Körnerův dub v Dalovicích

Quercus robur, dub letní (Fagaceae):

  • Výška stromu: 21 m (v roce 2000)
  • Obvod kmene: 877 cm (v roce 2004)
  • Šířka koruny: 18 m
  • Odhadované stáří: 700–900 let

Körnerův dub roste v zámeckém parku v Dalovicích, nedaleko Karlových Varů. Památným stromem byl vyhlášen dne 1. března 1981. Svým odhadovaným věkem patří mezi nejstarší stromy v České republice a je řazen k šestici nejsilnějším dubům v zemi. Je nejznámějším a nejstarším památným stromem na Karlovarsku. Jako jeden z mála stromů u nás byl navržen do mezinárodního katalogu zvlášť cenných stromů na Zemi.

Obrovské duby rostly za dalovickou tvrzí již ve středověku. Písemné zprávy např. z první poloviny 17. století hovoří o devíti mohutných prastarých dubech. Tvrz nahradil později Starý a Nový zámek a kolem byl založen rozsáhlý zámecký park. Park s mnoha starými stromy se stal oblíbeným výletním místem lázeňských hostů z nedalekých Karlových Varů. K nejvýznamnějším návštěvníkům tehdy patřil Johann Wolfgang Goethe. Na Goethovo doporučení navštívil park i německý romantický básník Karl Theodor Körner, který se v roce 1811 v Karlových Varech léčil z válečného zranění. V parku tehdy zůstalo již jen pět mohutných dubů, Theodor Körner pod nimi často odpočíval a psal básně, vznikla tu například báseň „Die Eichen“. O dva roky později Theodor Körner v pouhých 21 letech zemřel v jedné z bitev napoleonských válek.
Zřejmě při příležitosti oslav 50. výročí Körnerova úmrtí, kdy stály v zámeckém parku ještě tři mohutné duby, byl nejstatnější z nich pojmenován na počest básníka Körnerův dub. V roce 1914 byla na prostranství u dubu odhalena básníkova bronzová busta.

Dnes je prastarý dub silně poznamenán časem i nedostatečnou péčí. Střídmou korunu stromu tvoří poslední dvě silné kosterní větve. Z devíti dubů zmiňovaných v 17. století přežil jako jediný a neměl právě klidný život. Třeba po 2. světové válce se zámecký park stal cvičištěm vojáků československé armády. Některé větve Körnerova dubu postupně uschly, ve stromě se vytvořila velká dutina, kde se hromadily odpadky. Strom dokázal přežít dva požáry, které v dutině vznikly, jeden v roce 1985, druhý o devět let později. Poté byl Körnerův dub náročnými dendrologickými postupy konzervován a zajištěn proti vandalům. Na stromě bylo instalováno několik epoxidových stříšek zabraňujících vtékání vody do kmene, několik pevných vazeb a betonových plomb v patě kmenu, v kořenových nábězích byly umístěny kovové mřížky. Okolo kmene byl vysázeny nízké keře, aby se zamezilo ušlapávání půdy.

V Dalovicích, které mají dub i ve svém znaku, rostou další památné duby – tři u bývalé tvrze a zámecký dub u budovy Starého zámku.

Körnerův dub v Dalovicích
Körnerův dub v Dalovicích
Körnerův dub v Dalovicích
Körnerův dub v Dalovicích
Körnerův dub v Dalovicích

Fotografováno dne 28. 8. 2021.