Přírodní památka Koubovský rybník byla vyhlášena dne 18. 2. 1998. Lokalita leží v Jihočeském kraji, v okrese Prachatice, katastrální území Třešňový Újezdec, v blízkosti městyse Lhenice, a to ve vzdálenosti 1,5 km jihovýchodně od něj, na Vadkovském potoce, v nadmořské výšce od 530 do 536 metrů. Předmětem ochrany je rybník a přiléhající slatinná louka o celkové výměře 3,48 hektaru.
Koubovský rybník
Koubovský rybník je tichá, romantická lokalita mimo dopravní ruch. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a živočichů. Každoročně zde zjišťuji silný a zvyšující se výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata).
Koubovský rybník
Přímo v rybníku najdeme kromě rákosu i rdest světlý (Potamogeton lucens), lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum), bublinatku jižní (Utricularia australis), žabník trávovitý (Alisma gramineum), vyskytuje se tu také ostřice prodloužená (Carex elongata) a kosatec žlutý (Iris pseudacorus).
Koubovský rybník
Louka nad rybníkem hostí řadu ostřic, například silně ohroženou ostřici Davallovu (Carex davalliana) nebo ohroženou ostřici Hartmanovu (Carex hartmanii), ale i suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr širolistý (E. latifolium) nebo čertkus luční (Succisa pratensis) a olešník kmínolistý (Selinum carvifolia). Z dalších vzácnějších druhů tu objevíme také mochnu bahenní (Potentilla palustris), tučnici obecnou (Pinguicula vulgaris), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), v okolí olší nepřehlédneme oměj pestrý (Aconitum variegatum). Letos na jaře jsem zde nalezl také několik rostlin kosatce sibiřského (Iris sibirica), v lokalitě je dále avizován výskyt tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria) a rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia).
Koubovský rybník
V minulosti na této lokalitě rostla i v současnosti již celostátně kriticky ohrožená kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata).
Koubovský rybník