V návaznosti na předchozí příspěvky o květeně českých poštovních známek (díl 1, díl 2) uplynulo několik edičních období (roků), které opět přinesly nové poštovní známky s vyobrazenými rostlinami. Přestože v předcházejícím příspěvku bylo uvedeno, že v roce 2010 se dle edičního plánu České pošty nechystají žádné známky s botanickým tématem, opak se stal pravdou. Jak vidno, plány nejsou závazné, v tomto případě k našemu zájmu a radosti. Pojďme se tedy podívat do světa české botanické filatelie roku 2010, 2011 a 2012.

V roce 2010 byly vydány 3 známky ze série Krása květů ve výtvarném návrhu Anny Khunové, a to sasanka v nominální hodnotě 4 Kč, tulipán v nominále 30 Kč a kosatec v nominále 25 Kč.
Krása květů 2010
Dále byl vydán soutisk známek navazující na předešlá témata ochrany přírody, tentokrát vázaný na území Biosférické rezervace Dolní Morava. Ta je tak již pátou vyobrazenou oblastí UNESCO – oblast vymezená pod záštitou UNESCO na území ČR pro ochranu přírodě blízkého prostředí. Nominální hodnota soutisku je 54 Kč a jeho výtvarné ztvárnění opět náleží Libuši a Jaromíru Knotkovým. Vyobrazena je biota Pavlovských vrchů a na jednotlivých známkách je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) spolu s ještěrkou zelenou v hodnotě 14 Kč, kosatec pestrý (Iris variegata) spolu s kobylkou ságou v hodnotě 12 Kč, písečnice velkokvětá (Arenaria grandiflora) spolu s dudkem chocholatým v hodnotě 18 Kč, a hvězdnice chlumní (Aster amellus) v hodnotě 10 Kč spolu s otakárkem fenyklovým a zedníčkem skalním. V rámci aršíku se objevuje ještě mahalebka obecná (Prunus mahaleb), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kakost krvavý (Geranium sanguineum), šalvěj etiopská (Salvia aethiopis), tařice skalní (Aurinia saxatilis), hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri).
Známky roku 2010 - Pálava

Krása květů 2011

V roce 2011 byla vydána 1 známka ze série Krása květů ve výtvarném návrhu Anny Khunové, a to známka s vyobrazením chryzantémy v nominální hodnotě 2 Kč.
V tomto roce končí vydání série soutisků s tématem biosférických rezervací v ČR. šestou, poslední v pořadí je Šumava. Z rostlin jsou zde vyobrazeny prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri) spolu se žluťáskem borůvkovým v hodnotě 14 Kč. V aršíku, ale již mimo vlastní známky se z rostlin nachází ještě zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), hořec panonský (Gentiana pannonica), oměj šalamounek (Aconitum callibotryon) a doplňuje je jedna houba – hřib šumavský (Boletus gabretae). Výtvarnými autory soutisku jsou Libuše a Jaromír Knotkovi.
Známky roku 2011 - Šumava

Paphiopedilum venustum

V roce 2012 byla vydaná známka s vyobrazením orchideje Paphiopedilum venustum v nominální hodnotě 10 Kč, ale bez udání hodnoty a s označením písmene A. Autory jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Dále byl vytištěn soutisk s názvem Krása orchidejí v nominální hodnotě 62 Kč. Ztvárněny jsou zde exotické orchideje s náměty vycházející ze sbírek České orchidejářské společnosti. Opět ve výtvarném návrhu Libuše a Jaromíra Knotkových.

Mimo tyto uvedené známky se v různých nepravidelných edicích objevují ještě botanice blízko příbuzné vyobrazení ikeban nebo dárkových pugétů, ale tyto nejsou vzhledem ke klasickému pojetí botaniky předmětem toho příspěvku.
Opět by se daly položit námitky k vyobrazení jednotlivých rostlin v edici Krása květů, které botanikovi přijdou jaksi univerzální bez druhové vazby, ale nechme autorům umělecký nadhled. Daleko výstižněji jsou na tom aršíky, které odrážení skutečné rostliny a některá vyobrazení mohou aspirovat na odbornou ilustraci.