Košárské louky (okres Břeclav) se rozprostírají kolem soutoku Dyje s Kyjovkou, či přesněji na jih od něj, v oblasti soutoku Moravy a Dyje a jsou považovány za významné především z hlediska výskytu vzácných ptáků. Na jaře jsou pravidelně (uměle) zaplavovány a vyskytuje se zde řada zajímavých druhů rostlin. Větší část se nachází již mimo oboru Soutok, severně od nich lze spatřit ropné vrty a vede jimi bývalá signálka jindy přísně střežené hranice s kapitalistickým Rakouskem.
Košárské louky
Z běžných druhů zde můžeme spatřit porosty vysokých ostřic a travin, chrastici rákosovitou (Phalaris arundinacea), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), pcháč oset (Cirsium arvense), ježatku kuří nohu (Echinochloa crus-galli), oman britský (Inula britannica), kostival lékařský (Symphytum officinale), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), protěž bažinnou (Gnaphalium uliginosum), kyprej vrbici (Lythrum salicaria), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), starček bludný (Senecio erraticus), na tělese bývalé signálky např. řepeň polabskou (Xanthium albinum) nebo merlík hroznový (Chenopodium botrys).
Košárské louky
Ze vzácnějších druhů zde tvoří mohutné porosty nápadný pryšec lesklý (Euphorbia lucida), nikterak vzácná zde není ani polej obecná (Pulegium vulgare), z dalších vzácných a ohrožených druhů můžeme uvést konitrud lékařský (Gratiola officinalis), kyprej prutnatý (Lythrum virgatum), česnek hranatý (Allium angulosum), jarvu žilnatou (Cnidium dubium), jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum), šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia), žluťuchu žlutou (Thalictrum flavum), buřinu jablečníkovitou (Leonurus marrubiastrum), blešník obecný (Pulicaria vulgaris).
Košárské louky
V širším okolí pak stojí za zmínku výskyt divizny švábovité (Verbascum blattaria), koromáče olešníkovitého (Silaum silaus), proskurníku lékařského (Althaea officinalis), slézovce durynského (Lavatera thuringiaca), štětky laločnaté (Dipsacus laciniatus), žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum). Zajímavý je také výskyt suchomilných bylin na píscích u Lanžhota, jmenujme mateřídoušku pannonskou (Thymus pannonicus) nebo hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera).
Košárské louky
Fotografováno dne 24. 8. 2014.