Syn.: Lantana aculeata L., Lantana nivea Vent., Lantana urticifolia Mill.
Česká jména: libor obecný (Presl 1846), lantána (Mareček 1997)
Čeleď: Verbenaceae Jaume St-Hil. – sporýšovité
Lantana camara
Rozšíření: Druh je původním v karibské oblasti Ameriky – od Mexika přes středoamerické státy a Antily až do Kolumbie a Venezuely. Argentinská a brazilská literatura jej však jako původní uvádějí i z Brazílie (až po Paraná a Rio Grande do Sul), Bolívie, Paraguaye, Uruguaye a severu Argentiny (včetně provincie Buenos Aires). Pěstuje s jako okrasná dřevina v mnoha subtropických i tropických oblastech světa. V kultuře se objevuje v řadě kultivarů, které pocházejí nezřídka z křížení druhů Lantana camara a L. montevidensis.
V mnoha oblastech se šíří z kultury do volné krajiny, jedná se o významný invazivní druh, který je vážnou hrozbou pro původní druhy rostlin, značné nebezpečí představuje především ve východní a jižní Africe, na Madagaskaru, v tropické Asii, ale i na Blízkém východě, ve Středozemí, na Azorských a Kapverdských ostrovech, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Tichomoří. Je zařazován mezi 36 nejinvazivnějších druhů rostlin světa (podle IUCN).
Ekologie: Roste v křovinatých porostech, usazuje se v savaně, buši, lesních lemech, na březích vodních toků, v okolí lidských sídel, v zemědělských oblastech, podél silnic a železničních tratí, na rumištích a skládkách. Vykvétá od března do října, nezřídka však i celoročně.
Lantana camara
Popis: Keř, 2–4 m vysoký, větvičky jsou 4hranné, listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčité, na okraji zubaté, 2–10 cm dlouhé a 2–6 cm široké. Květy vyrůstají ve 20–40květém strboulovitém květenství, které může mít 3–5 cm v průměru, květy jsou 5četné, mění během několika dnů svou barvu, první květy bývají při rozkvétání oranžové, postupně se mění dožluta nebo do tmavějších odstínů karmínové, růžovokvěté přecházejí z ohnivě červené do fialové, kultivary bývají i bílé. Plodem je peckovice.
Využití: V některých oblastech světa se využívá v tradiční medicíně, její dřevo se také používá jako palivové.
Poznámka: V klimatických podmínkách střední Evropy se lantána pěstuje jako hrnková rostlina, kterou je možné v letních měsících umístit v zahradě, před příchodem zimy se ukládá do interieru, není vhodné ji vystavovat teplotám pod 5 °C. Plody i listy lantány jsou jedovaté.
Lantana camara
Lantana camaraLantana camara
Lantana camara
Fotografováno ve dnech 31. 3. 2010 (Ladislav Kovář: Kypr, Limassol) a 29. 9. 2011 (Naďa Gutzerová: Chorvatsko, Blato).