Česká jména: dřín (Hájek 1562, Zalužanský 1592, Veleslavín 1598), modřín opadavý (Kubát 2002)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Larix decidua
Rozšíření: Původní rozšíření modřínu opadavého zahrnuje Alpy, Karpaty (slovenské, ukrajinské a rumunské) a Polsko. Mnohde se vyskytovaly jen určité subspecie. U nás je původní pouze na východ od Hrubého Jeseníku, všechny ostatní výsadby modřínů jsou vesměs nepůvodní.
Ekologie: Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.
Popis: Strom dorůstající výšky 20–50 m. Kmen je přímý s hrubou na povrchu šedavě zbarvenou borkou. Koruna kuželovitá, jehlice na brachyblastech ve svazečcích nejčastěji po 30–50, světle zelené. Samčí šištice vejcovité, žlutavé, převislé, samičí široce vejcovité šištice jsou tvořeny karmínově nebo zelenavě zbarvenými podpůrnými šupinami (na našem snímku nahoře). Šišky jsou nerozpadavé, protáhle vejcovité, někdy vydrží na větévkách i několik let. Jehlice se barví na podzim do žluta.
Využití: Modřín je světlomilná dřevina, která se pěstuje jak pro ušlechtilé dřevo, tak i pro okrasu v parcích a ve veřejné zeleni. Rozlišuje se několik poddruhů.
Larix deciduaLarix decidua
Larix deciduaLarix decidua
Fotografováno v březnu a říjnu 2004 (Praha) a v prosinci 2004 (Lednice).