Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Charadriiformes, Laridae
Syn.: Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
Česká jména: racek chechtavý
Anglická jména: Black-headed gull

Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý

Rozšíření: Vyskytuje se v oblasti od jižního cípu Grónska a Islandu přes většinu Evropy a centrální Asie až po severočínskou provincii Chej-lung-ťiang a ruskou Kamčatku. Objevuje se také podél pobřeží severní Afriky a jižní Asie.

Způsob života: Žije na mořském pobřeží, v deltách řek, ale i hluboko ve vnitrozemí. U nás se hojně vyskytuje v rybničných oblastech i na jezerech, často na řekách ve velkých městech.
Jeho potravou jsou drobné rybky, hmyz, červi a jiní bezobratlí vodní živočichové, semena, mršiny, také se živí odpadky na skládkách. U nás ho spatříme celoročně. Naše populace na zimu odlétá na pobřeží Středozemního moře, k nám přilétají rackové ze severu.
Na hnízdiště přilétá v hejnech koncem března nebo začátkem dubna. Hnízdí v početných koloniích v rákosinách rybníků, na ostrůvcích nebo na rostlinném podkladě na vodě. Hnízdo buduji oba rodiče, nejčastěji ze suchých kousků rákosu a orobince. V květnu klade samice 2–3 vejce, při sezení po dobu 22–24 dní se střídají oba partneři, kteří se o ně starají ještě 35–42 dní po vylíhnutí. Pohlavně dospívá ve dvou letech života.

Popis: Středně velký pták dosahující délky 36–38 cm, rozpětí křídel 86–99 cm. Záda dospělého ptáka jsou šedá, zbytek těla bílý. Vnější okraje křídel jsou bílé, konce černé. V letním šatě má na hlavě černohnědou čepičku, která nedosahuje až do týlu. V zimě má hlavu bílou s tmavší skvrnou u ucha. Zobák a nohy jsou červené. Mladí ptáci jsou v prvním roce na hřbetě hnědě skvrnití, ve druhém mají ještě zobák a nohy černo- nebo hnědošedé a teprve ve třetím roce se vybarvují. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2018) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC).

Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý

Fotografováno ve dnech 5. 6. 2019 (Česko, Praha, V Pískovně), 11. 6. a 18. 6. 2019 (Česko, Čechy, Malvíny, Mezi mosty u Čelákovic).