Kolik v naší přírodě roste vlastně druhů rostlin? Jsme v porovnání s jinými zeměmi krajinou floristicky bohatou nebo spíše chudou? Pojďme se podívat, jak by vypadal soupis všech druhů, poddruhů a variet rostlin naší vlasti. No a abychom použili pokud možno co nejucelenější zdroj informací o naší květeně, vezměme za základ dnes již klasickou národní botanickou knihu, totiž Klíč ke květeně České republiky (Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. /eds./, Academia, Praha 2002).

Následující soupis, který z Klíče vychází, obsahuje celkově 3721 taxonů vyšších rostlin. Nedávno vydaný seznam české flóry (Danihelka et al. 2012) udává z České republiky 3557 druhů, 194 dalších poddruhů a 609 zaznamenaných kříženců. Všechny druhy však nejsou na našem území původní, některé se u nás zabydlely už v dávné minulosti, jiné se objevily teprve nedávno nebo se jen u nás pěstují v zahradách a polních kulturách. Jisté však je, že se s těmito rostlinami můžete na našem území skutečně setkat. Jsou zde uvedeny i druhy, které v posledních dvou stoletích na našem území vyhynuly – existuje snad přece jen v některých případech možnost, že se opět někde objeví, navíc k původním taxonům ČR vyhynulé rostliny rozhodně také patří.

Abychom si vytvořili představu kolik taxonů rostlin je na území našeho státu původních, musíme z tohoto celkového počtu ubrat. Dopravní sítě propojily celou planetu, není těžké se během krátké doby dostat v podstatě kamkoli, a to má samozřejmě značný vliv i na rostlinnou migraci. Takže ubírejme… O kolik? Projděte si podrobněji tento soupis a zjistíte, že musíme ubrat o hodně. Třeba i o více než tisíc taxonů, podle nejnovějších výzkumů se hovoří dokonce o 1454 nepůvodních zplaňujících druzích (Pyšek et al. 2012). Ani tak není samozřejmě lehké vyřknout konečný počet původních taxonů rostlin, prosté odečtení nepůvodních druhů od celkového počtu nemusí být zcela přesné. Ale snad nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že na území České republiky se vyskytuje asi 2350 až 2550 původních druhů a poddruhů vyšších rostlin.

Je vcelku zbytečné se příliš zamýšlet nad tím, zda je tento počet vysoký či nízký. Je samozřejmě závislý na přírodních podmínkách naší vlasti. Jisté je, že plných 59 procent taxonů všech původních rostlin naší země je ohroženo (Červený seznam), přitom zákon chrání jen necelých 20 procent těchto druhů (Zvláště chráněné druhy rostlin). Definitivně skončila doba, kdy ochrana přírody byla jen věcí ochranářských a státních institucí. Všichni jsme zodpovědni za to, aby se soupis všech druhů rostlin ČR v blízké budoucnosti nezmenšil právě o to nejcennější z naší květeny, tedy o původní druhy.

Taxony, které jsou obsaženy v Herbáři webu BOTANY.cz, jsou opatřeny odkazem, ke dni 1. 2. 2018 jich bylo přesně 2496. Počet těchto odkazů se neustále zvyšuje.

Jen zcela okrajově – spíš pro zajímavost – bychom chtěli na tomto místě ještě vzpomenout na údaj, který ve čtyřicátých letech minulého století uvedl rostlinný biolog B. Němec ve své knize Duše rostlin (1942). Napsal tehdy: Podle posledního výčtu rostlo v býv. Československu 5190 druhů, odrůd a míšenců rostlin cévnatých, přičemž jsou počítány rostliny domácí i odjinud zavlečené a pěstované. Jednalo se tedy o soupis rostlin z území nejen dnešního Česka, ale i Slovenska a Podkarpatské Rusi. K tomu byly připočítány dokonce i rostliny pěstované.
A přidejme ještě počet taxonů z Květeny ČSR Josefa Dostála z roku 1950. Tam jich bylo 3120.

Abies alba Mill. – jedle bělokorá
Abies cephalonica Loudon – jedle řecká
Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebr. – jedle ojíněná
Abies grandis (D. Don) Lindl. – jedle obrovská
Abies homolepis Siebold et Zucc. – jedle nikkoská
Abies nordmanniana (Steven) Spach – jedle kavkazská
Abutilon theophrasti Medik. – mračňák Theophrastův
Acer campestre L. – javor babyka
Acer ginnala Maxim. – javor ginnala
Acer japonicum Thunb. – javor japonský
Acer negundo L. – javor jasanolistý
Acer palmatum Thunb. – javor dlanitolistý
Acer platanoides L. – javor mléč
Acer pseudoplatanus L. – javor klen
Acer saccharinum L. – javor stříbrný
Acer tataricum L. – javor tatarský
Achillea asplenifolia Vent. – řebříček sleziníkolistý
Achillea clypeolata Sibth. et Sm.
Achillea chrysocoma Friv.
Achillea collina Heimerl – řebříček chlumní
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. – řebříček jemnolistý
Achillea filipendulina Lam. – řebříček tužebníkovitý
Achillea grandifolia Friv. – řebříček velkolistý
Achillea macrophylla L. – řebříček širolistý
Achillea millefolium L. – řebříček obecný
Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny – řebříček obecný sudetský
Achillea nobilis L. – řebříček sličný
Achillea pannonica Scheele – řebříček panonský
Achillea pratensis Saukel et Länger – řebříček luční
Achillea ptarmica L. – řebříček bertrám
Achillea setacea Waldst. et Kit. – řebříček štětinolistý
Achillea tanacetifolia auct. – řebříček vratičolistý
Achillea tomentosa L. – řebříček plstnatý
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. – osinatec třtinový
Acinos arvensis (Lam.) Dandy – pamětník rolní
Acinos arvensis subsp. villosus (Pers.) Soják – pamětník rolní chlupatý
Aconitum anthora L. – oměj jedhoj
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický – oměj tuhý moravský
Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle – oměj vlčí mor
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Spreng.) Nyman – oměj vlčí mor žláznatý
Aconitum plicatum Rchb. – oměj šalamounek
Aconitum variegatum L. – oměj pestrý
Aconitum ×cammarum L. – oměj zahradní
Acorus calamus L. – puškvorec obecný
Acroptilon repens (L.) Cass. – chrpec plazivý
Actaea spicata L. – samorostlík klasnatý
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – zvonovec liliolistý
Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. – havez česnáčková
Adonis aestivalis L. – hlaváček letní
Adonis annua L. – hlaváček roční
Adonis flammea Jacq. – hlaváček plamenný
Adonis vernalis L. – hlaváček jarní
Adoxa moschatellina L. – pižmovka mošusová
Aegilops cylindrica Host – mnohoštět válcovitý
Aegilops geniculata Roth – mnohoštět vejčitý
Aegopodium podagraria L. – bršlice kozí noha
Aesculus ×carnea Hayne – jírovec pleťový
Aesculus hippocastanum L. – jírovec maďal
Aesculus octandra Marshall – jírovec žlutý
Aesculus pavia L. – jírovec pávie
Aethusa cynapioides M. Bieb. – tetlucha vznešená
Aethusa cynapium L. – tetlucha kozí pysk
Ageratum houstonianum Mill. – nestařec americký
Agrimonia eupatoria L. – řepík lékařský
Agrimonia procera Wallr. – řepík vonný
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. – žitňák hřebenitý
Agrostemma githago L. – koukol polní
Agrostis alpina Scop. – psineček alpský
Agrostis canina L. – psineček psí
Agrostis capillaris L. – psineček obecný
Agrostis gigantea Roth – psineček veliký
Agrostis rupestris All. – psineček skalní
Agrostis stolonifera L. – psineček výběžkatý
Agrostis vinealis Schreb. – psineček tuhý
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – pajasan žláznatý
Aira caryophyllea L. – ovsíček obecný
Aira praecox L. – ovsíček časný
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. – zběhovec trojklaný
Ajuga genevensis L. – zběhovec lesní
Ajuga glabra C. Presl – zběhovec olysalý
Ajuga pyramidalis L. – zběhovec jehlancovitý
Ajuga reptans L. – zběhovec plazivý
Alcea biennis Winterl – topolovka bledá
Alcea rosea L. – topolovka růžová
Alcea rugosa Alef. – topolovka vráskatá
Alchemilla alpina L. (s. l.) – kontryhel alpinský
Alchemilla baltica Juz. – kontryhel baltský
Alchemilla conjuncta Bab. – kontryhel laločnatý
Alchemilla corcontica Plocek – kontryhel krkonošský
Alchemilla crinita Buser – kontryhel vlasatý
Alchemilla cymatophylla Juz. – kontryhel číšolistý
Alchemilla filicaulis Buser – kontryhel tenkolodyžný
Alchemilla filicaulis subsp. vestita (Buser) Bradshaw – kontryhel tenkolodyžný chlupatý
Alchemilla fissa Günther et Schummel – kontryhel rozeklaný
Alchemilla flabellata Buser – kontryhel vějířovitý
Alchemilla glabra Neygenf. – kontryhel lysý
Alchemilla glabricaulis Lindb. fil. – kontryhel lysolodyžný
Alchemilla glaucescens Wallr. – kontryhel sivý
Alchemilla gruneica Plocek – kontryhel grúňský
Alchemilla micans Buser – kontryhel třpytivý
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. – kontryhel měkký
Alchemilla monticola Opiz – kontryhel pastvinný
Alchemilla obtusa Buser – kontryhel tupý
Alchemilla obtusa subsp. trapezialis Plocek – kontryhel tupý lichoběžníkový
Alchemilla plicata Buser – kontryhel řasnatý
Alchemilla propinqua Juz. – kontryhel příbuzný
Alchemilla reniformis Buser – kontryhel ledvinitý
Alchemilla sericata Rchb. (s. l.) – kontryhel hedvábitý
Alchemilla straminea Buser – kontryhel slámožlutý
Alchemilla suavis Plocek – kontryhel příjemný
Alchemilla subcrenata Buser – kontryhel vroubkovaný
Alchemilla subglobosa C. G. Westerl. – kontryhel půlkulovitý
Alchemilla tytthantha Juz. – kontryhel mnohokvětý
Alchemilla ursina S. E. Fröhner – kontryhel medvědí
Alchemilla vulgaris L. s. str. – kontryhel obecný
Alchemilla walasii Pawł. – kontryhel Walasův
Alchemilla xanthochlora Rothm. – kontryhel žlutozelený
Aldrovanda vesiculosa L. – aldrovandka měchýřkatá
Alisma gramineum Lej. – žabník trávolistý
Alisma lanceolatum With. – žabník kopinatý
Alisma plantago-aquatica L. – žabník jitrocelový
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande – česnáček lékařský
Allium aflatunense B. Fedtsch. – česnek aflatunský
Allium angulosum L. – česnek hranatý
Allium carinatum L. – česnek kýlnatý
Allium cepa L. – cibule kuchyňská (cibule)
Allium cristophii Trautv. – česnek ozdobný
Allium fistulosum L. – cibule zimní (“ošlejch”)
Allium flavum L. – česnek žlutý
Allium giganteum Regel – česnek obrovský
Allium karataviense Regel – česnek karatavský
Allium moly L. – česnek zlatožlutý
Allium nutans L. – česnek nicí
Allium oleraceum L. – česnek planý
Allium oreophilum C.A. Mey. – česnek vysokohorský
Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don – česnek podivný
Allium porrum L. – pór zahradní
Allium ×proliferum (Moench) Willd. – cibule prorůstavá
Allium rotundum L. – česnek kulovitý
Allium sativum L. – česnek kuchyňský
Allium schoenoprasum L. – pažitka pobřežní
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. – pažitka pobřežní horská
Allium scorodoprasum L. – česnek ořešec
Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub – česnek chlumní horský
Allium sphaerocephalon L. – česnek kulatohlavý
Allium stipitatum Regel – česnek stopečkatý
Allium strictum Schrad. – česnek tuhý
Allium ursinum L. – česnek medvědí
Allium ursinum subsp. ucrainicum Kleopow et Oksner – česnek medvědí ukrajinský
Allium victorialis L. – česnek hadí
Allium vineale L. – česnek viničný
Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch – olše zelená
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – olše lepkavá
Alnus incana (L.) Moench – olše šedá
Alnus rugosa (Du Roi) Spreng. – olše svraskalá
Alopecurus aequalis Sobol. – psárka plavá
Alopecurus geniculatus L. – psárka kolénkatá
Alopecurus myosuroides Huds. – psárka polní
Alopecurus pratensis L. – psárka luční
Alopecurus pratensis subsp. pseudonigricans O. Schwarz – psárka luční tmavá
Althaea armeniaca Ten. – proskurník arménský
Althaea hirsuta L. – proskurník chlupatý
Althaea officinalis L. – proskurník lékařský
Alyssum alyssoides (L.) L. – tařinka kališní
Alyssum argenteum All.
