Zámek Krásný dvůr se nachází nedaleko západočeských Podbořan, v okrese Louny. Park zde založil J. R. Černín, který se při cestách po západní Evropě inspiroval novou módou krajinářsky upravených parků.
Krásný Dvůr
Na přeměnách lesních partií bažantnice a lužních porostů podél potoka Lesky byly zahájeny práce v roce 1781, nejvíce úprav bylo provedeno v letech 1783–93. Úpravy byly konzultovány s majitelem Červeném Hrádku (u Jirkova), J. F. z Rothenhahnu, který také budoval romantický park u svého sídla. Dřeviny jsou především domácí druhy, často velmi krásné staré exempláře (duby Quercus robur i Q. petraea, javory Acer pseudoplatanus, A. platanoides). V parku byly vybudovány parkové cesty, mosty, romantické stavby, umělý vodopád, byl upraven vodního systém, založeny luční porosty, vysazeny soliterní dřeviny.
Krásný Dvůr
Dnes zaujímá zámecký park plochu téměř 100 hektarů a leží uprostřed zemědělské krajiny. Z původní barokní úpravy zůstala barokní zahrada před severním průčelím zámku a před jižním průčelím čestný dvůr s trávníky, dvěma cypřišky nutkajskými (Chamaecyparis nootkatensis), dvěma šácholany (Magnolia ×soulangeana, jeden z nich byl převezen z parku v Jezeří), zbytky živých stěn, stříhaných zimostrázů a tisů i oranžerie. Od vstupní brány pokračují do volné krajiny tři aleje.
Krásný Dvůr
V parku byly k původním dubům, lípám, klenům, mléčům, babykám, jasanům a jilmům dosazeny kultivary buku, dubu, jírovce, platan, turecká líska. Okrasné dřeviny byly vysazeny především u zámku (např. červenolistý buk) a některých romantických staveb.
Krásný Dvůr

Krásný Dvůr

U potoka jsou často staré smuteční vrby (podle žlutých a dlouze převislých větví pravděpodobně Salix ×sepulcralis). V parku blízko zámku byly původně tři rybníky, z jednoho je dnes koupaliště, jeden zanikl a zůstal rybník Podzámecký.
Z původního lužního lesa pochází blízko zámku zachovaný dub, často zobrazován při popisech parku, který má obvod kmene 930 m. Je to tzv. Goethův dub, ale dnes je to jen mrtvé torzo. Goethovu návštěvu připomíná jeho jméno na pamětní desce, kde je 22 jmen význačných návštěvníků parku.
Další mohutné duby najdeme dále v parku – jeden z nich vyhořel (v kmeni zachována vyzdívka, která se dnes již při záchraně dutých stromů nepoužívá), další strom nad schodištěm s lavičkou je zřetelně napaden dřevokaznou houbou sírovcem.
V letech 1783–86 byl postaven Panův templ, nejstarší romantická stavba v parku. U tohoto „antického chrámu“ s iónskými sloupy roste jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), který se rozrůstá postupně do šířky.
Krásný Dvůr
Naproti chrámku je vidět skalnatý útvar, který původně sloužil jako umělý vodopád (kaskády). Na okraji louky roste kaštan jedlý (Castanea sativa).
Cestou k Velkému rybníku jsou u cesty boží muka z roku 1749, která původně v parku nebyla. Nad Velkým rybníkem je zachována další stavba – Gloriet (sluneční templ) z roku 1784.
Krásný DvůrKrásný Dvůr
V zadní části parku na konci cesty zvané mílovka je uprostřed okrouhlého prostoru čtyřboký 26 m vysoký obelisk. Je to památník vítězné bitvy u Ambergu (kde rakouská vojska vedená Karlem Schwarzenbegem porazila Napoleonova vojska roku 1796), byl postaven v roce 1801.
Při cestě alejí směrem k zámku mineme hráz z balvanů, rezervoár vody pro vodopád, nad kterým je tzv. Čínský pavilon (Zvonkohra). Na hrázi rostla jedovatá škumpa (Toxicodendron radicans), v současnosti odstraněná.
Krásný Dvůr
Na okraji parku se rozkládá Velká parková louka (dnes golfové hřiště), na které jsou soliterní skupiny starých stromů. Louka je lemována šeříkovými porosty a na jejím okraji je postaven Gotický templ (novogotická rozhledna postavená v letech 1793–96, dnes nepřístupná).
Krásný Dvůr
Pokračujeme-li od Velké louky zpět k zámku, mineme tzv. Holandský statek (nebo Červená hájovna), před kterým je vysazen starý šeřík, převezený z Albrechtic u Mostu. Další romantickou stavbou je osmiboký Lusthaus (Goethův pavilon) z let 1784–86. K romantickým místům patří ještě Poustevníkova rokle v jihozápadní části parku s poustevnou a umělou jeskyní z roku 1786.
Krásný Dvůr
Ze zajímavých dřevin jsou v parku např. Abies concolor, A. nordmanniana, Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´, C. nootkatensis, C. pisifera, Pinus ponderosa, Pinus strobus, Pseudotsuga menziesii, Thuja occidentalis, Tsuga canadensis, Ginkgo biloba; Juglans cinerea, Liriodendron tulipifera, Platanus ×acerifolia, Quercus dentata, Sorbaria sorbifolia.
Krásný Dvůr
Fotografováno dne 20. 8. 2009.