Joseph Gottlieb Kölreuter (Koelreuter) se narodil dne 27. 4. 1733 v Sulz am Neckar ve Württembersku, zemřel 11. 11. 1806 v Karlsruhe. Německý přírodovědec.

Studoval medicínu na univerzitě v Tübingenu (1748), kde dokončil studium a získal titul v roce 1755. Následujících šest let byl asistentem v ruské carské akademii věd v Sankt Peterburgu, kde pořádal sbírky přírodnin. Zabýval se zde především zoologií, vydal práce o rybách; zároveň se zajímal o křížení rostlin. V roce 1761 se vrátil do Německa a byl jmenován profesorem přírodních věd ve Württembegu. Od roku 1763 byl profesorem přírodních věd a ředitelem Botanické zahrady v Karlsruhe.
V letech 1760–66 křížil např. Nicotiana paniculata s N. rustica, zabýval se sexualitou u rostlin. Používal umělé opylení rostlin a prokázal důležitost přenosu pylu. Zajímal se i o tvar, velikost a barvu pylových zrn. Provedl více než 500 hybridizačních testů s 138 druhy, např. s orlíčkem, karafiáty, diviznami. Objevil funkci nektaru a úlohu hmyzu a větru při opylování. Experimentoval s rostlinami, aby vysvětlil proces opylení. Zjistil, že hybridní rostliny mohou být sterilní nebo naopak růst lépe než rodičovské rostliny. Fertilní hybridy porovnával s rodičovskými, jeho práce jsou podobné Mendelovým. Zaznamenal, že první generace kříženců je vzhledově jednotná, u druhé generace se objevují velké rozdíly.
V roce 1755 vypracoval Dissertatio inauguralis medica de insectis coleopteris, nec non de plantis quibusdam rarioribus. V letech 1761–66 napsal Vorläufige Nachricht von einigen, das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen. V roce 1777 sepsal Das entdeckte Geheimniss der Cryptogamie, kde představil svoji teorii sexuality u hub, z hlediska dnešních znalostí mylnou.

Na jeho počest byl pojmenován rod Koelreuteria Laxm., svitel, Sapindaceae; také je po něm pojmenováno několik druhů ryb.
Koelreuteria paniculata