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Thell. – tařinka horská Gmelinova
Alyssum murale Waldst. et Kit. – tařinka zední
Alyssum rostratum Steven – tařinka zobánkatá
Amaranthus albus L. – laskavec bílý
Amaranthus blitoides S. Watson – laskavec žmindovitý
Amaranthus blitum L. – laskavec hrubozel
Amaranthus bouchonii Thell. – laskavec Bouchonův
Amaranthus caudatus L. – laskavec ocasatý
Amaranthus caudatus subsp. saueri V. Jehlík – laskavec ocasatý Sauerův
Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N. Terracc. – laskavec kadeřavý
Amaranthus cruentus L. – laskavec krvavý
Amaranthus deflexus L. – laskavec skloněný
Amaranthus graecizans L. – laskavec úzkolistý
Amaranthus graecizans subsp. sylvestris (Vill.) Brenan – laskavec úzkolistý planý
Amaranthus graecizans subsp. thellungianus (Nevski) Gusev – laskavec úzkolistý Thellungův
Amaranthus hybridus L. – laskavec rozkladitý
Amaranthus hypochondriacus L. – laskavec červenoklasý
Amaranthus palmeri S. Watson – laskavec Palmerův
Amaranthus powellii S. Watson – laskavec zelenoklasý
Amaranthus quitensis Kunth – laskavec rovníkový
Amaranthus retroflexus L. – laskavec ohnutý
Amaranthus rudis Sauer – laskavec tamaryškový
Amaranthus viridis L. – laskavec zelený
Ambrosia artemisiifolia L. – ambrozie peřenolistá
Ambrosia psilostachya DC. – ambrozie lysoklasá
Ambrosia trifida L. – ambrozie trojklaná
Amelanchier ovalis Medik. – muchovník oválný
Ammi majus L. – morač větší
Ammi visnaga (L.) Lam. – morač zákrovnatý
Amorpha fruticosa L. – netvařec křovitý
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – rudohlávek jehlancovitý
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. – trahok lékařský
Anagallis arvensis L. – drchnička rolní
Anagallis foemina Mill. – drchnička modrá
Anagallis latifolia L.
Anagallis monelli L.
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. – plesnivka perlová
Anchusa azurea Mill. – pilát modrý
Anchusa officinalis L. – pilát lékařský
Andromeda polifolia L. – kyhanka sivolistá
Androsace elongata L. – pochybek prodloužený
Androsace maxima L. – pochybek největší
Androsace septentrionalis L. – pochybek severní
Anemone narcissiflora L. – sasanka narcisokvětá
Anemone nemorosa L. – sasanka hajní
Anemone ranunculoides L. – sasanka pryskyřníkovitá
Anemone sylvestris L. – sasanka lesní
Anethum graveolens L. – kopr vonný
Angelica archangelica L. – andělika lékařská
Angelica archangelica subsp. litoralis (Fr.) Thell. – andělika lékařská pobřežní
Angelica palustris (Besser) Hoffm. – matizna bahenní
Angelica sylvestris L. – děhel lesní
Angelica sylvestris subsp. montana (Brot.) Arcang. – děhel lesní horský
Anoda cristata (L.) Schltdl. – anoda hřebenitá
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – kociánek dvoudomý
Anthemis arvensis L. – rmen rolní
Anthemis austriaca Jacq. – rmen rakouský
Anthemis cotula L. – rmen smrdutý
Anthemis cretica subsp. columnae (Ten.) Franzén – rmen krétský horský
Anthemis ruthenica M. Bieb. – rmen rusínský
Anthemis tinctoria L. – rmen barvířský
Anthemis tinctoria subsp. subtinctoria (Dobrocz.) Smejkal – rmen barvířský nepravý
Anthericum liliago L. – bělozářka liliovitá
Anthericum ramosum L. – bělozářka větevnatá
Anthoxanthum alpinum Á. Löve et D. Löve – tomka alpská
Anthoxanthum aristatum Boiss. – tomka osinatá
Anthoxanthum odoratum L. – tomka vonná
Anthriscus caucalis M. Bieb. – kerblík obecný
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – kerblík třebule
Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma (Schult.) Arcang. – kerblík třebule štětinoplodý
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. – kerblík lesklý
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – kerblík lesní
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman – úročník bolhoj karpatský
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (Ser.) Nyman – úročník bolhoj mnoholistý
Anthyllis vulneraria subsp. pseudovulneraria (Sag.) J. Duvign. – úročník bolhoj obecný
Antirrhinum majus L. – hledík větší
Apera interrupta (L.) P. Beauv. – chundelka přetrhovaná
Apera spica-venti (L.) P. Beauv. – chundelka metlice
Aphanes arvensis L. – nepatrnec rolní
Aphanes australis Rydb. – nepatrnec drobnoplodý
Apium graveolens L. – (miřík) celer
Aposeris foetida (L.) Less. – razilka smrdutá
Aquilegia atrata W. D. J. Koch – orlíček černofialový
Aquilegia vulgaris L. – orlíček obecný
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – huseníček rolní
Arabis alpina L. – huseník alpský
Arabis auriculata Lam. – huseník ouškatý
Arabis caucasica Willd. – huseník kavkazský
Arabis glabra (L.) Bernh. – huseník lysý
Arabis hirsuta (L.) Scop. s. str. – huseník chlupatý
Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch – huseník hajní
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke – huseník chudokvětý
Arabis procurrens Waldst. et Kit. – huseník výběžkatý
Arabis sagittata (Bertol.) DC. – huseník střelovitý
Arabis sudetica Tausch – huseník sudetský
Arabis turrita L. – huseník převislý
Arctium lappa L. – lopuch větší
Arctium minus (Hill) Bernh. – lopuch menší
Arctium nemorosum Lej. – lopuch hajní
Arctium pubens Bab. – lopuch pýřitý
Arctium tomentosum Mill. – lopuch plstnatý
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – medvědice lékařská
Arctotheca calendula (L.) Levyns – oruňka měsíčkovitá
Aremonia agrimonoides (L.) DC. – řepíček řepíkovitý
Arenaria grandiflora L. – písečnice velkokvětá
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. (A. serpyllifolia agg.) – písečnice tenkovětvá
Arenaria martrinii Tzvelev – písečnice rozkladitá
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Argemone mexicana L.
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. – kopretinovec dřevnatý
Aristolochia clematitis L. – podražec křovištní
Aristolochia durior Hill – podražec velkolistý
Armeria maritima (Mill.) Willd. – trávnička přímořská
Armeria vulgaris Willd. – trávnička obecná
Armeria vulgaris subsp. serpentini (Gauckler) Holub – trávnička obecná hadcová
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – křen selský
Arnica montana L. – prha arnika
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte – písečnatka nejmenší
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (s. l.) – temnoplodec černoplodý
Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl – ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. et G. Martens – ovsík vyvýšený hlíznatý
Artemisia abrotanum L. – pelyněk brotan
Artemisia absinthium L. – pelyněk pravý
Artemisia alba Turra – pelyněk bílý
Artemisia annua L. – pelyněk roční
Artemisia austriaca Jacq. – pelyněk rakouský
Artemisia biennis Willd. – pelyněk dvouletý
Artemisia campestris L. – pelyněk ladní
Artemisia dracunculus L. – pelyněk estragon
Artemisia gnaphalodes Nutt. – pelyněk protnicovitý
Artemisia pancicii (Janka) Ronniger – pelyněk Pančićův
Artemisia pontica L. – pelyněk pontický
Artemisia repens Willd. – pelyněk plazivý
Artemisia scoparia Waldst. et Kit. – pelyněk metlatý
Artemisia sieversiana Willd. – pelyněk Sieversův
Artemisia tournefortiana Rchb. – pelyněk Tournefortův
Artemisia verlotiorum Lamotte – pelyněk Verlotů
Artemisia vulgaris L. – pelyněk černobýl
Arum cylindraceum Gasp. – árón východní
Arum maculatum L. – árón plamatý
Aruncus vulgaris Rafin. – udatna lesní
Asarum europaeum L. – kopytník evropský
Asclepias syriaca L. – klejicha hedvábná
Asparagus officinalis L. – chřest lékařský
Asperugo procumbens L. – ostrolist poléhavý
Asperula arvensis L. – mařinka rolní
Asperula cynanchica L. – mařinka psí
Asperula orientalis Boiss. et Hohen. – mařinka východní
Asperula tinctoria L. – mařinka barvířská
Asperula tinctoria subsp. hungarorum (Borbás) Soó – mařinka barvířská brvitá
Asplenium adiantum-nigrum L. – sleziník netíkovitý
Asplenium ×alternifolium – sleziník střídavolistý
Asplenium adulterinum Milde – sleziník nepravý
Asplenium cuneifolium Viv. – sleziník hadcový
Asplenium ruta-muraria L. – sleziník routička
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – sleziník severní
Asplenium trichomanes L. – sleziník červený
Asplenium trichomanes subsp. hastatum (H. Christ) Jessen – sleziník červený hrálovitý
Asplenium trichomanes subsp. inexpectans Lovis – sleziník červený vápencový
Asplenium trichomanes subsp. pachyrhachis (H. Christ) Lovis et Reichst. – sleziník červený zakřivený
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Mey. – sleziník červený tmavohnědý
Asplenium viride Huds. – sleziník zelený
Aster alpinus L. – hvězdnice alpská
Aster amellus L. – hvězdnice chlumní
Aster amellus subsp. bessarabicus (Bernh. ex Rchb.) Soó – hvězdnice chlumní velkoúborná
Aster bellidiastrum (L.) Scop. – stokroč horská
Aster canus Waldst. et Kit. – hvězdnice sivá
Aster cordifolius L. – hvězdnice srdcolistá
Aster divaricatus L. – hvězdnice rozkladitá
Aster dumosus L. × Aster novi-belgii L. – hvězdnice nízká
Aster ericoides L. – hvězdnice vřesovcová
Aster laevis L. – hvězdnice hladká
Aster lanceolatus Willd. – hvězdnice kopinatá
Aster linosyris (L.) Bernh. – hvězdnice zlatovlásek
Aster macrophyllus L. – hvězdnice velkolistá
Aster novae-angliae L. – hvězdnice novoanglická
Aster novi-belgii L. – hvězdnice novobelgická
Aster parviflorus Nees – hvězdnice malokvětá
Aster praealtus Poir.
Aster ×salignus (A. lanceolatus × A. novi-belgii) – hvězdnice vrbovitá
Aster tradescantii L.
Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó – hvězdnice slanistá panonská
Aster ×versicolor Willd. (? A. laevis × A. novi-belgii) – hvězdnice různobarvá
Astilbe arendsii Arends – čechrava zahradní
Astragalus alopecuroides L. – kozinec psárkovitý
Astragalus arenarius L. – kozinec písečný
Astragalus asper Wulfen – kozinec drsný
Astragalus austriacus Jacq. – kozinec rakouský
Astragalus cicer L. – kozinec cizrnovitý
Astragalus danicus Retz. – kozinec dánský
Astragalus exscapus L. – kozinec bezlodyžný
Astragalus glycyphylloides DC. – kozinec nesladký
Astragalus glycyphyllos L. – kozinec sladkolistý
Astragalus onobrychis L. – kozinec vičencovitý
Astrantia major L. – jarmanka větší
Astrodaucus orietalis (L.) Drude – dejvor východní
Athyrium distentifolium Opiz – papratka horská
Athyrium filix-femina (L.) Roth – papratka samičí
Atriplex heterosperma Bunge – lebeda různosemenná
Atriplex hortensis L. – lebeda zahradní
Atriplex littoralis L. – lebeda pobřežní
Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. – lebeda podlouhlolistá
Atriplex patula L. – lebeda rozkladitá
Atriplex prostrata DC. subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert – lebeda hrálovitá širokolistá
Atriplex rosea L. – lebeda růžová
Atriplex sagittata Borkh. – lebeda lesklá
Atriplex semilunaris Aellen – lebeda poloměsíčitá
Atriplex tatarica L. – lebeda tatarská
Atropa bella-dona L. – rulík zlomocný
Aubrieta columnae Guss. – tařička obrubníková
Aubrieta deltoidea (L.) DC. – tařička kosníkovitá
Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. arduini (Fritsch) Dostál – tařice skalní Arduinova
Avena fatua L. – oves hluchý
Avena nuda L. – oves nahý
Avena sativa L. – oves setý
Avena sativa kultivary skupiny Chinensis
Avena sativa kultivary skupiny Contracta – “smetákový oves”
Avena sativa kultivary skupiny Praegravis
Avena sativa kultivary skupiny Sativa
Avena sterilis L. – oves jalový
Avena strigosa Schreb. – oves hřebílkatý
Avenella flexuosa (L.) Drejer – metlička křivolaká
Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmelitschek – ovsíř dvouřízný
Avenula pratensis (L.) Dumort. – ovsíř luční
Avenula pratensis subsp. hirtifolia (Podp.) Holub – ovsíř luční chlupatý
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. – ovsíř pýřitý
Axyris amaranthoides L. – bříšť sibiřský
Azolla filiculoides Lam. – azola americká
Ballota nigra L. – měrnice černá
Ballota nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég. – měrnice černá zapáchající
Balsamita major Desf. – maří list balšámový
Barbarea stricta Andrz. – barborka přitisklá
Barbarea vulgaris W. T. Aiton – barborka obecná
Barbarea vulgaris subsp. arcuata (J. Presl et C. Presl) Hayek – barborka obecná obloučnatá
Bartsia alpina L. – lepnice alpská
Bassia sedoides (Pall.) Asch. – trnoplodník rozchodníkovitý
Bassia tricuspis (F. Muell.) R. H. Anderson – trnoplodník trojhrotý
Batrachium aquatile (L.) Dumort. – lakušník vodní
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz – lakušník Baudotův
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach – lakušník okrouhlý
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. – lakušník vzplývavý
Batrachium peltatum (Schrank) J. Presl – lakušník štítnatý
Batrachium penicillatum Dumort. – lakušník štětičkový
Batrachium rionii (Lagger) Nyman – lakušník Rionův
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch – lakušník niťolistý
Beckmannia eruciformis (L.) Host – housenkovec zduřelý
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald – housenkovec cizí
Bellis perennis L. – sedmikráska obecná (chudobka)
Berberis thunbergii DC. – dřišťál Thunbergův
Berberis vulgaris L. – dřišťál obecný
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch – bergenie tučnolistá
Berteroa incana (L.) DC. – šedivka šedá
Berteroa stricta Boiss. et Heldr. – šedivka tuhá
Berula erecta (Huds.) Coville – potočník vzpřímený
Beta trigyna Waldst. et Kit. – řepa trojblizná
Beta vulgaris L. – řepa obecná (řepa)
Beta vulgaris kultivary skupiny Altissima – cukrovka
Beta vulgaris kultivary skupiny Cicla – mangold (cvikla)
Beta vulgaris kultivary skupiny Rapacea – krmná řepa
Beta vulgaris kultivary skupiny Vulgaris – červená (salátová) řepa
Betonica officinalis L. – bukvice lékařská
Betula alleghaniensis Britton – bříza žlutá
Betula carpatica Wild. – bříza karpatská
Betula humilis Schrank – bříza nízká
Betula lenta L. – bříza tuhá
Betula nana L. – bříza trpasličí
Betula obscura Kotula – bříza tmavá
Betula oycoviensis Besser – bříza ojcovská
Betula papyrifera Marshall – bříza papírovitá
Betula pendula Roth – bříza bělokorá
Betula pubescens Ehrh. – bříza pýřitá
Bidens cernua L. – dvouzubec nicí
Bidens connata Willd. – dvouzubec hnědožlutý
Bidens frondosa L. – dvouzubec černoplodý
Bidens pilosa L. – dvouzubec chlupatý
Bidens radiata Thuill. – dvouzubec paprsčitý
Bidens tripartita L. – dvouzubec trojdílný
Bifora radians M. Bieb. – štěničník paprskující
Biscutella laevigata L. subsp. varia (Dumort.) Rouy et Foucaud – dvojštítek hladkoplodý proměnlivý
Bistorta major S. F. Gray – rdesno hadí kořen
Bistorta affinis (G. Don) Greene
Bistorta amplexicaulis (D. Don) Greene
Blechnum spicant (L.) Roth – žebrovice různolistá
Blysmus compressus (L.) Link – skřípinka smáčknutá
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith – kamyšník jižní
Bolboschoenus koshewnikowii (Kots) A. E. Kozhevn. – kamyšník polní
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla s. str. – kamyšník přímořský
Bolboschoenus yagara (Ohwi) Yen C. Yang et M. Zhang – kamyšník vrcholičnatý
Bolboschoenus yagara × B. koshewnikowii – kamyšník široký
Borago officinalis L. – brutnák lékařský
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng – vousatka prstnatá
Botrychium lunaria (L.) Swartz – vratička měsíční
Botrychium matricariifolium (Retz.) W. D. J. Koch – vratička heřmánkolistá
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – vratička mnohoklaná
Botrychium simplex E. Hitchc. – vratička jednoduchá
Brachyscome iberidifolia Benth. – všelicha iberkolistá
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – válečka prapořitá
Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. – válečka skalní
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – válečka lesní
Brassica chinensis L. – brukev čínská (čínské zelí)
Brassica elongata Ehrh. – brukev prodloužená
Brassica elongata subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr. – brukev prodloužená celolistá
Brassica juncea (L.) Czern. – brukev sítinovitá
Brassica napus L. – brukev řepka
Brassica napus subsp. napobrassica (L.) Hanelt – brukev řepka tuřín
Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch – brukev černá
Brassica oleracea L. – brukev zelná
Brassica oleracea var. botrytis L. – květák
Brassica oleracea var. capitata L. – zelí
Brassica oleracea var. gemmifera DC. – růžičková kapusta
Brassica oleracea var. gongylodes L. – kedluben
Brassica oleracea var. italica Plenck – brokolice
Brassica oleracea var. medullosa Thell. – dřeňová kapusta
Brassica oleracea var. ramosa DC. – větevnatá kapusta
Brassica oleracea var. sabauda L. – hlávková kapusta
Brassica oleracea var. sabellica L. – kadeřavá kapusta
Brassica oleracea var. viridis L. – jarmuz, kravské zelí
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. – brukev pekingská (pekingské zelí)
Brassica rapa L. – brukev řepák
Brassica rapa subsp. oleifera (DC.) Metzg. – brukev řepák olejný
Briza maxima L. – třeslice větší
Briza media L. – třeslice prostřední
Briza minor L. – třeslice menší
Bromus arvensis L. – sveřep rolní
Bromus benekenii (Lange) Trimen – sveřep Benekenův
Bromus briziformis Fisch. et C. A. Mey. – sveřep třeslicovitý
Bromus carinatus Hook. et Arn. – sveřep kýlnatý
Bromus catharticus Vahl – sveřep americký
Bromus commutatus Schrad. – sveřep luční
Bromus erectus Huds. – sveřep vzpřímený
Bromus erectus subsp. longiflorus (Spreng.) Asch. et Graebn. – sveřep vzpřímený dlouhokvětý
Bromus hordeaceus L. – sveřep měkký
Bromus hordeaceus subsp. pseudothominii (P. M. Sm.) H. Scholz – sveřep měkký lysý
Bromus inermis Leyss. – sveřep bezbranný
Bromus japonicus Thunb. – sveřep japonský
Bromus lanceolatus Roth – sveřep velkoklasý
Bromus lepidus Holmb. – sveřep ladný
Bromus madritensis L.
Bromus racemosus L. – sveřep hroznatý
Bromus ramosus Huds. – sveřep větevnatý
Bromus rigidus (Roth) – sveřep tuhý
Bromus riparius Rehmann
Bromus rubens L. – sveřep načervenalý
Bromus scoparius L.
Bromus secalinus L. – sveřep stoklasa
Bromus secalinus subsp. decipiens Bomble et H. Scholz
Bromus secalinus subsp. multiflorus (Sm.) Schübl. et G. Martens
Bromus squarrosus L. – sveřep kostrbatý
Bromus sterilis L. – sveřep jalový
Bromus tectorum L. – sveřep střešní
Brunnera macrophylla (Adam) Johnst. – pomněnkovec velkolistý
Bryonia alba L. – posed bílý
Bryonia dioica Jacq. – posed dvoudomý
Buddleja davidii Franch. – komule Davidova
Bunias erucago L. – rukevník roketovitý
Bunias orientalis L. – rukevník východní
Bunium bulbocastaneum L. – bulvuška hlíznatá
Buphthalmum salicifolium L. – volovec vrbolistý
Bupleurum affine Sadler – prorostlík prutnatý
Bupleurum falcatum L. – prorostlík srpovitý
Bupleurum longifolium L. – prorostlík dlouholistý
Bupleurum longifolium subsp. vapincense (Vill.) Todor – prorostlík dlouholistý fialový
Bupleurum rotundifolium L. – prorostlík okrouhlolistý
Bupleurum tenuissimum L. – prorostlík nejtenčí
Butomus umbellatus L. – šmel okoličnatý
Buxus sempervirens L. – zimostráz vždyzelený
Cakile baltica (Rouy et Foucaud) Pobed. – pomořanka baltická
Cakile euxina Pobed. – pomořanka černomořská
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – třtina rákosovitá
Calamagrostis canescens (Weber) Roth – třtina šedavá
Calamagrostis epigejos (L.) Roth – třtina křovištní
Calamagrostis phragmitoides Hartm. – třtina nachová
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler – třtina pobřežní
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler – třtina přehlížená
Calamagrostis varia (Schrad.) Host – třtina pestrá
Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin – třtina chloupkatá
Calamintha grandiflora (L.) Moench – marulka velkokvětá
Calamintha menthifolia Host – marulka lesní
Calamintha nepeta (L.) Savi – marulka šantovitá
Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P. W. Ball – marulka šantovitá žláznatá
Calendula arvensis L. – měsíček rolní
Calendula officinalis L. – měsíček lékařský
Calla palustris L. – ďáblík bahenní
Callistephus chinensis (L.) Nees – astra čínská
Callitriche cophocarpa Sendtn. – hvězdoš mnohotvarý
Callitriche hamulata W. D. J. Koch – hvězdoš háčkatý
Callitriche hermaphroditica L. – hvězdoš podzimní
Callitriche palustris L. – hvězdoš jarní
Callitriche platycarpa Kütz. – hvězdoš hranoplodý
Callitriche stagnalis Scop. – hvězdoš kalužní
Callitriche ×vigens K. Martinsson – hvězdoš
Calluna vulgaris (L.) Hull – vřes obecný
Caltha palustris L. – blatouch bahenní
Caltha palustris subsp. cornuta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi – blatouch bahenní růžkatý
Caltha palustris subsp. laeta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi – blatouch bahenní horský
Caltha palustris subsp. procumbens (Beck) Neumayer – blatouch bahenní poléhavý
Calycanthus floridus L. – sazaník květnatý
Calystegia pulchra Brummit et Heywood – opletník sličný
Calystegia sepium (L.) R. Br. – opletník plotní
Camelina alyssum (Mill.) Thell. – lnička tařicovitá
Camelina alyssum subsp. integerrima (Čelak.) Smejkal – lnička tařicovitá celokrajná
Camelina laxa C. A. Mey. – lnička řídkoplodá
Camelina microcarpa – lnička drobnoplodá
Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen – lnička drobnoplodá divoká
Camelina rumelica Velen. – lnička rumelská
Camelina sativa – lnička setá
Camelina sativa subsp. zingeri (Mirek) Smejkal – lnička setá Zingerova
Campanula alliariifolia Willd. – zvonek česnáčkolistý
Campanula barbata L. – zvonek vousatý
Campanula bohemica Hruby – zvonek český
Campanula bononiensis L. – zvonek boloňský
Campanula cervicaria L. – zvonek hadincovitý
Campanula gelida Kovanda – zvonek jesenický
Campanula gentilis Kovanda – zvonek jemný
Campanula glomerata L. – zvonek klubkatý
Campanula glomerata subsp. farinosa (Besser) Kirschl. – zvonek klubkatý pomoučený
Campanula latifolia L. – zvonek širokolistý
Campanula medium L. – zvonek zahradní
Campanula moravica (Spitzn.) Kovanda – zvonek moravský
Campanula patula L. – zvonek rozkladitý
Campanula persicifolia L. – zvonek broskvolistý
Campanula rapunculoides L. – zvonek řepkovitý
Campanula rapunculus L. – zvonek řepka
Campanula rhomboidalis L. – zvonek kosníkovitý
Campanula rotundifolia L. – zvonek okrouhlolistý
Campanula rotundifolia subsp. sudetica (Hruby) Soó – zvonek okrouhlolistý sudetský
Campanula sibirica L. – zvonek sibiřský
Campanula thyrsoides L. – zvonek žlutokvětý
Campanula trachelium L. – zvonek kopřivolistý
Campsis radicans (L.) Seemen – trubač kořenující
Cannabis ruderalis Janisch. – konopí rumištní
Cannabis sativa L. – konopí seté
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – kokoška pastuší tobolka
Capsicum annuum L. – paprika setá
Caragana arborescens Lam. – čimišník stromovitý
Caragana frutex (L.) K. Koch – čimišník křovitý
Cardamine amara – řeřišnice hořká
Cardamine amara subsp. austriaca Marhold – řeřišnice hořká rakouská
Cardamine amara subsp. opicii (J. et C. Presl) Čelak. – řeřišnice hořká Opizova
Cardamine chelidonia L. – řeřišnice vlaštovičníkovitá
Cardamine dentata Schult. – řeřišnice bahenní
Cardamine flexuosa With. – řeřišnice křivolaká
Cardamine hirsuta L. – řeřišnice srstnatá
Cardamine impatiens L. – řeřišnice nedůtklivá
Cardamine matthioli Moretti – řeřišnice Matthioliho
Cardamine parviflora L. – řeřišnice malokvětá
