Syn.: Cynosurus aureus L., Chrysurus aureus (L.) P. Beauv. ex Spreng., Achyrodes aureum (L.) Kuntze, Lamarckia hookeriana Griff., Pterium elegans Desv., Tinaea elegans Garzia ex Parl.
Česká jména: zlatochvost ozdobný (Dostál 1950), zlatochvost zlatý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: lamarckia zlatá (Dostál 1950)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Lamarckia aurea
Rozšíření: Původní ve Středozemí, patrně i v Makaronésii (Kanárské ostrovy a Madeira) a severovýchodní Africe (Etiopie). Pěstuje se jako okrasná travina, nezřídka zplaňuje i v dalších oblastech světa (např. jih Severní Ameriky, Střední i Jižní Amerika, jihozápadní Asie, Austrálie). Jediný druh rodu.
Ekologie: Roste na suchých trávnících a pastvinách, na kamenitých svazích a stráních, v křovinách, často podél cest, také na úhorech, častěji na vápenci. Kvete od dubna (někdy už od února, ve střední Evropě však až od června) do července.
Lamarckia aurea
Popis: Jednoletá, řídce trsnatá tráva, 10–20 cm vysoká. Stébla jsou vystoupavá až přímá, listy jsou ploché, zašpičatělé, až 14 cm dlouhé a 2–6(–10) mm široké, pochvy na žebrech drsné, nejvyšší nafouklé, jazýček 5–10 mm dlouhý, dřípený. Lata je klasovitě stažená, jednostranná, až 6 cm dlouhá a 2,5 cm široká, žlutozelená, klásky jsou krátce stopkaté, zploštělé, fertilní 1květé, sterilní vícekvěté, nahloučené po 3–5, plevy čárkovitě kopinaté, pluchy vejčité, střechovitě 2řadé, na vrcholu 2klané s dlouhou osinou. Plodem je obilka.
Využití: I u nás se občas pěstuje jako okrasná letnička, používá se také do suchých vazeb.
Poznámka: Rod byl pojmenován na počest francouzského přírodovědce J.-B. Lamarcka.
Lamarckia aureaLamarckia aurea
Fotografováno dne 28. 4. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Teno).