Králický Sněžník je třetím nejvyšším pohořím v České republice, které náleží do Krkonošsko-jesenické soustavy a jeho nejvyšší vrchol Králický Sněžník dosahuje výšky 1423,7 m n. m. Leží na hranici Olomouckého a Pardubického kraje, mezi obcemi Velká Morava, Stříbrnice a hranicí s Polskem. Celá oblast je botanicky velmi cenná, najdeme zde řadu zajímavých stanovišť – od smrčin, které pokrývají většinu rozlohy Sněžníku, až po alpínské bezlesí, které je vyvinuto ve vrcholové části.
Králický Sněžník

Králický Sněžník

Pojďte s námi na výlet a poznejte rostlinné bohatství tohoto pohoří, nejprve se podíváme do údolí řeky Moravy. Naše putování začneme na parkovišti na konci obce Dolní Morava. Hned tady uvidíte krásný pohled na řeku Moravu a když se dáte po žluté značce, dojdete k prvnímu zastavení naučné stezky. Pokud se vydáte na výlet na přelomu března a dubna, připravte si nejen teplé oblečení, ale i běžky neboť v této době je zde ještě sníh. Cestou už v této době uvidíte v říčkách kvetoucí devětsil bílý (Petasites albus) a devětsil lékařský (Petasites hybridus), najdete i několik květy obsypaných keřů lýkovce jedovatého (Daphne mezereum).
Vydáme-li se však o měsíc později, uvidíme mnoho prvosenek vyšších (Primula elatior) a také nespočet sasanek hajních (Anemone nemorosa). Určitě nám neuniknou dva druhy violek, a to violka Rivinova (Viola riviniana) a violka trojbarevná (Viola tricolor). Když se dobře porozhlédneme, najdeme tu také plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), křivatec žlutý (Gagea lutea) a orsej jarní (Ficaria bulbifera). Nepřehlédnutelný je podběl lékařský (Tussilago farfara), který zde lemuje většinu cest.
Králický Sněžník
Za největšími krásami zdejšího údolí se ale vypravte asi v polovině června, neboť zde rozkvétají obrovské trsy keře janovce metlatého (Cytisus scoparius), vysoké porosty modře kvetoucího mléčivce horského (Cicerbita alpina), u břehů vodních toků vykvétá kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), kuklík potoční (Geum rivale) a bílý pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius).
Přímo u cesty rostou koberce prstnatce Fuchsova pravého (Dactylorhiza fuchsii) a také lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Můžeme tady také zahlédnout modrofialový kakost luční (Geranium pratense) a kakost bahenní (Geranium palustre), žlutý pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) a červené silenku dvoudomou (Silene dioica) a kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi). V lesích je možno spatřit kopytník evropský (Asarum europaeum), žebrovici různolistou (Blechnum spicant), ale také čípek objímavý (Streptopus amplexifolius).
Králický Sněžník
V srpnu se celé údolí převlékne do modrých barev, protože právě v tuto dobu zde kvetou oměje pestré (Aconitum variegatum) a také oměje šalamounky (Aconitum plicatum). Na okrajích lesa můžete vidět dobromysl obecnou (Origanum vulgare) a netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tangere). Budete-li mít velkou dávku štěstí možná uvidíte kokrhel sličný (Rhinanthus riphaeus), zvonek vousatý (Campanula barbata) a na stinných stanovištích kruštík širokolistý (Epipactis helleborine) a plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum).
Králický Sněžník
Příroda v okolí Králického Sněžníku potěší nejen oko botanika, ale každého, kdo do ní zavítá. Můžete v ní nalézt spoustu krásných zákoutí, kde nepotkáte ani človíčka a můžete v klidu relaxovat.
Toto je jen nepatrná část všech druhů rostlin, které můžete na Sněžníku vidět, zatím jsme navštívili jen dolní část rezervace. O těch dalších se zmíníme příště.
Králický Sněžník
Fotografováno v období léta 2006, jara a léta 2007.