod květenstvím žláznaté. Členěné lodyžní listy jsou peřenodílné až peřenosečné, v obrysu kopinaté až vejčité, s postranními úkrojky symetricky rozloženými po obou stranách, s koncovým úkrojkem dosahujícím obvykle 2/5–1/2 délky listu, listy štětinatě chlupaté. Strbouly jsou malé, 2,4–3,3 cm v průměru, vnější zákrovní listeny nejčastěji okolo 14 mm dlouhé. Květy jsou oboupohlavné, koruny sytě nachové až fialově červené. Nažky jsou obvykle 4,1–4,7 mm dlouhé.
Záměny: Náš nejvzácnější poddruh, krkonošský endemit chrastavec rolní krkonošský (Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia), má téměř lysé členěné lodyžní listy. Nominátní poddruh chrastavec rolní pravý (K. arvensis subsp. arvensis) se liší poněkud delšími vnějšími zákrovními listeny a delšími nažkami a konečně chrastavec rolní panonský (Knautia arvensis subsp. pannonica), další z nedostatečně prostudovaných poddruhů, pod květenstvím nežláznatou lodyhou.
Ohrožení a ochrana: V České republice je řazen k nedostatečně prostudovaným taxonům (C4b).
Knautia arvensis subsp. serpentinicolaKnautia arvensis subsp. serpentinicola
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Knautia arvensis subsp. serpentinicola
Fotografováno dne 14. 8. 2013 (u Pramenů ve Slavkovském Lese).