Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Artiodactyla, Bovidae
Syn.: Antilope ellipsiprymnus Ogilby, 1933
Česká jména: voduška velká, antilopa vodní
Anglická jména: Waterbuck

Kobus ellipsiprymnus, voduška velká
Kobus ellipsiprymnus, voduška velká

Rozšíření: Druh subsaharské Afriky, žije v tropické západní i východní Africe, od Senegalu na západě přes Mali, Nigerii, Súdán, Eritreu a Etiopii na východ až k Indickému oceánu, na jih přes Zambii a Mosambik až do severovýchodní části Jihoafrické republiky. V této rozsáhlé oblasti je rozlišováno několik poddruhů, naše fotografie představují nominátní poddruh, který se vyskytuje v celé jihovýchodní Africe.

Způsob života: Žije v křovinaté savaně a ve světlých lesích, poblíž vod, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2100(–3000) m. Je-li pronásledovaná, brání se rohy a kopyty nebo hledá útočiště právě ve vodě, do níž se ponoří tak, že jí vyčnívají pouze nozdry. Její srst je nepromokavá díky olejovitým výměškům z mazových žláz, které dost zapáchají a prozradí ji i v hustém podrostu.
Živí se především travinami, v době sucha okusuje i listy a sbírá různé plody.
Samice žijí samotářsky nebo v menších stádech, dospělí samci si vytvářejí dlouhodobě stálá teritoria, přes která samice procházejí. Po 270–287 dnech březosti rodí jedno, jen výjimečně dvě telata. Mláďata jsou po narození 2–4 týdny schována v krytu a kojena asi 6–7 měsíců. Samci pohlavně dospívají v 6 letech života, do té doby se sdružují do mládeneckých stád.
Mezi přirozené predátory vodušky patří gepard, lev a hyena skvrnitá. Ve volné přírodě se dožívá až 18 let.

Popis: Sudokopytník s tělem dlouhým 170–240 cm, dosahuje v kohoutku výšku 120–140 cm a hmotnost 160–300 kg. Samci mají až metr dlouhé hustě vroubkované rohy. Šedohnědé až červenohnědé zbarvení s věkem tmavne. Delší a hrubá srst, která vytváří na krku samců i samic nápadnou hřívu, je napuštěna olejovitými výměšky s typickým pižmovým zápachem z četných mazových žláz. Kolem očí, na krku, čenichu, na spodině těla, nad kopyty a na zádi jsou bílé skvrny. Pro námi fotografovaný poddruh vodušky jsou typické dva bílé srpky na zadní části těla.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC). V minulosti byla voduška hojně lovena pro trofeje.

Kobus ellipsiprymnus, voduška velká
Kobus ellipsiprymnus, voduška velká
Kobus ellipsiprymnus, voduška velká
Kobus ellipsiprymnus, voduška velká
Kobus ellipsiprymnus, voduška velká

Fotografováno dne 3. 9. 2018 (Jihoafrická republika, Kruger National Park).