Cardamine pratensis L. – řeřišnice luční
Cardamine resedifolia L. – řeřišnice rýtolistá
Cardamine trifolia L. – řeřišnice trojlistá
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – řeřišničník písečný
Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii (Zapał.) Pawł. – řeřišničník písečný Borbásův
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek – řeřišničník Hallerův
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen – řeřišničník skalní
Cardaria draba (L.) Desv. – vesnovka obecná
Carduus acanthoides L. – bodlák obecný
Carduus crispus L. – bodlák kadeřavý
Carduus nutans L. – bodlák nicí
Carduus personata (L.) Jacq. – bodlák lopuchovitý
Carex acuta L. – ostřice štíhlá
Carex acuta subsp. intermedia Čelak. – ostřice štíhlá prostřední
Carex acutiformis Ehrh. – ostřice ostrá
Carex alba Scop. – ostřice bílá
Carex appropinquata Schumach. – ostřice odchylná
Carex aterrima Hoppe – ostřice nejtmavší
Carex atrata L. – ostřice tmavá
Carex bigelowii Schwein. – ostřice Bigelowova
Carex bohemica Schreb. – ostřice šáchorovitá
Carex brizoides L. – ostřice třeslicovitá
Carex buekii Wimm. – ostřice Buekova
Carex buxbaumii Wahlenb. – ostřice Buxbaumova
Carex canescens L. – ostřice šedavá
Carex capillaris L. – ostřice vláskovitá
Carex caryophyllea Latourr. – ostřice jarní
Carex cespitosa L. – ostřice trsnatá
Carex chabertii F. W. Schultz – ostřice Chabertova
Carex chordorrhiza L. f. – ostřice šlahounovitá
Carex curvata Knaf – ostřice křivoklasá
Carex davalliana Sm. – ostřice Davallova
Carex demissa Hornem. – ostřice skloněná
Carex derelicta Štěpánková – ostřice krkonošská
Carex diandra Schrank – ostřice přioblá
Carex digitata L. – ostřice prstnatá
Carex digitata var. pallens Fristedt – ostřice prstnatá bledoplevá
Carex dioica L. – ostřice dvoudomá
Carex distans L. – ostřice oddálená
Carex disticha Huds. – ostřice dvouřadá
Carex divulsa Stokes – ostřice přetrhovaná
Carex echinata Murray – ostřice ježatá
Carex elata All. – ostřice vyvýšená
Carex elongata L. – ostřice prodloužená
Carex ericetorum Pollich – ostřice vřesovištní
Carex flacca Schreber – ostřice chabá
Carex flava L. – ostřice rusá
Carex fritschii Waisb. – ostřice doubravní
Carex hartmanii Cajander – ostřice Hartmanova
Carex hirta L. – ostřice srstnatá
Carex hordeistichos Vill. – ostřice ječmenovitá
Carex hostiana DC. – ostřice Hostova
Carex humilis Leyss. – ostřice nízká
Carex lasiocarpa Ehrh. – ostřice plstnatoplodá
Carex leersii F. W. Schultz – ostřice mnoholistá
Carex lepidocarpa Tausch – ostřice šupinoplodá
Carex limosa L. – ostřice bažinná
Carex melanostachya Willd. – ostřice černoklasá
Carex michelii Host – ostřice Micheliova
Carex montana L. – ostřice horská
Carex muricata L. s. str. – ostřice měkkoostenná
Carex nigra (L.) Reichard – ostřice obecná
Carex obtusata Lilj. – ostřice přítupá
Carex ornithopoda Willd. – ostřice ptačí nožka
Carex otrubae Podp. – ostřice Otrubova
Carex ovalis Gooden. – ostřice zaječí
Carex pairae F. W. Schultz – ostřice Pairaova
Carex pallescens L. – ostřice bledavá
Carex panicea L. – ostřice prosová
Carex paniculata L. – ostřice latnatá
Carex pauciflora Lightf. – ostřice chudokvětá
Carex paupercula Michx. – ostřice vrchovištní
Carex pediformis subsp. macroura (Meinsh.) Podp. – ostřice tlapkatá velkonohá
Carex pediformis subsp. rhizodes (Blytt) Lindb. f. – ostřice tlapkatá oddenkatá
Carex pendula Huds. – ostřice převislá
Carex pilosa Scop. – ostřice chlupatá
Carex pilulifera L. – ostřice kulkonosná
Carex praecox Schreb. – ostřice časná
Carex pseudobrizoides Clavaud – ostřice pískomilná
Carex pseudocyperus L. – ostřice nedošáchor
Carex pulicaris L. – ostřice blešní
Carex remota L. – ostřice řídkoklasá
Carex riparia Curtis – ostřice pobřežní
Carex rostrata Stokes – ostřice zobánkatá
Carex rupestris All. – ostřice skalní
Carex secalina Wahlenb. – ostřice žitná
Carex spicata Huds. – ostřice klasnatá
Carex stenophylla Wahlenb. – ostřice úzkolistá
Carex strigosa Huds. – ostřice hubená
Carex supina Wahlenb. – ostřice drobná
Carex sylvatica Huds. – ostřice lesní
Carex tomentosa L. – ostřice plstnatá
Carex umbrosa Host – ostřice stinná
Carex vaginata Tausch – ostřice pochvatá
Carex vesicaria L. – ostřice měchýřkatá
Carex viridula Michx. – ostřice pozdní
Carex vulpina L. – ostřice liščí
Carlina acaulis L. – pupava bezlodyžná
Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. et G. Martens – pupava bezlodyžná prodloužená
Carlina biebersteinii Hornem. – pupava Biebersteinova
Carlina vulgaris L. – pupava obecná
Carpinus betulus L. – habr obecný
Carpinus orientalis Mill. – habr východní
Carthamus lanatus L. – světlice vlnatá
Carthamus tinctorius L. – světlice barvířská
Carum carvi L. – kmín kořenný
Castanea sativa Mill. – kaštanovník jedlý
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – odemka vodní
Catalpa bignonioides Walter – katalpa trubačovitá
Catananche caerulea L. – poblekla modrá
Caucalis platycarpos L. – dejvorec velkoplodý
Caucalis platycarpos subsp. muricata (Čelak.) Holub – dejvorec velkoplodý osténkatý
Celastrus orbiculatus Thunb. – jesenec okrouhlolistý
Celastrus scandens L. – jesenec popínavý
Celosia argentea L. – nevadlec hřebenitý
Celtis occidentalis L. – břestovec západní
Cenchrus echinatus L. – ostrokvět ježatý
Centaurea calcitrapa L. – chrpa sikavice
Centaurea carniolica Host – chrpa kraňská
Centaurea cyanus L. – chrpa modrá
Centaurea dealbata Willd. – chrpa bělavá
Centaurea diffusa Lam. – chrpa rozkladitá
Centaurea erdneri J. Wagner – chrpa Erdnerova
Centaurea jacea L. – chrpa luční
Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli – chrpa luční úzkolistá
Centaurea macrocephala Willd. – chrpa žlutokvětá
Centaurea melitensis L. – chrpa maltská
Centaurea montana L. – chrpa horská
Centaurea montana subsp. mollis (Waldst. et Kit.) Hayek – chrpa horská měkká
Centaurea nigra L. – chrpa černá
Centaurea nigrescens Willd. – chrpa černající
Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek – chrpa ostroperá
Centaurea phrygia L. – chrpa třepenitá
Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. – chrpa parukářka
Centaurea scabiosa L. – chrpa čekánek
Centaurea solstitialis L. – chrpa žlutá
Centaurea stenolepis A. Kern. – chrpa úzkoperá
Centaurea stoebe L. – chrpa latnatá
Centaurea transalpina DC. – chrpa zaalpská
Centaurea triumfetti auct. – chrpa chlumní
Centaurium erythraea Rafn – zeměžluč okolíkatá
Centaurium littorale (Turner) Gilmour subsp. compressum (Hayne) Kirschner – zeměžluč přímořská slatinná
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – zeměžluč spanilá
Centranthus ruber (L.) DC. – mavuň červená
Centunculus minimus L. – drobýšek nejmenší
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – okrotice bílá
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – okrotice dlouholistá
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – okrotice červená
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov – hlavatka obrovská
Cerastium alsinifolium Tausch – rožec kuřičkolistý
Cerastium arvense L. – rožec rolní
Cerastium biebersteinii DC. – rožec Biebersteinův
Cerastium brachypetalum Pers. – rožec krátkoplátečný
Cerastium fontanum Baumg. s. str. – rožec prameništní
Cerastium dubium (Bastard) Guépin – rožec pochybný
Cerastium glomeratum Thuill. – rožec klubkatý
Cerastium glutinosum Fr. – rožec lepkavý
Cerastium holosteoides Fr. subsp. triviale (Spenn.) Möschl – rožec obecný luční
Cerastium litigiosum Lens – rožec sporný
Cerastium lucorum (Schur) Möschl – rožec hajní
Cerastium pumilum Curtis – rožec nízký
Cerastium semidecandrum L. – rožec pětimužný
Cerastium tenoreanum Ser. – rožec Tenoreův
Cerastium tomentosum L. – rožec plstnatý
Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser – rohohlavec rovnorohý
Ceratophyllum demersum L. – růžkatec ostnitý
Ceratophyllum submersum L. – růžkatec bradavčitý
Cercis siliquastrum L. – zmarlika Jidášova
Cerinthe minor L. – voskovka menší
Ceterach officinarum Willd. – kyvor lékařský
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach – kdoulovec japonský
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai – kdoulovec ozdobný
Chaerophyllum aromaticum L. – krabilice zápašná
Chaerophyllum aureum L. – krabilice zlatoplodá
Chaerophyllum bulbosum L. – krabilice hlíznatá
Chaerophyllum hirsutum L. – krabilice chlupatá
Chaerophyllum temulum L. – krabilice mámivá
Chamaecyparis lawsoniana (Al. Murray) Parl. – cypřišek Lawsonův
Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach – cypřišek nutkajský
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. – cypřišek hrachonosný
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. – čilimník bílý
Chamaecytisus austriacus (L.) Link – čilimník rakouský
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. – čilimník řezenský
Chamaecytisus supinus (L.) Link – čilimník nízký
Chamaecytisus virescens (Neilr.) Dostál – čilimník zelenavý
Chelidonium majus L. – vlaštovičník větší
Chenopodium acuminatum Willd. – merlík zašpičatělý
Chenopodium album L. – merlík bílý
Chenopodium ambrosioides L. – merlík vonný
Chenopodium berlandieri Moq. subsp. zschackei (J. Murr) Zobel – merlík Berlandierův cizí
Chenopodium bonus-henricus L. – merlík všedobr
Chenopodium botrys L. – merlík hroznový
Chenopodium capitatum (L.) Asch. – merlík hlavatý
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen – merlík slanomilný
Chenopodium ficifolium Sm. – merlík fíkolistý
Chenopodium foliosum Asch. – merlík listnatý
Chenopodium glaucum L. – merlík sivý
Chenopodium hircinum Schrad. – merlík kozlí
Chenopodium hybridum L. – merlík zvrhlý
Chenopodium integrifolium Vorosch. – merlík celokrajný
Chenopodium melanocarpum (J. M. Black) J. M. Black – merlík kýlnatý
Chenopodium missouriense Aellen – merlík misurský
Chenopodium murale L. – merlík zední
Chenopodium nitrariaceum (F. Muell.) Benth. – merlík australský
Chenopodium opulifolium W. D. J. Koch et Ziz – merlík kalinolistý
Chenopodium pedunculare Bertol. – merlík stopečkatý
Chenopodium polyspermum L. – merlík mnohosemenný
Chenopodium probstii Aellen – merlík hustoklasý
Chenopodium prostratum Herder – merlík rozprostřený
Chenopodium pumilio R. Br. – merlík trpasličí
Chenopodium quinoa Willd. – merlík čilský
Chenopodium rubrum L. – merlík červený
Chenopodium schraderianum Schult. – merlík citronový
Chenopodium striatiforme J. Murr – merlík drobnolistý
Chenopodium strictum Roth – merlík tuhý
Chenopodium suecicum J. Murr – merlík švédský
Chenopodium urbicum L. – merlík městský
Chenopodium vulvaria L. – merlík smrdutý
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton – zimozelen okoličnatý
Chloris sp. div. – prstnatka
Chondrilla juncea L. – radyk prutnatý
Chorispora tenella (Pall.) DC. – chorispora jemná
Chrysanthemum indicum L. – listopadka indická
Chrysanthemum morifolium Ramat. –
Chrysosplenium alternifolium L. – mokrýš střídavolistý
Chrysosplenium oppositifolium L. – mokrýš vstřícnolistý
Cicer arietinum L. – cizrna beraní
Cicerbita alpina (L.) Wallr. – mléčivec alpský
Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. – mléčivec velkolistý
Cichorium endivia L. – čekanka štěrbák
Cichorium intybus L. – čekanka obecná
Cichorium intybus subsp. foliosum (Hegi) Janch. – čekanka obecná setá
Cicuta virosa L. – rozpuk jízlivý
Cimicifuga europaea Schipcz. – ploštičník evropský
Circaea alpina L. – čarovník alpský
Circaea lutetiana L. – čarovník pařížský
Circaea ×intermedia Ehrh. – čarovník prostřední
Cirsium acaule Scop. – pcháč bezlodyžný
Cirsium arvense (L.) Scop. – pcháč oset
Cirsium brachycephalum Jur. – pcháč žlutoostenný
Cirsium canum (L.) All. – pcháč šedý
Cirsium echinus (M. Bieb.) Sch. Bip. – pcháč ježinatý
Cirsium eriophorum (L.) Scop. – pcháč bělohlavý
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – pcháč různolistý
Cirsium oleraceum (L.) Scop. – pcháč zelinný
Cirsium palustre (L.) Scop. – pcháč bahenní
Cirsium pannonicum (L. f.) Link – pcháč panonský
Cirsium rivulare (Jacq.) All. – pcháč potoční
Cirsium tuberosum (L.) All. – pcháč hlíznatý
Cirsium vulgare (Savi) Ten. – pcháč obecný
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – lubenice obecná
Cladium mariscus (L.) Pohl – mařice pilovitá
Claytonia alsinoides Sims – batolka ptačincovitá
Claytonia perfoliata L. – batolka prorostlá
Cleistogenes serotina (L.) Keng – dvouřadec pozdní
Clematis flammula L. – plamének palčivý
Clematis integrifolia L. – plamének celolistý
Clematis recta L. – plamének přímý
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. – plamének východní
Clematis vitalba L. – plamének plotní
Clematis viticella L. – plamének vlašský
Clinopodium vulgare L. – klinopád obecný
Cnicus benedictus L. – benedikt lékařský
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. – jarva žilnatá
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. – jarva koromáčolistá
Cochlearia officinalis L. – lžičník lékařský
Coeloglossum viride (L.) Hartm. – vemeníček zelený
Colchicum autumnale L. – ocún jesenní
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – puchýřka útlá
Collomia grandiflora Lindl. – slizatka velkokvětá
Colutea arborescens L. – žanovec měchýřník
Commelina communis L. – křížatka obecná
Conioselinum tataricum Hoffm. – šabřina tatarská
Conium maculatum L. – bolehlav plamatý
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – hořinka rakouská
Conringia orientalis (L.) Dumort. – hořinka východní
Consolida ajacis (L.) Schur – ostrožka zahradní
Consolida orientalis (Gren. et Godr.) Schrödinger – ostrožka východní
Consolida regalis Gray – ostrožka stračka
Convallaria majalis L. – konvalinka vonná
Convolvulus arvensis L. – svlačec rolní
Convolvulus tricolor L. – svlačec trojbarevný
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist – turanka kanadská
Conyza triloba Decne.
