Syn.: Pinus lyallii (Parl.) Parl.
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Larix lyallii
Rozšíření: Roste v Severní Americe ve Skalistých horách a na hřebenech západně od nich v Britské Kolumbii a Albertě, do USA zasahuje do států Washington, Idaho a Montana.
Ekologie: Provází stanoviště s mezickými až suchými, často kamenitými a živinami nepříliš dobře zásobenými půdami ve vyšších nadmořských výškách (1800–2650 m), zejména v horách s poněkud kontinentálnějším klimatem. Zpravidla vytváří horní hranici lesa, na níž se setkává s jedlí Abies lasiocarpa, smrkem Picea engelmannii a borovicí Pinus albicaulis.
Larix lyallii

Larix lyallii

Popis: Nižší opadavý jednodomý strom vysoký 10–15(–25) m; koruna je řídká, kuželovitá; borka na kmeni je tlustá, hluboce rýhovaná, tvoří červenohnědé šupiny; větve jsou rovnoběžné nebo zčásti převislé, letorosty jsou hustě bíle nebo žlutě vlnaté, odění se udržuje 2–3 roky. Jehlice se tvoří ve svazečcích na brachyblastech, jsou 2–3,5 cm dlouhé, 0,6–0,8 mm široké a 0,4–0,6 mm tlusté, světle zelené, na průřezu téměř čtyřúhlé; samčí šištice jsou vejcovité až válcovité, žlutavé. Šišky jsou na krátkých zakřivených větvičkách, 2,5–4(–5) cm dlouhé a 1,1–1,9 cm široké, semenných šupin je 45–55, jsou na svrchní straně pýřité a na okraji třásnité, podpůrné šupiny přesahují šupiny semenné asi o 6 mm a jsou zakončeny 4–5 mm dlouhou osinatou špičkou; semena jsou asi 3 mm dlouhá, žlutá až nachová, křídlo je asi 6 mm dlouhé.
Záměny: Modřínu Larix lyallii se velmi podobá Larix occidentalis, který lze odlišit podle mohutnějšího vzrůstu, menších šišek, letorosty, které jsou v prvním roce plstnaté, ale později olysávají, a jehlicemi, které jsou na průřezu trojúhelníkovité. Oba druhy jsou navíc odděleny ekologicky, L. occidentalis je dřevinou lesního stupně v nižších polohách. V Severní Americe se vyskytuje ještě Larix laricina, který se vyznačuje úplně lysými letorosty, krátkými jehlice a velmi malými šiškami s podpůrnými šupinami kratšími než jsou šupiny semenné; roste v nižších polohách severní části kontinentu.
Larix lyallii
Larix lyallii
Larix lyallii
Larix lyallii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 7. 2007 (Kanada, Alberta: NP Banff, Moraine Lake).