Syn.: Knautia arvensis subsp. kitaibelii (Schult.) Dostál, nom. illeg., Knautia arvensis subsp. pubescens (Waldst. et Kit. ex Willd.) O. Schwarz, Knautia arvensis var. carpathica (Fisch. ex Rchb.) G. Reuss, Knautia arvensis var. kitaibelii (Schult.) Szabó, Knautia carpathica (Fisch. ex Rchb.) Heuff., Scabiosa arvensis ß flore albo Wahlenb., Scabiosa kitaibelii Schult., Scabiosa pubescens Waldst. et Kit. ex Willd., Trichera arvensis subsp. carpathica (Fisch. ex Rchb.) Nyman, Trichera kitaibelii (Schult.) Borbás
České mená: chrastavec Kitaibelův (Danihelka 2012)
Slovenské mená: chrastavec Kitaibelov (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité / štetkovité
Knautia kitaibelii
Rozšírenie: Taxón je považovaný za západokarpatský subendemit, vyskytuje sa od Dolného Rakúska, Moravy a poľskej strany Západných Karpát po Pieniny a Slovenské Rudohorie.
Ekológia: Rastie vo svetlých lesoch, lemových spoločenstvách, v horských trávnikoch, ako aj v poloprirodzených lúčnych spoločenstvách, od nížin do subalpínskeho stupňa. Preferuje karbonáty.
Knautia kitaibelii

Knautia kitaibelii

Opis: Trváca bylina so sympodiálnym podzemkom. Byle priame, (30–)50–110(–160) cm vysoké. Dolné internódiá zväčša iba riedko štetinaté, štetiny na báze s valom nezafarbených buniek alebo aj páperisté. Pod súkvetím často stopkaté žliazky so žltou hlavičkou. Prízemné listy celistvé, stopkaté, s elipsovitou až vajcovitou čepeľou, dlhé do 35 cm. Byľové listy zvyčajne perovito strihané, vrcholový segment dosahuje dĺžku 1/3–2/3 listu, Vrchná strana listu s riedkymi štetinkami, rub s riedkymi štetinkami až kučeravými chlpmi. Hlávky 2,5–4,5 cm v priemere. Vonkajšie zákrovné listene kopijovité až vajcovito kopijovité, 2–3-krát dlhšie než široké. Kališných zubov (7–)8(–10). Koruny žltkastobiele až svetložlté, za sucha žlté. Plody bez stopky (3,8–)4,4–5,2(–6,5) mm dlhé.
Zámeny: Druh je dobre diferencovaný, problematické môžu byť hybridné populácie s Knautia arvensis.
Ohrozenie a ochrana: V Česku je chrastavec Kitaibelov zaradený medzi druhy vyžadujúce pozornosť (C4a).
Knautia kitaibelii
Knautia kitaibelii
Foto: 27. 7. 2008, 10. 8. 2009, 16. 7. 2011, 9. 8. 2012 (Slovensko, Strážovské vrchy, Rokoš).