Corallorhiza trifida Châtel. – korálice trojklaná
Coreopsis tinctoria Nutt. – krásnoočko barevné
Coriandrum sativum L. – koriandr setý
Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin – velbloudník tenkokřídlý
Cornus alba L. – svída bílá
Cornus mas L. – dřín jarní
Cornus sanguinea – svída krvavá
Cornus sanguinea subsp. australis (C. A. Mey.) Soó – svída krvavá jižní
Cornus sanguinea subsp. hungarica (Kárpáti) Soó – svída krvavá uherská
Cornus sericea L. – svída výběžkatá
Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch – čičorka štírová
Coronilla vaginalis Lam. – čičorka pochvatá
Coronopus didymus (L.) Sm. – vranožka podvojná
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. – vranožka šupinatá
Corrigiola litoralis L. – drobnokvět pobřežní
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn. – kortaderie dvoudomá
Cortusa matthioli L. – kruhatka Matthiolova
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte – dymnivka dutá
Corydalis intermedia (L.) Mérat – dymnivka bobovitá
Corydalis lutea (L.) DC. – dymnivka žlutá
Corydalis pumila (Host) Rchb. – dymnivka nízká
Corydalis solida (L.) Clairv. – dymnivka plná
Corylus avellana L. – líska obecná
Corylus colurna L. – líska turecká
Corylus maxima Mill. – líska největší
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. – paličkovec šedavý
Cosmos bipinnatus Cav. – krásenka zpeřená
Cotinus coggygria Scop. – ruj vlasatá
Cotoneaster horizontalis Decne – skalník rozprostřený
Cotoneaster integerrimus Medik. – skalník celokrajný
Cotoneaster melanocarpus (Bunge) Fischer – skalník černoplodý
Crambe abyssinica R. E. Fr. – katrán etiopský
Crambe maritima L. – katrán přímořský
Crambe tataria Sebeók – katrán tatarský
Crataegus ×calycina Peterm. – hloh kališný
Crataegus ×fallacina Klokov – hloh tuholistý
Crataegus laevigata (Poir.) DC. – hloh obecný
Crataegus lindmanii Hrabětová – hloh Lindmanův
Crataegus ×macrocarpa Hegetschw. – hloh velkoplodý
Crataegus ×media Bechst. (C. laevigata × C. monogyna) – hloh prostřední
Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) Scheele – hloh měkký
Crataegus monogyna Jacq. – hloh jednosemenný
Crataegus pedicellata Sarg. – hloh břekolistý
Crataegus persimilis Sarg. – hloh slivoňolistý
Crataegus praemonticola Holub – hloh křivokališný
Crepis biennis L. – škarda dvouletá
Crepis capillaris (L.) Wallr. – škarda vláskovitá
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern. – škarda velkoúborná
Crepis foetida – škarda smrdutá
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak. – škarda smrdutá mákolistá
Crepis mollis – škarda měkká
Crepis mollis subsp. hieracioides Domin – škarda měkká čertkusolistá
Crepis nicaeensis Balb. – škarda nizzská
Crepis paludosa (L.) Moench – škarda bahenní
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch – škarda panonská
Crepis praemorsa (L.) Walther – škarda ukousnutá
Crepis setosa Haller f. – škarda štětinkatá
Crepis sibirica L. – škarda sibiřská
Crepis tectorum L. – škarda střešní
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Schinz et Keller – škarda mnohotvará pampeliškolistá
Crocus albiflorus Kit. – šafrán bělokvětý
Crocus chrysanthus (Herbich) Herbich – šafrán zlatý
Crocus flavus Weston – šafrán žlutý
Crocus heuffelianus Herb. – šafrán karpatský
Crocus napolitanus Mord. et Lois. – šafrán neapolský
Crocus sativus L. – šafrán setý
Cruciata glabra (L.) Ehrend. – svízelka lysá
Cruciata laevipes Opiz – svízelka chlupatá
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. – svízelka piemontská
Crypsis aculeata (L.) Aiton – skrytěnka bodlinatá
Cryptogramma crispa (L.) Hook. – jinořadec kadeřavý
Cucubalus baccifer L. – nadmutice bobulnatá
Cucumis melo L. – meloun cukrový
Cucumis sativus L. – okurka setá
Cucurbita ficifolia Bouché – tykev fíkolistá
Cucurbita maxima Duchesne – tykev obrovská
Cucurbita pepo L. – tykev obecná (dýně, “turek”)
Cucurbita pepo skupina Giromontiina – tykev, cukina
Cucurbita pepo skupina Microcarpina – tykvička
Cucurbita pepo skupina Patisonnina – patison
Cucurbita pepo skupina Pepo
Cuscuta approximata Bab. – kokotice žlutavá
Cuscuta campestris Yunck. – kokotice ladní
Cuscuta epilinum Boenn. – kokotice hubilen
Cuscuta epithymum (L.) L. – kokotice povázka
Cuscuta europaea L. – kokotice evropská
Cuscuta gronovii Schult. – kokotice Gronovova
Cuscuta lupuliformis Krock. – kokotice chmelová
Cyclamen purpurascens Mill. – brambořík nachový
Cydonia oblonga Mill. – kdouloň obecná
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – zvěšinec zední
Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. – zvěšinec bledý
Cynodon dactylon (L.) Pers. – troskut prstnatý
Cynoglossum montanum L. – užanka uherská
Cynoglossum officinale L. – užanka lékařská
Cynosurus cristatus L. – poháňka hřebenitá
Cynosurus echinatus L. – poháňka ježatá
Cynoxylon floridum (L.) B. D. Jacks. – dřínovec květnatý
Cyperus eragrostis Lam. – šáchor miličkový
Cyperus esculentus L. – šáchor jedlý
Cyperus flavescens L. – šáchor žlutavý
Cyperus fuscus L. – šáchor hnědý
Cyperus glomeratus L. – šáchor klubkatý
Cyperus michelianus (L.) Link – šáchor Micheliův
Cyperus rotundus L. – šáchor hlíznatý
Cypripedium calceolus L. – střevíčník pantoflíček
Cystopteris dickieana R. Sim – puchýřník hladký
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – puchýřník křehký
Cystopteris sudetica A. Braun et Milde – puchýřník sudetský
Cytisus nigricans L. – čilimník černající
Cytisus procumbens (Willd.) Sprengel – čilimník poléhavý
Cytisus scoparius (L.) Link – janovec metlatý
Dactylis glomerata L. – srha laločnatá
Dactylis glomerata subsp. slovenica Domin – srha laločnatá slovenská
Dactylis polygama Horv. – srha hajní
Dactyloctenium aegypticum (L.) P. Beauv. – hřebenatka egyptská
Dactylorhiza bohemica Businský – prstnatec český
Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czerep. – prstnatec Russowův
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – prstnatec Fuchsův
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana (Borsos) Borsos – prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (Rchb.) Verm. – prstnatec Fuchsův chladnomilný
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – prstnatec pleťový
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – prstnatec plamatý
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó – prstnatec plamatý sedmihradský
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. – prstnatec májový
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa Procházka – prstnatec májový rašelinný
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó – prstnatec bezový
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó – prstnatec Traunsteinerův
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó subsp. carpatica Batoušek et Kreutz – prstnatec Traunsteinerův karpatský
Dahlia pinnata Cav. – jiřina zahradní
Danthonia alpina Vest – trojzubec lesostepní
Danthonia decumbens (L.) DC. – trojzubec poléhavý
Daphne cneorum L. – lýkovec vonný
Daphne mezereum L. – lýkovec jedovatý
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy – kosmáč huňatý
Datura ferox L. – durman hrozivý
Datura innoxia Mill. – durman neškodný
Datura stramonium L. – durman obecný
Datura stramonium var. tatula (L.) Torr. – durman obecný fialový
Daucus carota L. – mrkev obecná
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens – mrkev obecná setá
Delphinium elatum L. – stračka vyvýšená
Dentaria bulbifera L. – kyčelnice cibulkonosná
Dentaria enneaphyllos L. – kyčelnice devítilistá
Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. – kyčelnice žláznatá
Deschampsia cespitosa (L.) P. B. – metlice trsnatá
Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica (Deyl) Conert – metlice trsnatá jihočeská
Deschampsia cespitosa subsp. gaudinii K. Richt. – metlice trsnatá horská
Deschampsia cespitosa subsp. parviflora (Thuill.) K. Richt. – metlice trsnatá malokvětá
Descurainia sophia (L.) Prantl – úhorník mnohodílný
Deutzia gracilis Siebold et Zucc. – trojpuk štíhlý
Deutzia scabra Thunb. – trojpuk drsný
Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz – hvozdík písečný český
Dianthus armeria L. – hvozdík svazčitý
Dianthus barbatus L. – hvozdík vousatý
Dianthus carthusianorum L. – hvozdík kartouzek
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons (Borbás) Neumayer – hvozdík kartouzek hadcový
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius (Griseb. et A. Schenk) Hegi – hvozdík kartouzek širolistý
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus Kovanda – hvozdík kartouzek sudetský
Dianthus caryophyllus L. – hvozdík zahradní
Dianthus chinensis L. – hvozdík čínský
Dianthus deltoides L. – hvozdík kropenatý
Dianthus gratianopolitanus Vill. – hvozdík sivý
Dianthus lumnitzeri Wiesb. – hvozdík Lumnitzerův
Dianthus moravicus Kovanda – hvozdík moravský
Dianthus pontederae A. Kern. – hvozdík Pontederův
Dianthus superbus L. – hvozdík pyšný
Dianthus superbus subsp. alpestris (R. Uechtr.) Čelak. – hvozdík pyšný alpinský
Dianthus superbus subsp. sylvestris Čelak. – hvozdík pyšný lesní
Dianthus sylvaticus Hoppe – hvozdík lesní
Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. – srdcovka drobnokvětá
Dicentra formosa Walp. – srdcovka zdobná
Dicentra spectabilis (L.) Lem. – srdcovka nádherná
Dichanthium sericeum (R. Br.) A. Camus
Dictamnus albus L. – třemdava bílá
Diervilla lonicera Mill. – zanice zimolezovitá
Digitalis grandiflora Mill. – náprstník velkokvětý
Digitalis lanata Ehrh. – náprstník vlnatý
Digitalis lutea L. – náprstník žlutý
Digitalis purpurea L. – náprstník červený
Digitaria ischaemum (Schweigg.) H. L. Mühl. – rosička lysá
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – rosička krvavá
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis Henrard – rosička krvavá brvitá
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. – shloučenka arabská
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – plavuník alpínský
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – plavuník zploštělý
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub – plavuník Isslerův
Diphasiastrum oellgaardii Stoor et al. – plavuník Øllgaardův
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub – plavuník cypřiškovitý
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub – plavuník Zeillerův
Diplotaxis muralis (L.) DC. – křez zední
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – křez tenkolistý
Dipsacus fullonum L. – štětka planá
Dipsacus laciniatus L. – štětka laločnatá
Dipsacus sativus (L.) Honck. – štětka soukenická
Doronicum austriacum Jacq. – kamzičník rakouský
Doronicum columnae Ten. – kamzičník Columnův
Doronicum orientale Hoffm. – kamzičník kavkazský
Doronicum pardalianches L. – kamzičník srdčitý
Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli – bílojetel německý
Dorycnium herbaceum Vill. – bílojetel bylinný
Draba muralis L. – chudina zední
Draba nemorosa L. – chudina hajní
Dracocephalum austriacum L. – včelník rakouský
Dracocephalum moldavica L. – včelník moldavský
Dracocephalum thymiflorum L. – včelník douškokvětý
Drosera anglica Huds. – rosnatka anglická
Drosera intermedia Hayne – rosnatka prostřední
Drosera rotundifolia L. – rosnatka okrouhlolistá
Drosera ×obovata Mert. et W. D. J. Koch – rosnatka obvejčitá
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. – kapraď rezavá
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – kapraď osténkatá
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – kapraď hřebenitá
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray – kapraď rozložená
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy – kapraď podobná
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – kapraď samec
Dryopteris remota (Döll) Druce – kapraď tuhá
Duchesnea indica (Andrews) Focke – jahodka indická
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. – tykvice stříkavá
