V samém srdci CHKO Slavkovský les se nedaleko obce Prameny, bývalých lázní, nachází malé, ale významné chráněné území nazvané podle tří křížů Křížky (okres Cheb – mapa). Území o rozloze asi 4 ha je chráněno od roku 1962, dnes jako národní přírodní památka. Hlavním předmětem ochrany je hadcový hřbítek se vzácnou, především hadcovou květenou. Podle pověstí sem byly nápadné kříže umístěny jako díkůvzdání na náklady spokojeného lázeňského hosta nedalekých Pramenů.
Křížky
Z hadcové květeny je zde nejproslulejší rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium). Kvůli stavu jeho zdejší populace byla zrušena hojně navštěvovaná naučná stezka a dnes je území NPP dokonce oploceno. To ovšem bylo ještě v době, než byla většina zdejších rožců prohlášena za poněkud méněcenné křížence. Podobně nahnuté jako rožec to má i další zdejší ikonický druh svízel sudetský (Galium sudeticum), jehož taxonomické postavení je dnes poněkud nejisté. Ale zpět k hadcové květeně. Mimo rožce zde rostou ve štěrbinách skal dvě kapradiny známé pouze z hadců, sleziník nepravý (Asplenium adulterinum), snadno zaměnitelný za sleziník severní (Asplenium viride), a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium).
Křížky
Mimo obnažené skály je hřbet porostlý vřesovištěm tvořeným vřesem (Calluna vulgaris), vřesovcem pleťovým (Erica carnea) a zimostrázkem alpským (Polygala chamaebuxus). Dále lze na něm nalézt např. silenku nadmutou (Silene vulgaris), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), vranec jedlový (Huperzia selago), prhu chlumní (Arnica montana), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica).
Křížky
Na trávnících mezi skalkami rostou další zajímavé druhy, především vratička měsíční (Botrychium lunaria), ale také třeba hrachor horský (Lathyrus linifolius), ostřice stinná (Carex umbrosa), řeřišnice luční (Cardamine pratensis) nebo vlochyně (Vaccinium uliginosum), charakteristická spíše pro nedalekou Upolínovou louku. Uváděny jsou odtud i další vzácné druhy, např. hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus) nebo vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
Křížky
Fotografováno dne 27. 5. 2013.