Syn.: Larix americana var. brevifolia Carrière, Pinus nuttallii Parl.
Česká jména: modřín západoamerický (Klika 1953)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Larix occidentalis
Rozšíření: Severoamerický druh s dosti malým areálem, jehož těžiště leží západně od hřebene Skalistých hor. Je znám z Britské Kolumbie a snad i jihozápadní Alberty v Kanadě, v USA roste ve státech Washington, Oregon, Idaho a Montana.
Ekologie: Roste především v údolích a kotlinách, ale místy vystupuje do nižších částí horských svahů, převážně v územích s výrazněji kontinentálním klimatem. Vyhledává především sušší stanoviště na živinami středně bohatých půdách, nejčastěji jej provází Pseudotsuga menziesii var. glauca, Pinus ponderosa, na vlhčích stanovištích i Tsuga heterophylla a Abies grandis. Lokality leží v nadmořské výšce 400–2600 m.
Larix occidentalis

Larix occidentalis

Popis: Opadavý jednodomý strom s přímým kmenem vysokým až 55(–80) m; koruna je krátká, kuželovitá; borka na kmeni je tlustá, červenohnědá, hluboce rýhovaná, vytváří skořicově zbarvené polygony; větve jsou oranžově hnědé, zprvu chlupaté, posléze olysávající. Jehlice vyrůstají ve svazečcích na brachyblastech, jsou 2–5 cm dlouhé, 0,6–0,8 mm široké a 0,4–0,6 mm tlusté, světle zelené, kýlovité, na průřezu trojúhelníkovité; samčí šištice jsou vejcovité, žlutavé. Šišky rostou na zakřivených větvičkách, jsou 2–3 cm dlouhé a 1,3–1,6 cm široké, s 45–55 na svrchní straně pýřitými semennými šupinami s celistvým okrajem, podpůrné šupiny přesahují šupiny semenné asi o 4 mm a jsou zakončeny asi 3 mm dlouhou osinatou špičkou; semena jsou asi 3 mm dlouhá, hnědočervená, křídlo je ve srovnání s délkou semene dvojnásobné.
Záměny: Velmi podobný, avšak menší modřín Larix lyallii se vyznačuje poněkud většími šiškami, hustě plstnatými letorosty, jejichž vlnaté odění se zachovává alespoň po 2–3 roky, a na průřezu téměř čtyřúhlými jehlicemi. Oba druhy, ačkoli rostou v jednom prostoru, jsou výrazně odděleny výškově: na vertikálním gradientu je zpravidla odděluje 150–300 m. Třetí americký modřín (Larix laricina) má lysé letorosty, kratší jehlice a malé šišky s podpůrnými šupinami kratšími než šupiny semenné; vyskytuje se v boreálním jehličnatém lese (tajze) na severu kontinentu.
Využití: Velmi cenná dřevina z hlediska lesnického využití, má velmi kvalitní dřevo, které se používá ve stavebnictví i nábytkářství.
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 24., 25. a 31. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Canal Flats; Whiteswann Provincial Park; Bridesville).