Echinochloa colonum (L.) Link – ježatka osadní
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. – ježatka kuří noha
Echinochloa frumentacea Link – ježatka obilní
Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald –
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch – ježatka velkoplodá
Echinochloa utilis Ohwi et Yabuno
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray – štětinec laločnatý
Echinops exaltatus Schrad. – bělotrn statný
Echinops ritro L. subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman – bělotrn modrý ukrajinský
Echinops sphaerocephalus L. – bělotrn kulatohlavý
Echium maculatum L. – hadinec červený
Echium vulgare L. – hadinec obecný
Elaeagnus angustifolia L. – hlošina úzkolistá
Elaeagnus umbellata Thunb. – hlošina okoličnatá
Elatine alsinastrum L. – úpor kuřičkovitý
Elatine hexandra (Lappierre) DC. – úpor šestimužný
Elatine hydropiper L. – úpor peprný
Elatine orthosperma Düben – úpor rovnosemenný
Elatine triandra Schkuhr – úpor trojmužný
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – bahnička jehlovitá
Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. – bahnička bradavkatá
Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandh. – bahnička bradavkatá rakouská
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – bahnička vejčitá
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – bahnička mokřadní
Eleocharis palustris subsp. vulgaris Walters – bahnička mokřadní obecná
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – bahnička chudokvětá
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. – bahnička jednoplevá
Eleocharis uniglumis subsp. sterneri Strandh. – bahnička jednoplevá Sternerova
Eleusine indica (L.) Gaertn. – kalužnice indická
Eleusine japonica Steud. – kalužnice japonská
Elodea canadensis Michx. – vodní mor kanadský
Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John – vodní mor americký
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – klasnatka brvitá
Elymus canadensis L. – pýrovník kanadský
Elymus caninus (L.) L. – pýrovník psí
Elymus trachycaulon (Link) Shinners – pýrovník drsnostéblý
Elytrigia intermedia (Host) Nevski – pýr prostřední
Elytrigia intermedia subsp. barbulata (Schur) Á. Löve – pýr prostřední chlupatý
Elytrigia intermedia subsp. campestris (Gren. et Godr.) Dostál – pýr prostřední ladní
Elytrigia repens (L.) Nevski – pýr plazivý
Elytrigia repens subsp. caesia (J. Presl et C. Presl) Dostál – pýr plazivý sivý
Empetrum hermaphroditum Hagerup – šicha oboupohlavná
Empetrum nigrum L. – šicha černá
Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker – vrbovka alpská
Epilobium alsinifolium Vill. – vrbovka žabincolistá
Epilobium anagallidifolium Lam. – vrbovka drchničkolistá
Epilobium angustifolium L. – vrbovka úzkolistá
Epilobium ciliatum Rafin. – vrbovka žláznatá
Epilobium collinum C. C. Gmel. – vrbovka chlumní
Epilobium dodonaei Vill. – vrbovka rozmarýnolistá
Epilobium hirsutum L. – vrbovka chlupatá
Epilobium hypericifolium Tausch – vrbovka třezalkolistá
Epilobium komarovianum H. Lév. – vrbovka trsnatá
Epilobium lamyi F. W. Schultz – vrbovka Lamyova
Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri – vrbovka kopinatá
Epilobium montanum L. – vrbovka horská
Epilobium nutans F. W. Schmidt – vrbovka nicí
Epilobium obscurum Schreb. – vrbovka tmavá
Epilobium palustre L. – vrbovka bahenní
Epilobium parviflorum Schreb. – vrbovka malokvětá
Epilobium roseum Schreb. – vrbovka růžová
Epilobium tetragonum L. – vrbovka čtyřhranná
Epimedium alpinum L. – škornice alpská
Epipactis albensis Nováková et Rydlo – kruštík polabský
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser – kruštík tmavočervený
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele – kruštík Greuterův
Epipactis helleborine (L.) Crantz – kruštík širolistý
Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein – kruštík širolistý oddálený
Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. neglecta Kümpel – kruštík ostrokvětý přehlížený
Epipactis moravica Batoušek – kruštík moravský
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – kruštík drobnolistý
Epipactis muelleri Godf. – kruštík růžkatý
Epipactis palustris (L.) Crantz – kruštík bahenní
Epipactis pontica Taubenheim – kruštík pontický
Epipactis pseudopurpurata Mereďa – kruštík nepravý
Epipactis purpurata Sm. – kruštík modrofialový
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch – kruštík Tallósův
Epipactis voethii Robatsch – kruštík dlouholistý
Epipogium aphyllum Sw. – sklenobýl bezlistý
Equisetum arvense L. – přeslička rolní
Equisetum fluviatile L. – přeslička poříční
Equisetum hyemale L. – přeslička zimní
Equisetum palustre L. – přeslička bahenní
Equisetum pratense Ehrh. – přeslička luční
Equisetum ramosissimum Desf. – přeslička větevnatá
Equisetum sylvaticum L. – přeslička lesní
Equisetum telmateia Ehrh. – přeslička největší
Equisetum variegatum Weber et Mohr – přeslička různobarvá
Eragrostis albensis H. Scholz – milička polabská
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. – milička velkokvětá
Eragrostis gracilis Schrad.
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link
Eragrostis minor Host – milička menší
Eragrostis multicaulis Steud.
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – milička chlupatá
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter – milička habešská
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. – talovín zimní
Erechtites hieraciifolia (L.) DC. – starčkovec jestřábníkolistý
Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. – třtinovec jižní
Erica carnea L. – vřesovec pleťový
Erica tetralix L. – vřesovec čtyřřadý
Erigeron acris L. s. str. – turan ostrý
Erigeron angulosus Gaudin – turan hranatý
Erigeron annuus (L.) Pers. – turan roční
Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Wagenitz – turan roční severní
Erigeron macrophyllus Herbich – turan velkolistý
Erigeron muralis Lapeyr. – turan pozdní
Erigeron podolicus Besser – turan podolský
Erigeron strigosus Willd. – turan větevnatý (hvězdovnice hubená)
Eriochloa sp.
Eriophorum angustifolium Honck. – suchopýr úzkolistý
Eriophorum gracile W. D. J. Koch – suchopýr štíhlý
Eriophorum latifolium Hoppe – suchopýr širolistý
Eriophorum vaginatum L. – suchopýr pochvatý
Erodium botrys (Cav.) Bertol. – pumpava zobanitá
Erodium cicutarium (L.) L‘Hér. – pumpava obecná
Erodium gruinum (L.) L‘Hér. – pumpava jeřábí
Erodium moschatum (L.) L‘Hér. – pumpava pižmová
Erodium neuradifolium Delile – pumpava malokvětá
Erophila spathulata Láng – osívka kulatoplodá
Erophila verna (L.) DC. – osívka jarní
Eruca sativa (L.) Mill. – roketa setá
Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz – ředkevník galský
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz – ředkevník potočnicolistý
Eryngium campestre L. – máčka ladní
Eryngium maritimum L. – máčka přímořská
Eryngium planum L. – máčka plocholistá
Erysimum andrzejowskianum Besser – trýzel Andrzejowského
Erysimum argillosum (Greene) Rydb. – trýzel nízký
Erysimum cheiranthoides L. – trýzel malokvětý
Erysimum cheiri (L.) Crantz – chejr vonný
Erysimum crepidifolium Rchb. – trýzel škardolistý
Erysimum diffusum Ehrh. – trýzel rozvětvený
Erysimum durum J. Presl et C. Presl – trýzel tvrdý
Erysimum hieraciifolium L. – trýzel jestřábníkolistý
Erysimum odoratum Ehrh. – trýzel vonný
Erysimum perofskianum Fisch. et C. A. Mey.
Erysimum repandum L. – trýzel rozkladitý
Erythronium dens-canis L. – kandík psí zub
Eschscholzia californica Cham. – sluncovka kalifornská
Euclidium syriacum (L.) R. Br. – rukevníček syrský
Euonymus europaea L. – brslen evropský
Euonymus verrucosa Scop. – brslen bradavičnatý
Eupatorium cannabinum L. – sadec konopáč
Euphorbia amygdaloides L. – pryšec mandloňovitý
Euphorbia angulata Jacq. – pryšec hranatý
Euphorbia chamaesyce L. – pryšec šedavý
Euphorbia cyparissias L. – pryšec chvojka
Euphorbia dulcis L. – pryšec sladký
Euphorbia epithymoides L. – pryšec mnohobarvý
Euphorbia esula L. – pryšec obecný
Euphorbia esula subsp. riparia (Schur) ined. – pryšec obecný pobřežní
Euphorbia exigua L. – pryšec drobný
Euphorbia falcata L. – pryšec srpovitý
Euphorbia helioscopia L. – pryšec kolovratec
Euphorbia humifusa Willd. – pryšec poléhavý
Euphorbia lathyris L. – pryšec skočcový
Euphorbia lucida Waldst. et Kit. – pryšec lesklý
Euphorbia maculata L. – pryšec skvrnitý
Euphorbia marginata Pursh – pryšec vroubený
Euphorbia palustris L. – pryšec bahenní
Euphorbia peplus L. – pryšec okrouhlý
Euphorbia platyphyllos L. – pryšec plocholistý
Euphorbia platyphyllos subsp. literata (Jacq.) Holub – pryšec plocholistý vlnatý
Euphorbia prostrata L. – pryšec rozprostřený
Euphorbia salicifolia Host – pryšec vrbolistý
Euphorbia seguieriana Neck. – pryšec sivý
Euphorbia seguieriana subsp. minor (Sadler) Domin – pryšec sivý menší
Euphorbia stricta L. – pryšec tuhý
Euphorbia taurinensis All. – pryšec turínský
Euphorbia villosa Willd. – pryšec kosmatý
Euphorbia waldsteinii (Soják) Radcl.-Sm. – pryšec prutnatý
Euphrasia coerulea Hoppe et Fürnr. – světlík modravý
Euphrasia corcontica (Smejkal) Dvořáková – světlík krkonošský
Euphrasia curta (Fr.) Wettst. subsp. glabrescens (Wettst.) Smejkal – světlík krátký olysalý
Euphrasia frigida Pugsley – světlík chladnomilný
Euphrasia micrantha Rchb. – světlík drobnokvětý
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. – světlík větvený
Euphrasia rostkoviana Hayne – světlík lékařský
Euphrasia rostkoviana subsp. montana (Jord.) Wettst. – světlík lékařský horský
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub – světlík slovenský
Euphrasia stricta J. F. Lehm. – světlík tuhý
Euphrasia tatarica Fisch. – světlík tatarský
Fagopyrum esculentum Moench – pohanka obecná
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. – pohanka tatarská
Fagus sylvatica L. – buk lesní
Falcaria vulgaris Bernh. – srpek obecný
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub – opletka čínská
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve – opletka obecná
Fallopia dumetorum (L.) Holub – opletka křovištní
Festuca altissima All. – kostřava lesní
Festuca amethystina L. – kostřava ametystová
Festuca arundinacea Schreb. – kostřava rákosovitá
Festuca arundinacea subsp. uechtritziana (Wiesb.) Hegi – kostřava rákosovitá drsná
Festuca brevipila R. Tracey – kostřava drsnolistá
Festuca csikhegyensis Simonk. – kostřava draslavá
Festuca drymeja Mert. et W. D. J. Koch – kostřava horská
Festuca filiformis Pourr. – kostřava vláskovitá
Festuca gigantea (L.) Vill. – kostřava obrovská
Festuca heteromalla Pourr. – kostřava mnohokvětá
Festuca heterophylla Lam. – kostřava různolistá
Festuca nigrescens Lam. – kostřava načernalá
Festuca ovina L. – kostřava ovčí
Festuca ovina subsp. guestfalica (Rchb.) K. Richt. – kostřava ovčí vestfálská
Festuca pallens Host – kostřava sivá
Festuca pallens subsp. scabrifolia (Rohlena) Zielonk. – kostřava sivá draslavá
Festuca pratensis Huds. – kostřava luční
Festuca pratensis subsp. apennina (De Not.) Hegi – kostřava luční italská
Festuca psammophila (Čelak.) Fritsch – kostřava písečná
Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin – kostřava padalmatská
Festuca pseudovina Wiesb. – kostřava nepravá
Festuca rubra L. – kostřava červená
Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K. Richt. – kostřava červená sítinovitá
Festuca rupicola Heuffel – kostřava žlábkatá
Festuca supina Schur – kostřava nízká
Festuca trichophylla (Gaudin) K. Richt. – kostřava niťolistá
Festuca vaginata Willd. subsp. dominii (Krajina) Soó – kostřava pochvatá Dominova
Festuca valesiaca Gaudin – kostřava walliská
Festuca versicolor Tausch – kostřava peřestá
Ficaria verna Huds. – orsej jarní
Ficaria calthifolia Rchb. – orsej blatoucholistý
Ficus carica L. – fíkovník smokvoň
Filago arvensis L. – bělolist rolní
Filago gallica L.
