Syn.: Aira macrantha Ledeb., Koeleria alpigena Domin, Koeleria cristata (L.) Pers., Koeleria gracilis Pers., Koeleria nitida Nutt.
České mená: kelerka hřebenovitá (Opiz 1852), smělek hřebenatý (Čelakovský 1879), smělek štíhlý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: ometlina chocholatá (Reuss 1853), ometlina štíhla (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Koeleria macrantha
Rozšírenie: Druh mierneho pásma a subtrópov s cirkumpolárnym areálom. Vyskytuje sa takmer v celej Európe s výnimkou Škandinávie, Portugalska a niektorých stredomorských ostrovov. V Ázii je druh rozšírený v rozsiahlych stepných oblastiach, smerom na juh zasahuje do severnej Indie, Nepálu a Pakistanu. Rastie tiež v Japonsku, Kóreji a na Havaji, v Severnej Amerike na juh po severné Mexiko. Zavliekaný aj do iných oblastí. Na území SR a ČR roztrúsene až hojne, chýba v horských oblastiach.
Ekológia: Rastie na suchých, skalnatých stráňach a stepných svahoch, menej často vo svetlých lesoch. Na plytkých, kamenistých až piesčitých, zásaditých a neutrálnych pôdach od nížin do podhorského stupňa.
Koeleria macrantha
Opis: Trváca, husto trsnatá, sivozelená bylina. Steblá priame, lysé, 20–40(–80) cm vysoké, na báze s tenkými, hnedými, nerozpadavými pošvami. Pošvy steblových listov krátko chlpaté, čepele 1–2(–3) mm široké, na ploche zvyčajne husto chlpaté, často zvinuté. Metlina 2–8(–10) cm dlhá, klásky 2–3-kveté, 2–5 mm dlhé. Kvitne v máji až júli.
Zámeny: Koeleria glauca (Schrader) DC. a Koeleria tristis Domin majú steblá na báze hľuzovite zhrubnuté. Koeleria pyramidata (Lamk.) P. Beauv. má listy zväčša ploché, na okraji brvité, pošvy horných listov vždy lysé, metlinu 10–20 cm dlhú a uprednostňuje menej vysychavé stanovištia.
Poznámka: Veľmi polymorfný druh, v rozsiahlom areáli bolo opísaných mnoho poddruhov, variet a foriem. Spolu s ostatnými zástupcami rodu je silným alergénom.
Koeleria macranthaKoeleria macrantha
Koeleria macranthaKoeleria macrantha
Koeleria macrantha
Foto: 22. 5. 2009 (Slovenský kras), 13. 5., 11. 6. a 13. 6. 2009 (Strážovské vrchy).