Občas si kupuji poštovní známky ve větším množství. Činím tak ale pouze tehdy, objevím-li zajímavé motivy – to abych nemusel v případě nutnosti použít známky, které jsou zrovna na pultě nebo si nechat jen natisknout červenou „známku“. Řekněte sami: je rozdíl dostat dopis s miniaturní kopií uměleckého díla nebo s inkoustovým potiskem? Jistě se dá souhlasit, že pohlednice opatřená známkou je originálnější, než pouhé rozpuštěné razítko.
Lilie 2005
Česká republika tiskne ročně prostřednictvím České pošty něco kolem 35 známek různých hodnot. Podíváme-li se na tématické okruhy známek, najdeme na nich historická výročí, významné události, významné osobnosti, architekturu, umělecká díla a některá další témata, mezi nimiž nechybí ani botanika. Ta sice není zrovna převládajícím prvkem na známkách, ale několik známek ročně se s nějakou tou rostlinou, květem nebo stromem na nich přece jen objeví.
Podívejme se na „botanické“ známky vydané v letech 1993–2006. Vylučme z tohoto přehledu snad jen jakýsi puget nebo ikebanu tvořenou rozličnými květy s tématem Gratulační kytice (nominále 10 Kč) z roku 2006 a stejnou Gratulační kytici (nominále 11 Kč) z roku 2007.

Gymnocalycium 2006

2006
– nominále 11 Kč – téma Ibišek (série Krása květů)
– nominále 24 Kč – téma Narcis (série Krása květů)
vše s výtvarným návrhem Anny Khunové
– nominále 7,50 Kč – téma Gymnocalycium denudatum (série Pěstitelství: kaktusy)
– nominále 7.50 Kč – téma Obregonia denegrii (série Pěstitelství: kaktusy)
– nominále 10 Kč téma Astrophytum asterias (série Pěstitelství: kaktusy)
– nominále 10 Kč – téma Cintia knizei (série Pěstitelství: kaktusy)
vše s výtvarným návrhem Libuše a Jaromíra Knotkových.

2005
– nominále 7,50 Kč – téma Lilie (série Krása květů)
– nominále 19 Kč – téma Fuchsie (série Krása květů)
vše s výtvarným návrhem Anny Khunové
– nominále 63 Kč (soutisk 4 známek a 4 kuponů) – téma Chráněná fauna a flóra Krkonoš
s výtvarným návrhem Libuše a Jaromíra Knotkových.

2004
– nominále 6,50 Kč – téma Chráněné stromy – Zpívající lípa v Telecím
– nominále 8 Kč – téma Chráněné stromy – Žižkův dub v Podhradí
vše s výtvarným návrhem Adolfa Absolona.
Zpívající lípa v Telecím 2004Žižkův dub v Podhradí 2004

Známky roku 2003

2003
– nominále 50 h – téma Chrpa (série Krása květů)
– nominále 6,50 Kč – téma Jiřina (série Krása květů)
vše s výtvarným návrhem Anny Khunové.

2002
– nominále 6,50 Kč – téma Maceška
s výtvarným návrhem Anny Khunové.

1997
– nominále 3,60 Kč – téma Kandík psí zub Erythronium dens-canis L.
– nominále 4 Kč – téma Ďáblík bahenní Calla palustris L.
– nominále 5 Kč – téma Střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus L.
– nominále 8 Kč – téma Kosatec nízký Iris pumila L.
vše s výtvarným návrhem Libuše a Jaromíra Knotkových.

1993
– nominále 5 Kč – téma Dub letní Quercus robur (série Chráníme přírodu)
– nominále 7 Kč – téma Habr obecný Carpinus betulus (série Chráníme přírodu)
– nominále 9 Kč – téma Borovice lesní Pinus silvestris (série Chráníme přírodu)
vše s výtvarným návrhem Kataríny Ševellové-Šutekov.

V roce 2007 je v edičním plánu pouze soutisk známek s nominální hodnotou 42 Kč. A tématem Ochrana přírody: Bílé Karpaty – orchidejové louky – biosférická rezervace UNESCO.

Mezi nejbotaničtější nebo botanicky nejpopisnější lze považovat známky z roku 1997, 1993 a také kaktusy z roku 2006. Ostatní známky však rozhodně patří k pěkným výtvarným dílům. Nejobsáhlejší je série Krása květů. Přestože není v možnostech vydavatelů tisknout známky s širokým botanickým tématem, zajímavé by bylo zaměření na vybrané chráněné rostliny a rozhodně pokračování v sérii Krása květů.
Z uvedeného soupisu vyplývá, že česká domácí květena nepředstavuje na českých poštovních známkách motiv jednoznačně dominantní. Jistě nelze naprosto nic nemítat, když se na našich známkách objevují i rostliny cizokrajné. Ale co tak třeba zvážit vydání série s českými endemity? Endemit je druhem, který roste jen na určitém území, česká známka s českým endemitem by tedy mohla být zajímavým prostředkem, jak seznámit veřejnost (a samozřejmě i zahraniční) s druhy pro naši zemi charakteristickými. Copak by se vám nelíbil na poštovní známce třeba hvozdík moravský (Dianthus moravicus), rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) nebo svízel sudetský (Galium sudeticum)?
Arch 2005