Filago lutescens Jord. – bělolist žlutavý
Filago minima (Sm.) Pers. – bělolist nejmenší
Filago vulgaris Lam. s. str. – bělolist obecný
Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. – tužebník kamčatský
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – tužebník jilmový
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (Podp.) Smejkal – tužebník jilmový Picbauerův
Filipendula vulgaris Moench – tužebník obecný
Foeniculum vulgare Mill. – fenykl obecný
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – zlatice převislá
Forsythia ×intermedia Zabel – zlatice prostřední
Fragaria moschata Weston – jahodník truskavec
Fragaria vesca L. – jahodník obecný
Fragaria viridis Weston – jahodník trávnice
Fragaria ×magna Thuill. – jahodník zahradní
Frangula alnus Mill. – krušina olšová
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar – jasan úzkolistý podunajský
Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý
Fraxinus ornus L. – jasan zimnář
Fraxinus pennsylvanica Marshall – jasan pensylvánský
Fritillaria imperialis L. – řebčík královský
Fritillaria meleagris L. – řebčík kostkovaný
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. – devaterka poléhavá
Fumaria officinalis L. – zemědým lékařský
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W. D. J. Koch) Arcang. – zemědým lékařský Wirtgenův
Fumaria parviflora Lam. – zemědým malokvětý
Fumaria rostellata Knaf – zemědým zobánkatý
Fumaria schleicheri Soy.-Will. – zemědým Schleicherův
Fumaria vaillantii Loisel. – zemědým Vaillantův
Fumaria vaillantii subsp. schrammii (Asch.) Nyman – zemědým Vaillantův maloplodý
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. fil. – křivatec český
Gagea bohemica subsp. saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Asch. et Graebn. – křivatec český skalní
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. – křivatec žlutý
Gagea minima (L.) Ker Gawl. – křivatec nejmenší
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. – křivatec luční
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – křivatec nizoučký
Gagea transversalis (Pall.) Steven – křivatec vstřícnolistý
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet – křivatec rolní
Gaillardia pulchella Foug. – kokarda sličná
Galanthus nivalis L. – sněženka podsněžník
Galega officinalis L. – jestřabina lékařská
Galeobdolon argentatum Smejkal – pitulník postříbřený
Galeobdolon luteum Huds. – pitulník žlutý
Galeobdolon montanum (Pers.) Rchb. – pitulník horský
Galeopsis angustifolia Ehrh. – konopice úzkolistá
Galeopsis bifida Boenn. – konopice dvouklaná
Galeopsis ladanum L. – konopice širolistá
Galeopsis pernhofferi Wettst. – konopice Pernhofferova
Galeopsis pubescens Besser – konopice pýřitá
Galeopsis segetum Neck. – konopice bledožlutá
Galeopsis speciosa Mill. – konopice sličná
Galeopsis tetrahit L. – konopice polní
Galinsoga parviflora Cav. – pěťour malokvětý
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. – pěťour srstnatý
Galium album Mill. – svízel bílý
Galium album subsp. pycnotrichum (Heinr. Braun) Krendl – svízel bílý chlupatý
Galium aparine L. – svízel přítula
Galium austriacum Jacq. – svízel rakouský
Galium boreale L. – svízel severní
Galium boreale subsp. exoletum (Klokov) Soják – svízel severní volyňský
Galium elongatum C. Presl – svízel prodloužený
Galium glaucum L. – svízel sivý
Galium mollugo L. s. str. – svízel povázka
Galium odoratum (L.) Scop. – svízel vonný
Galium palustre L. s. str. – svízel bahenní
Galium parisiense L. – svízel pařížský
Galium ×pomeranicum Retz. – svízel pomořanský
Galium pumilum Murray – svízel nízký
Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. – svízel potoční
Galium rotundifolium L. – svízel okrouhlolistý
Galium rubioides L. – svízel mořenovitý
Galium saxatile L. – svízel hercynský
Galium schultesii Vest – svízel Schultesův
Galium spurium L. – svízel pochybný
Galium sudeticum Tausch – svízel sudetský
Galium sylvaticum L. – svízel lesní
Galium tricornutum Dandy – svízel trojrohý
Galium uliginosum L. – svízel slatinný
Galium valdepilosum Heinr. Braun – svízel moravský
Galium verrucosum Huds. – svízel bradavčitý
Galium verum L. – svízel syřišťový
Galium wirtgenii F. W. Schultz – svízel Wirtgenův
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. – bérovník břichatý
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. – lámavka křehká
Genista germanica L. – kručinka německá
Genista pilosa L. – kručinka chlupatá
Genista sagittalis L. – kručinka křídlatá
Genista tinctoria L. – kručinka barvířská
Gentiana acaulis L. – hořec bezlodyžný
Gentiana asclepiadea L. – hořec tolitovitý
Gentiana cruciata L. – hořec křížatý
Gentiana lutea L. – hořec žlutý
Gentiana pannonica Scop. – hořec šumavský
Gentiana pneumonanthe L. – hořec hořepník
Gentiana punctata L. – hořec tečkovaný
Gentiana verna L. – hořec jarní
Gentianella amarella (L.) Börner – hořeček nahořklý
Gentianella amarella subsp. lingulata (C. Agardh) Holub – hořeček nahořklý jazykovitý
Gentianella amarella subsp. uliginosa (Willd.) Tzvelev
Gentianella campestris (L.) Börner – hořeček ladní
Gentianella campestris subsp. baltica (Murb.) Á. Löve et D. Löve – hořeček ladní pobaltský
Gentianella campestris subsp. suecica (Froel.) Tzvelev – hořeček ladní švédský
Gentianella germanica (Willd.) Börner – hořeček německý
Gentianella germanica subsp. solstitialis (Wettst.) Holub – hořeček německý letní
Gentianella lutescens (Velen) Holub – hořeček žlutavý
Gentianella lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub – hořeček žlutavý karpatský
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kern. et Jos. Kern.) Holub – hořeček drsný Sturmův
Gentianella praecox (A. et J. Kerner) E. Mayer – hořeček mnohotvarý
Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub – hořeček mnohotvarý český
Gentianopsis ciliata (L.) Ma – hořec brvitý
Geranium bohemicum L. – kakost český
Geranium columbinum L. – kakost holubičí
Geranium dissectum L. – kakost dlanitosečný
Geranium divaricatum Ehrh. – kakost rozkladitý
Geranium ibericum Cav. – kakost gruzínský
Geranium lucidum L. – kakost lesklý
Geranium macrorrhizum L. – kakost oddenkatý
Geranium molle L. – kakost měkký
Geranium palustre L. – kakost bahenní
Geranium phaeum L. – kakost hnědočervený
Geranium pratense L. – kakost luční
Geranium pusillum Burm. f. – kakost maličký
Geranium pyrenaicum Burm. f. – kakost pyrenejský
Geranium reflexum L.
Geranium robertianum L. – kakost smrdutý
Geranium rotundifolium L. – kakost okrouhlolistý
Geranium sanguineum L. – kakost krvavý
Geranium sibiricum L. – kakost sibiřský
Geranium sylvaticum L. – kakost lesní
Geranium versicolor L.
Geum aleppicum Jacq. – kuklík alepský
Geum coccineum Sibth. et Sm. – kuklík šarlatový
Geum macrophyllum Willd. – kuklík velkolistý
Geum montanum L. – kuklík horský
Geum rivale L. – kuklík potoční
Geum urbanum L. – kuklík městský
Ginkgo biloba L. – jinan dvoulaločný
Gladiolus communis L.
Gladiolus imbricatus L. – mečík střechovitý
Gladiolus palustris Gaudin – mečík bahenní
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph – rohatec růžkatý
Glaucium flavum Crantz – rohatec žlutý
Glaux maritima L. – sivěnka přímořská
Glechoma hederacea L. – popenec obecný
Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. – popenec chlupatý
Gleditsia triacanthos L. – dřezovec trojtrnný
Globularia bisnagarica L. – koulenka prodloužená
Glyceria declinata Bréb. – zblochan zoubkatý
Glyceria fluitans (L.) R. Br. – zblochan vzplývavý
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – zblochan vodní
Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. – zblochan hajní
Glyceria notata Chevall. – zblochan řasnatý
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. – zblochan žíhaný
Glycine max (L.) Merrill – sója luštinatá
Glycyrrhiza glabra L. – lékořice lysá
Gnaphalium norvegicum Gunnerus – protěž norská
Gnaphalium supinum L. – protěž nízká
Gnaphalium sylvaticum L. – protěž lesní
Gnaphalium uliginosum L. – protěž bažinná
Goodyera repens (L.) R. Br. – smrkovník plazivý
Gratiola officinalis L. – konitrud lékařský
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal – grindelie rozkladitá
Groenlandia densa (L.) Fourr. – rdest hustolistý
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. – mastňák habešský
Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown. – pětiprstka žežulník
Gymnadenia conopsea subsp. montana Bisse – pětiprstka žežulník horská
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. – pětiprstka hustokvětá
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – pětiprstka vonná
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – bukovník kapraďovitý
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman – bukovník vápencový
Gymnocladus dioica (L.) K. Koch – nahovětvec dvoudomý
Gypsophila elegans M. Bieb. – šater ozdobný
Gypsophila fastigiata L. – šater svazčitý
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Domin – šater svazčitý písečný
Gypsophila muralis L. – šater zední
Gypsophila paniculata L. – šater latnatý
Gypsophila scorzonerifolia Ser. – šater dlouholistý
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz – lopuštík skloněný
Hacquetia epipactis (Scop.) DC. – hvězdnatec zubatý
Hamamelis virginiana L. – vilín virginský
Hamamelis mollis Forbes et Hemsley – vilín měkký
Hamamelis japonica Siebold et Zucc. – vilín japonský
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – měkkyně bahenní
Hedera helix L. – břečťan popínavý
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – kopyšník tmavý
Helenium hybridum hort. – zaplevák zahradní
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Roem. – bahenka psárkovitá
Heleochloa schoenoides (L.) Roem. – bahenka šášinovitá
Helianthemum canum (L.) Baumg. – devaterník šedý
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. – devaterník velkokvětý
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub – devaterník velkokvětý tmavý
Helianthemum nummularium (L.) Mill. – devaterník penízkovitý
Helianthemum rupifragum A. Kern. – devaterník skalní
Helianthus annuus L. – slunečnice roční
Helianthus atrorubens L.
Helianthus debilis Nutt.
Helianthus giganteus L.
Helianthus ×laetiflorus Pers. – slunečnice pozdní
Helianthus petiolaris Nutt.
Helianthus rigidus (Cass.) Desf.
Helianthus salicifolius A. Dietr.
