Dánské přírodovědné muzeum (Statens Naturhistoriske Museum) patří Kodaňské univerzitě (Københavns Universitet) a sestává vlastně ze tří základních institucí: kromě muzea geologického a zoologického k němu patří i velmi příjemná a dobře udržovaná kodaňská botanická zahrada (Botanisk Have).

Botanisk Have

K botanické zahradě není potřeba cestovat až někam za město, najdete ji přímo v srdci dánské metropole, hned naproti kodaňské Královské zahrady a slavného zámku Rosenborg. Její současná rozloha činí asi 10 hektarů, vstup do ní je volný, vstupné se platí jen při návštěvě Palmového skleníku.
První univerzitní zahrada vznikla v Kodani už v roce 1600 – byla to vlastně zahrada léčivých rostlin a ležela o něco jižněji. Další mladší botanickou zahradu vybudoval botanik Georg Christian Oeder (1728–91), autor díla Flora Danica, v roce 1752 ve čtvrti Frederiksstaden. Tady už stál i první skleník a od roku 1763 byla zahrada zpřístupněna veřejnosti. Avšak v roce 1778 byla zahrada uzavřena a opět se stěhovala – nové pozemky se pro ni našly u paláce Charlottenborg, jedním z ředitelů zahrady byl tehdy jmenován Johan Theodor Holmskjold (1731–93), značné zásluhy o zahradu měl i norský botanik Martin Vahl (1749–1804). Avšak ani tato zahrada se nenacházela na místě dnešním – sem se dostala až v roce 1870.

Botanisk Have

Rozsáhlý Palmový skleník je skutečným středobodem této zahrady, jeho projekt vytvořil architekt Peter Christian Bønnecke, stavba byla dokončena v roce 1874. Hlavní kopule skleníku se zvedá do výšky 16 metrů, v horní části se nachází i ochoz, ke kterému vedou dvě točitá schodiště. Určitě zaujmou letité, a tedy také velmi statné cykasy, některé palmy, pozoruhodná je sbírka dřevin z porostů mangrove. Zaznamenáte samozřejmě i rostliny karnivorní, kaktusy a sukulenty, orchideje, rostliny Makaronésie i Mediteránu a celou řadu dalších zajímavostí.

Botanisk Have

Celkově se v zahradě pěstuje zhruba 2700 rodů a asi 10 tisíc taxonů rostlin. Pozornost je věnována rostlinám v Dánsku původním (zhruba 600 druhů), objevíme tu ale i trvalky z mnoha dalších oblastí světa. Nedaleko od skleníků se rozprostírá rozlehlá vodní plocha, zvedá se tu též kopcovitá skalka s expozicí horských rostlin Evropy, Asie i Severní Ameriky, ale okouzlí vás i záhony s trvalkami a křovinami, reprezentativní je nová sbírka pěnišníků.
Nechybí ani treláže s popínavkami, nejspíš hodně zaujme i expozice s dosti neobvyklým názvem Den nordiske ølhave – což by se dalo přeložit jako „severská pivní zahrada“. V odlehlejších částech zahrady se nachází i expozice dendrologická. Přímo v zahradě je umístěna také prodejna rostlin.

Botanisk Have

My sami jsme při naší návštěvě v kodaňské botanické zahradě viděli mimo jiné tyto rostliny:

Acanthophyllum cerastioides
Amorphophallus titanum
Arisaema triphyllum
Aristolochia manshuriensis
Azorella trifurcata
Bellevalia romana
Betula utilis subsp. jacquemontii
Crinum bulbispermum
Descurainia artemisioides
Dioon edule
Geranium subcaulescens
Haberlea rhodopensis
Leucocoryne vittata
Leucothoë axillaris
Maianthemum dilatatum
Menispermum canadense
Paeonia rockii
Pelargonium quercifolium
Petrocoptis glaucifolia
Pieris japonica
Primula palinuri
Rhododendron ambiguum
Rhododendron fortunei
Rhododendron oreotrephes
Rhododendron planetum
Rhododendron prinophyllum
Rhododendron sikangense
Rhododendron tapetiforme
Rhododendron trichostomum
Saxifraga stolonifera
Sinningia canescens
Skimmia japonica
Speirantha gardenii
Taiwania cryptomerioides
Trillium angustipetalum
Valeriana jatamansi
Viola jordanii
Vitis coignetiae

Botanisk Have

Součástí zahrady je i botanická knihovna a herbář, který schraňuje hrubě přes dva miliony herbářových položek. Dánské přírodovědné muzeum zřizuje i internetové databáze – ta menší dánsko-faersko-grónská se jmenuje DanBIF, tou větší je celosvětový portál GBIF (Global Biodiversity Information Facility), médium velmi potřebné a v mnoha ohledech naprosto ojedinělé.

Botanisk Have

Kodaňská univerzitní zahrada je velmi příjemným místem – teď by bylo asi nejlepší napsat něco o tom, že je to učiněná oáza klidu a míru uprostřed rušného velkoměsta. Jenže ona to až tak pravda není. Jistě, i v Kodani najdete rušné křižovatky a přecpané dálnice, ale zrovna střed města je spíše nádherně zelenomodrý – od trávy a dřevin zelený, od nebe a moře modrý – můžete si sami vybrat, jestli si sednete do trávy u rozkvetlých pěnišníků v zahradě botanické nebo si lehnete k nohám sochy pohádkáře Hanse Christiana Andersena v sousední Královské zahradě. No a pokud jste typem obzvláště svébytným, můžete klidně nastavit svou tvář čelu velkého Sørena Kierkegaarda v zahradě Královské knihovny. Není ani trošičku těžké se do Kodaně hned po první návštěvě až po uši zamilovat.

Botanisk Have

Fotografováno dne 15. 5. 2019.