Syn.: Scabiosa arvensis L., Scabiosa polymorpha F. W. Schmidt, Scabiosa bohemica F. W. Schmidt, Scabiosa arvensis var. stricta Seidl ex Pohl, Scabiosa stricta (Seidl ex Pohl) Opiz in Bercht. et Opiz, Knautia bohemica (F. W. Schmidt) Willkomm, Knautia arvensis subsp. polymorpha (F. W. Schmidt) O. Schwarz
Česká jména: chrastavec polní (Presl 1819), kaviaš český (Opiz 1852), chrastavec polní (Čelakovský 1879), chrastavec rolní (Kubát 2002)
Slovenská jména: chrastavec roľný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Knautia arvensis
Rozšíření: Téměř celá Evropa (mimo některých částí Středozemí, na Islandu a Faerských ostrovech pouze zavlečený), západní Sibiř, západní část Střední Asie. Zavlečen také do západní části Severní Ameriky, do severopatagonské provincie Neuquén a na Dálný východ. V České republice roztroušeně až hojně na celém území, ve vyšších polohách je vzácnější.
Ekologie: Roste na suchých loukách, pastvinách, na travnatých a křovinatých svazích, lesních lemech, podél komunikací na náspech a v příkopech, na půdách slabě kyselých až zásaditých. Kvete od konce května do září.
Knautia arvensis
Popis: Vytrvalá bylina s šikmým zkráceným oddenkem. Lodyhy (25–)40–80(–120) cm vysoké, zpravidla hustě pýřité a štětinatě chlupaté, pod květenstvím často žláznaté. Lodyžní listy přisedlé, peřenodílné až peřenosečné, v obrysu kopinaté až široce vejčité, méně často celistvé. Strbouly (2,2–)2,6–3,7(–4,4) cm v průměru. Vnější zákrovní listeny kopinaté, 12–16 mm dlouhé. Květy oboupohlavné nebo funkčně samičí; koruny 4četné, nejčastěji růžové až modrofialové, zřídka bělavé. Kalich s miskovitou trubkou a štětinovitými cípy. Nažky 4,2–5,1 mm dlouhé.
Knautia arvensisKnautia arvensis
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Taxonomická poznámka: Skupina Knautia arvensis agg. zahrnuje složitý komplex diploidních a tetraploidních taxonů, z nichž na našem území roste kromě chrastavce rolního ještě karpatský druh chrastavec Kitaibelův (Knautia kitaibelii). V oblastech společného výskytu na východní Moravě se tyto dva druhy de facto neomezeně kříží a vytvářejí hybridní roje, přičemž v mnohých oblastech převažují hybridi nad čistými druhy. Mimo to chrastavec rolní ochotně hybridizuje také s poněkud ekologicky odlišným chrastavcem křovištním (Knautia drymeja) – hybridi se obvykle objevují na stanovištích, kde se oba druhy mohou setkat, jako jsou např. lesní lemy. Jsou známi dokonce trojní kříženci mezi všemi třemi jmenovanými druhy.
Samotný chrastavec rolní je velmi polymorfní druh. Nominátní poddruh (na těchto fotografiích) je tetraploidní, na východní Moravě a vzácně i v severovýchodních Čechách roste diploidní typ označovaný jako K. arvensis subsp. pannonica, morfologicky velmi špatně odlišitelný od nominátní subspecie. Kromě těchto dvou typů se u nás vyskytují i reliktní populace na hadcích (diploidní i tetraploidní, někdy označované jako K. arvensis subsp. serpentinicola Smejkal ined.) a diploidní endemický relikt Krkonoš K. arvensis subsp. pseudolongifolia, známý pouze z jedné lokality.
Knautia arvensis
Fotografováno dne 18. 5. 2011 (Průhonice).