Syn.: Poa pyramidata Lam.
Česká jména: smělek jehlancovitý (Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: ometlina ihlancovitá (Dostál 1950), ometlina ihlanovitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Koeleria pyramidata

Rozšíření: Evropský druh rostoucí od západní Francie přes střední Evropu, Litvu a evropské Rusko snad až k Uralu, na severu areál sahá až do jižní Skandinávie, na jihu zasahuje na Balkán, do střední Itálie a Pyrenejí. U nás hojně v teplejších oblastech, zejména v západní polovině Čech, dosti hojně až roztroušeně ve východní polovině Čech a na střední a jižní Moravě, na severní a severovýchodní Moravě vzácně nebo zcela chybí.

Ekologie: Roste na mírně suchých loukách a pastvinách, v lesních lemech a ve světlých lesích. Kvete v červnu a červenci.

Koeleria pyramidata

Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá, 30–100 cm vysoká rostlina s jednotlivými sterilními výhonky. Stébla jsou přímá, statná, tuhá. Pochvy horních listů jsou lysé, nejdolejší někdy krátce chlupaté, na bázi stébel netřepivé, čepele lodyžních listů jsou 2–3 mm široké, často ploché, lysé, při bázi brvité, jazýček je velmi krátký. Klásky jsou 2–5květé, 5,5–7,0 mm dlouhé, plevy i pluchy zašpičatělé, bezosinné.

Záměny: Smělek sivý (Koeleria glauca) má pochvy na bázi stébel ve stáří vláknitě roztřepené, smělek štíhlý (Koeleria macrantha) má čepele převážně svinuté a užší, pochvy horních listů jsou krátce chlupaté.
Ohrožení a ochrana: V Maďarsku je druh chráněn zákonem.

Koeleria pyramidataKoeleria pyramidata
Koeleria pyramidataKoeleria pyramidata

Fotografováno dne 23. 5. 2012 (Česko, u Otvovic).