Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Lapsana communis
Rozšíření: Evropa (kromě Špicberků, Faerských ostrovů a Kréty), severozápadní Afrika, Makaronésie, západní Sibiř, severní Írán. Sekundárně i Severní Amerika, Jižní Amerika (Argentina, Chile), Tasmánie, Nový Zéland a Réunion. Na celém území České republiky je druhem hojným a rovnoměrně rozšířeným.
Ekologie: Roste ve světlých listnatých a smíšených lesích, na pasekách, v křovinách, v zahradách, na hřbitovech, nádražích a na dalších antropicky ovlivněných stanovištích, často také jako plevel v polích. Vyhledává vlhčí až vysychavé a živinami bohaté půdy. Kvete od května do září.
Lapsana communis
Popis: Jednoletá bylina s přímou, 30–80 cm vysokou lodyhou, která se v horní části větví. Dolní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, s 2–3 cm dlouhým řapíkem a 10–15 cm dlouhou čepelí. Ta je v obrysu celistvá až lyrovitě peřenodílná. Střední lodyžní listy mají krátký řapík, horní jsou ± přisedlé a vejčitě kopinaté. Úbory bývají uspořádány v řídkých latách, jsou drobné a dlouze stopkaté. Zákrov je dvouřadý a ± válcovitý. Vnější zákrovní listeny jsou cca 1 mm dlouhé, vnitřní pak 7–8 mm dlouhé, čárkovitě podlouhlé a zašpičatělé. Světle žluté květy jsou jazykovité a v jednom úboru jich bývá kolem 8–15. Plodem jsou nažky.
Lapsana communisLapsana communis
Lapsana communis

Fotografováno ve dnech 28. 6. a 23. 8. 2008 (Věra Jašková: Liptál) a 27. 6. 2010 (Naděžda Gutzerová: Chrudim).