Helianthus tuberosus L. – slunečnice topinambur
Helichrysum arenarium (L.) Moench – smil písečný
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews – smil listenatý
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski subsp. basalticum (Podp.) Holub – ovsíř stepní čedičový
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet – janeba drsná
Heliotropium europaeum L. – otočník evropský
Helleborus foetidus L. – čemeřice smrdutá
Helleborus niger L. – čemeřice černá
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. – čemeřice nachová
Helleborus viridis L. – čemeřice zelená
Helminthotheca echioides (L.) Holub – draslavec hadincovitý
Hemerocallis fulva (L.) L. – denivka plavá
Hemerocallis lilioasphodelus L. – denivka žlutá
Hepatica nobilis Schreb. – jaterník podléška
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – bolševník velkolepý
Heracleum persicum Fisch. – bolševník perský
Heracleum sphondylium subsp. chloranthum (Borbás) Neumayer – bolševník obecný zelenokvětý
Heracleum sphondylium subsp. glabrum (Huth) Holub – bolševník obecný žlutavý
Heracleum sphondylium L. – bolševník obecný
Heracleum sphondylium subsp. trachycarpum (Soják) Holub – bolševník obecný karpatský
Herminium monorchis (L.) R. Br. – toříček jednohlízný
Herniaria glabra L. – průtržník lysý
Herniaria hirsuta L. – průtržník chlupatý
Herniaria incana Lam. – průtržník šedý
Hesperis matronalis L. – večernice vonná
Hesperis matronalis subsp. candida (Schulzer, Kanitz et Knapp) Thell. – večernice vonná bělostná
Hesperis matronalis subsp. oblongifolia (Schur) F. Dvořák – večernice vonná podlouhlolistá
Hesperis matronalis subsp. oblongipetala (Borbás) F. Dvořák – večernice vonná dlouhoplátečná
Hesperis sylvestris Crantz – večernice lesní
Hesperis tristis L. – večernice smutná
Heuchera sanguinea Engelm. – dlužicha krvavá
Hibiscus syriacus L. – ibišek syrský
Hibiscus trionum L. – ibišek trojdílný
Hieracium acrothyrsum Nägeli et Peter – jestřábník černozelený
Hieracium albinum Fr. (H. umbrosum agg.) – jestřábník labský
Hieracium alpinum L. s. str. (H. alpinum agg.) – jestřábník alpský
Hieracium anchusoides (Arv.-Touv.) St.-Lag. – jestřábník pilátovitý
Hieracium apatelium Nägeli et Peter – jestřábník větevnatý
Hieracium apiculatum Tausch (H. nigrescens agg.) – jestřábník špičkatý
Hieracium arvicola Nägeli et Peter – jestřábník rolní
Hieracium asperulum Freyn (H. corconticum agg.) – jestřábník draslavý
Hieracium atratum Fr. – jestřábník černý
Hieracium aurantiacum L. – jestřábník oranžový
Hieracium auriculoides Láng – jestřábník sličný
Hieracium bauhini Schult. – jestřábník Bauhinův
Hieracium bifidum Hornem. – jestřábník dvouklaný
Hieracium bifurcum M. Bieb. – jestřábník dvouvidličný
Hieracium blyttianum Fr. – jestřábník Blyttův
Hieracium brachiatum DC. – jestřábník vidličnatý
Hieracium caesium (Fr.) Fr. – jestřábník sivý
Hieracium caespitosum Dum. – jestřábník trsnatý
Hieracium caespitosum subsp. brevipilum (Naeg. et A. Peter) P. D. Sell – jestřábník trsnatý oněžský
Hieracium callimorphoides Zahn – jestřábník kadaňský
Hieracium callimorphum Nägeli et Peter – jestřábník vzhledný
Hieracium calodon Peter – jestřábník vysoký
Hieracium calomastix Peter – jestřábník bičovitý
Hieracium chamaedenium Oborny et Zahn – jestřábník podyjský
Hieracium chlorocephalum R. Uechtr. s.str. (H. chlorocephalum agg.) – jestřábník zelenohlavý
Hieracium chrysostyloides (Zahn) Chrtek f. (H. nigrescens agg.) – jestřábník zlatoblizný
Hieracium corconticum Čelak. s.str. (H. corconticum agg.) – jestřábník krkonošský
Hieracium cymosum L. – jestřábník chocholičnatý
Hieracium decipiens Tausch (H. nigrescens agg.) – jestřábník klamný
Hieracium densiflorum Tausch – jestřábník hustokvětý
Hieracium diaphanoides Lindeb. – jestřábník průzračný
Hieracium dubium L. – jestřábník chluponohý
Hieracium echioides Lumn. – jestřábník hadincovitý
Hieracium engleri R. Uechtr. – jestřábník Englerův
Hieracium euchaetium Nägeli et Peter – jestřábník tuhoštětinatý
Hieracium fallacinum F.W. Schultz – jestřábník klamavý
Hieracium fallax Willd. – jestřábník chlumní
Hieracium flagellare Willd. – jestřábník výběžkatý
Hieracium flagellariforme Gus. Schneid. – jestřábník výběžkotvarý
Hieracium floribundum Wimm. et Grab. – jestřábník květnatý
Hieracium fritzei F.W. Schultz s.str. (H. fritzei agg.) – jestřábník kopisťolistý
Hieracium fuscoatrum Nägeli et Peter – jestřábník hnědočerný
Hieracium glandulosodentatum R. Uechtr. – jestřábník žlázkozubý
Hieracium glaucinum Jord. – jestřábník nasivělý
Hieracium glomeratum Froel. – jestřábník klubkatý
Hieracium grabowskianum Nägeli et Peter (H. valdepilosum agg.) – jestřábník Grabowského
Hieracium heterodoxum (Tausch) Nägeli et Peter – jestřábník různotvarý
Hieracium inuloides Tausch – jestřábník omanovitý
Hieracium iseranum (R. Uechtr.) R. Uechtr. – jestřábník pojizerský
Hieracium kalksburgense Wiesb. – jestřábník skalkový
Hieracium koernickeanum (Nägeli et Peter) Zahn – jestřábník Körnickův
Hieracium lachenalii Suter – jestřábník Lachenalův
Hieracium lactucella Wallr. – jestřábník myší ouško
Hieracium laevigatum Willd. – jestřábník hladký
Hieracium laurinum Arv.-Touv. – jestřábník křovinný
Hieracium leptophyton Nägeli et Peter – jestřábník lesostepní
Hieracium longiscapum (Nägeli et Peter) Zahn – jestřábník skandinávský
Hieracium macranthelum Nägeli et Peter – jestřábník dlouholistý
Hieracium macranthum (Ten.) Ten. – jestřábník velkoúborný
Hieracium macrostolonum Gus. Schneid. – jestřábník šlahounový
Hieracium maculatum Schrank – jestřábník skvrnitý
Hieracium melanocephalum Tausch (H. alpinum agg.) – jestřábník černohlavý
Hieracium moravicum Oborny (H. epimedium agg.) – jestřábník moravský
Hieracium murorum L. – jestřábník zední
Hieracium nigrescens Willd. s.str. (H. nigrescens agg.) – jestřábník černavý
Hieracium nigritum R. Uechtr. – jestřábník načernalý
Hieracium nigrostylum Zlatník (H. fritzei agg.) – jestřábník černoblizný
Hieracium nivimontis (Oborny et Zahn) Chrtek f. (H. nigrescens agg.) – jestřábník sněžnický
Hieracium onegense (Norrl.) Norrl. – jestřábník oněžský
Hieracium onosmoides Fr. – jestřábník ruměnicovitý
Hieracium paragogum Nägeli et Peter – jestřábník vločkatý
Hieracium pedunculare Tausch (H. sudeticum agg.) – jestřábník stopkatý
Hieracium pilosella L. – jestřábník chlupáček
Hieracium piloselliflorum Nägeli et Peter – jestřábník dlouhokvětý
Hieracium pilosellinum F. W. Schultz – jestřábník nepravý
Hieracium piloselloides Vill. – jestřábník úzkolistý
Hieracium platyphyllum (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. – jestřábník plocholistý
Hieracium polymastix Peter – jestřábník modrozelený
Hieracium prenanthoides Vill. – jestřábník věsenkovitý
Hieracium prussicum Nägeli et Peter – jestřábník pruský
Hieracium pseudalbinum R. Uechtr. (H. juranum agg.) – jestřábník licholabský
Hieracium pseudocalodon Peter – jestřábník krušnohorský
Hieracium purkynei Čelak. (H. gombense agg.) – jestřábník Purkyňův
Hieracium racemosum Willd. – jestřábník hroznatý
Hieracium riphaeoides Bornm. et Zahn – jestřábník dlouhodolský
Hieracium riphaeum R. Uechtr. – jestřábník chudolistý
Hieracium rohlenae Zlatník (H. fritzei agg.) – jestřábník Rohlenův
Hieracium rothianum Wallr. – jestřábník štětinatý
Hieracium rubripilosella Gus. Schneid. – jestřábník nachový
Hieracium rubrum Peter – jestřábník červený
Hieracium sabaudum L. – jestřábník savojský
Hieracium saxifragum Fr. – jestřábník lomikamenovitý
Hieracium schmidtii Tausch – jestřábník bledý
Hieracium schneiderianum Zlatník (H. fritzei agg.) – jestřábník Schneiderův
Hieracium schultesii F. W. Schultz – jestřábník Schultesův
Hieracium schustleri Zlatník (H. alpinum agg.) – jestřábník Schustlerův
Hieracium sciadophorum Nägeli et Peter – jestřábník vrcholíkový
Hieracium silesiacum Krause – jestřábník slezský
Hieracium spurium Froel. – jestřábník dutoosý
Hieracium stenosoma (Nägeli et Peter) Prain – jestřábník útlý
Hieracium stoloniflorum Waldst. et Kit. – jestřábník výběžkokvětý
Hieracium stygium R. Uechtr. (H. chlorocephalum agg.) – jestřábník kalný
Hieracium subcymiflorum Oborny et Zahn – jestřábník odchylný
Hieracium sudeticum Sternb. s.str. (H. sudeticum agg.) – jestřábník sudetský
Hieracium tephroglaucum Nägeli et Peter – jestřábník sivošedý
Hieracium tephrophyton Oborny et Zahn – jestřábník popelavý
Hieracium tubulascens (Norrl.) Norrl. – jestřábník trubkatý
Hieracium tubulosum (Tausch) Tausch (H. alpinum agg.) – jestřábník trubkovitý
Hieracium uechtritzianum Gus. Schneid. (H. fritzei agg.) – jestřábník Uechtritzův
Hieracium umbellatum L. – jestřábník okoličnatý
Hieracium villosum Jacq. – jestřábník huňatý
Hieracium vulgatum Fr. – jestřábník obecný
Hieracium wiesbaurianum R. Uechtr. – jestřábník Wiesbaurův
Hieracium wimmeri R. Uechtr. (H. epimedium agg.) – jestřábník Wimmerův
Hieracium zizianum Tausch – jestřábník Zizův
Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. – tomkovice jižní
Hierochloë hirta (Schrank) Borbás – tomkovice chlupatá
Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. s. str. – tomkovice vonná
Hierochloë repens (Host) P. Beauv. – tomkovice plazivá
Himantoglossum adriaticum H. Baumann – jazýček jadranský
Hippocrepis comosa L. – podkovka chocholatá
Hippocrepis emerus (L.) Lassen – podkovka křovitá
Hippophaë rhamnoides L. – rakytník řešetlákový
Hippuris vulgaris L. – prustka obecná
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. – huseničák šedý
Holcus lanatus L. – medyněk vlnatý
Holcus mollis L. – medyněk měkký
Holosteum umbellatum L. – plevel okoličnatý
Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum (Čelak.) F. Dvořák – plevel okoličnatý žláznatý
Homogyne alpina (L.) Cass. – podbělice alpská
Hordelymus europaeus (L.) Harz – ječmenka evropská
Hordeum geniculatum All. – ječmen štětinatý
Hordeum jubatum L. – ječmen hřívnatý
Hordeum marinum Huds. – ječmen přímořský
Hordeum murinum L. – ječmen myší
Hordeum secalinum Schreb. – ječmen slanomilný
Hordeum vulgare L. – ječmen obecný
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. – bohyška jitrocelová
Hottonia palustris L. – žebratka bahenní
Humulus lupulus L. – chmel otáčivý
Humulus scandens (Lour.) Merr. – chmel japonský
Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. – vranec jedlový
Hyacinthus orientalis L. – hyacint východní
Hydrangea arborescens L. – hortenzie stromkovitá
Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. – hortenzie velkolistá
Hydrocharis morsus-ranae L. – voďanka žabí
Hydrocotyle vulgaris L. – pupečník obecný
Hylotelephium argutum (Haw.) Holub – rozchodník zubatý
Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H. Ohba – rozchodník Ewersův
Hylotelephium jullianum (Boreau) Grulich – rozchodník křovištní
Hylotelephium maximum (L.) Holub – rozchodník velký
Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba – rozchodník nádherný
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba – rozchodník nachový
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. – blánatec kentský
Hyoscyamus bohemicus F. W. Schmidt – blín český
Hyoscyamus niger L. – blín černý
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf – vousatice chlupatá
Hypericum dubium Leers – třezalka přítupá
Hypericum elegans Willd. – třezalka ozdobná
Hypericum hirsutum L. – třezalka chlupatá
Hypericum humifusum L. – třezalka rozprostřená
Hypericum maculatum Crantz – třezalka skvrnitá
Hypericum montanum L. – třezalka horská
Hypericum perforatum L. – třezalka tečkovaná
Hypericum pulchrum L. – třezalka pěkná
Hypericum tetrapterum Fr. – třezalka čtyřkřídlá
Hypochaeris glabra L. – prasetník lysý
Hypochaeris maculata L. – prasetník plamatý
Hypochaeris radicata L. – prasetník kořenatý
Hypochaeris uniflora Vill. – prasetník jednoúborný
Hyssopus officinalis L. – yzop lékařský