Jádro tropických deštných pralesů v Africe se rozkládá po obou stranách rovníku v centrální části Konžské pánve. Je součástí Guinejsko-konžské oblasti Paleotropis. Zahrnuje především vnitrozemskou část Konžské republiky a severní polovinu Demokratické republiky Kongo. Osou území je řeka Kongo, která protéká plochým, málo členitým územím budovaným velmi starými metamorfovanými horninami, které byly v období křídy během přeplavení mořem zčásti překryty mořskými usazeninami. V průběhu čtvrtohor zde byly akumulovány další sedimenty a vzniklo rozsáhlé močálovité území. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 25 °C a spadne zde 1800–2200 mm srážek, které jsou rovnoměrně rozložené v průběhu celého roku.

Kongo

Hlavním vegetačním typem tohoto území je deštný les. V jeho struktuře obvykle bývá více stromových etáží, bohaté keřové patro a četné liány. Na druhové skladbě se podílejí zejména bobovité dřeviny Gilbertiodendron dewevrei a Loesenera talbotii, které místy tvoří velmi výraznou druhovou dominantu. Dále mezi typické druhy patří bobovité Gilbertiodendron ogoouense, Leonardoxa romii a Brachystegia laurentii, z čeledi Olacaceae druhy Heisteria parvifolia a Diogoa zenkeri. Pro keřové patro jsou typické např. mořenovité Pavetta tetramera a Psychotria brevipaniculata, dále např. Drypetes calvescens (Putranjivaceae), mezi liánami najdeme Cissampelos owariensis (Menispermaceae) nebo Lavigeria macrocarpa (Icacinaceae). V periodicky zaplavovaných nivách najdeme porosty tvořené bobovitými druhy Guibourtia demeusei a Didelotia unifoliolata, Oubanguia laurifolia (Lecythidaceae) a dalšími, z bylin zde roste např. mohutná terestrická orchidej Eulophia horsfallii.

Kongo

Třetím význačným vegetačním typem jsou porosty na trvale podmáčených až přeplavených půdách. V nich mohou dominovat např. Fleroya ledermannii (Rubiaceae), Alstonia congensis (Apocynaceae), Berlinia grandiflora (Fabaceae), Uapaca guineensis (Phyllanthaceae) a další, z palem Raphia gentiliana, Raphia laurentii a liánovitá Lacosperma secundiflorum.
Na vyvýšených rozvodích se místy objevují i poloopadavé lesy, které charakterizují Staudtia kamerunensis (Myristicaceae), Anonidium mannii a Greenwayodendron suavaeolens (oba Annonaceae), Scorodophloeus zenkeri (Fabaceae) a Maranthes gabunensis (Chrysobalanaceae). Zejména na jižním okraji provincie dochází k prolínání s ostrůvky stromové savany.

Kongo

Ačkoli tropické deštné lesy mají všeobecně bohatou druhovou skladbu, ve srovnání s Amazonií nebo jihovýchodní Asií vychází rovníková Afrika jako daleko nejchudší, s tím je logicky spojena i podstatně menší míra endemismu. Oproti oběma zmíněným územím je zde nápadně málo palem (Arecaceae), rovněž zde chybí analogie východoasijských dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae). V dřevinné skladbě je nápadně vysoký podíl bobovitých (Fabaceae). Hlavní příčinou je nestabilita zdejší vegetace v průběhu třetihor a čtvrtohor; byla zde období, kdy deštné lesy byly redukovány do malých izolovaných fragmentů.

Kongo

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Kongo

Fotografoval Václav Gvoždík.