Jak je na tom česká filatelie v botanických souvislostech v posledních letech? Na to se vám v návaznosti na předchozí díl pokusíme odpovědět přehledem vydaných známek v roce 2007, 2008 a 2009. V tomto období Česká pošta navázala několika nomináliemi na rozsáhlou sérii Krása květů a vydala také další soutisky s tématem Ochrany přírody, jeden je tentokrát téměř orchidejový.
Bohužel v emisním plánu na rok 2010 nejsou samostatná botanická témata zahrnuta, pouze by měl být vydán další soutisk s tématem Ochrana přírody: Dolní Morava – biosférická rezervace UNESCO. Jestli jeho součástí bude i vybraná flóra, se nechme překvapit.

V roce 2009 by vydán soutisk známek s nominální hodnotou 53 Kč
Téma Ochrana přírody: Křivoklátsko – život lesa – Biosfériská rezervace UNESCO – s výtvarným návrhem Libuše a Jaromíra Knotkových. Na samostaných známkách nejsou žádné rostlinné druhy, vyobrazeny jsou pouze po obvodu známek. Jsou to: třemdava bílá (Dictamnus albus), jeřáb muk (Sorbus aria), tis červený (Taxus baccata), buk lesní (Fagus sylvatica), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), sleziník červený (Asplenium trichomanes), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a líska obecná (Corylus avellana), poslední je vyobrazena bez popisu.

V roce 2008 byly vydány tyto známky:
– nominále 3 Kč – azalka (série Krása květů)
– nominále 10 Kč – růže (série Krása květů)
– nominále 21 Kč – gerbera ((série Krása květů)
vše s výtvarným návrhem Anny Khunové.
Známky roku 2008

V roce 2008 by vydán ještě soutisk známek s nominální hodnotou 54 Kč
Téma Ochrana přírody: Třeboňsko – kraj rybníků a tůní – Biosfériská rezervace UNESCO – s výtvarným návrhem Libuše a Jaromíra Knotkových. Na samostaných známkách jsou vyobrazeny tyto rostliny:
– nominále 12 Kč – tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) spolu s vydrou říční
– nominále 18 Kč – leknín bílý (Nymphaea alba) spolu se zrzohlávkou rudozobou
Dále jsou pak vyobrazeny ještě dub letní (Quercus robur), lakušník (Batrachium sp.) a topol (Populus sp.), oba poslední bez uvedení popisu.

V roce 2007 byly vydány tyto známky:
– nominále 1 Kč – brambořík (série Krása květů)
– nominále 2,50 Kč – kokarda (série Krása květů)
– nominále 15 Kč – lichořeřišnice (série Krása květů)
– nominále 23 Kč – pelargonie (série Krása květů)
vše s výtvarným návrhem Anny Khunové.
Známky roku 2007

Soutisk známek (2007) s nominální hodnotou 22 Kč
Téma Ochrana přírody: Bílé Karpaty – orchidejové louky – Biosfériská rezervace UNESCO – s výtvarným návrhem Libuše a Jaromíra Knotkových. Jsou zde vyobrazeny tyto druhy:
– nominále 10 Kč – rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis)
– nominále 9 Kč – tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea)
Součástí soutisku jsou pak ještě tyto druhy:
– jalovec obecný (Juniperus communis)
– pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)
– střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
– okrotice červená (Cephalanthera rubra)
– prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
– prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)
– vstavač trojzubý (Neotinea tridentata)
a ještě jedna orchidej, nejspíše vstavač osmahlý (Neotinea ustulata) špatně označený jako vstavač trojzubý (Neotinea tridentata).
Známky roku 2007 - Bílé Karpaty

A co říci na závěr? Pěkné, nebo taky pěkná škoda. Doufejme, že se podaří v dalších letech navázat na některé rozběhlé série a že se dožene loňská ztráta.