Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Charadriiformes, Laridae
Syn.: Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
Česká jména: racek chechtavý
Anglická jména: Black-headed gull

Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý

Rozšíření: Vyskytuje se v oblasti od jižního cípu Grónska a Islandu přes většinu Evropy a centrální Asie až po severočínskou provincii Chej-lung-ťiang a ruskou Kamčatku. Objevuje se také podél pobřeží severní Afriky a jižní Asie.

Způsob života: Žije na mořském pobřeží, v deltách řek, ale i hluboko ve vnitrozemí. U nás se hojně vyskytuje v rybničných oblastech i na jezerech, často na řekách ve velkých městech.
Jeho potravou jsou drobné rybky, hmyz, červi a jiní bezobratlí vodní živočichové, semena, mršiny, také se živí odpadky na skládkách. U nás ho spatříme celoročně. Naše populace na zimu odlétá na pobřeží Středozemního moře, k nám přilétají rackové ze severu.
Na hnízdiště přilétá v hejnech koncem března nebo začátkem dubna. Hnízdí v početných koloniích v rákosinách rybníků, na ostrůvcích nebo na rostlinném podkladě na vodě. Hnízdo buduji oba rodiče, nejčastěji ze suchých kousků rákosu a orobince. V květnu klade samice 2–3 vejce, při sezení po dobu 22–24 dní se střídají oba partneři, kteří se o ně starají ještě 35–42 dní po vylíhnutí. Pohlavně dospívá ve dvou letech života.

Popis: Středně velký pták dosahující délky 36–38 cm, rozpětí křídel 86–99 cm. Záda dospělého ptáka jsou šedá, zbytek těla bílý. Vnější okraje křídel jsou bílé, konce černé. V letním šatě má na hlavě černohnědou čepičku, která nedosahuje až do týlu. V zimě má hlavu bílou s tmavší skvrnou u ucha. Zobák a nohy jsou červené. Mladí ptáci jsou v prvním roce na hřbetě hnědě skvrnití, ve druhém mají ještě zobák a nohy černo- nebo hnědošedé a teprve ve třetím roce se vybarvují. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2018) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC).

Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý
Larus ridibundus, racek chechtavý

Fotografováno ve dnech 5. 6. a 18. 9. 2019 (Česko, Praha, V Pískovně), 11. 6. a 18. 6. 2019 (Česko, Čechy, Malvíny, Mezi mosty u Čelákovic).