Syn.: Laserpitium chironium Scop.
Česká jména: hladýš andělikový (Kubát 2002)
Slovenská jména: lazerník archangelikový (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Laserpitium archangelica
Rozšíření: Areál zahrnuje hory střední a jihovýchodní Evropy od Sudet přes celý karpatský oblouk na Slovensku, v Polsku a Rumunsku, dále se vyskytuje v Bulharsku a ve státech bývalé Jugoslávie až do Slovinska. V ČR se vyskytuje pouze v Hrubém Jeseníku, kde byl přirozený výskyt zaznamenán ve Velké a Malé kotlině. V podhůří Jeseníků, jakož i u Svitav a v Hostýnských vrších byl zjištěn zplanělý. Na Slovensku se vyskytuje např. v Malé a Velké Fatře, v Západních, Vysokých a Nízkých Tatrách, na Muráňské planině.
Ekologie: Vyskytuje se v horských vysokobylinných trávnících a na okrajích subalpínských křovin. Provází především bazické horniny (vápence, v ČR grafitické fylity), roste ve vysokobylinné vegetaci na vlhkých místech bohatě zásobených živinami.
Laserpitium archangelica
Popis: Statná vytrvalá bylina s mnohohlavým čupřinatým oddenkem, přímá lodyha dorůstá výšky 80–150 cm, je podélně rýhovaná a hustě odstále pýřitá, někdy červeně naběhlá. Listy jsou střídavé, šedozelené, 3(–4)krát trojčetné, dolní řapíkaté, horní jsou přisedlé na nafouklých pochvách, matné, vlnatě chlupaté; lístky posledního řádu jsou vejčité, 2–3krát peřenolaločnaté až peřenoklané, na okraji nestejně pilovité. Okolíky jsou velké, s 15–40 okolíčky; listeny obalu jsou početné, čárkovitě kopinaté, suchomázdřitě lemované; obalíček tvoří mnoho čárkovitě kopinatých, brvitých listenů; korunní lístky jsou obsrdčité, asi 1 mm dlouhé a 2 mm široké, ve výkroji se špičatým lalokem, bílé, nepaprskující. Plody jsou v obrysu eliptické, smáčknuté dvounažky 8–10 mm dlouhé, každá nažka s 3 sotva vystouplými hlavními žebry a 2 postranními, 1,5–3 mm širokými křídly.
Záměny: Na stanovištích se občas potkává s dalšími statnými miříkovitými bylinami. Z nich se hladýši andělikovému nejvíce podobá mázdřinec rakouský (Pleurospermum austriacum), poněkud vzdáleněji je podobná i andělika lékařská (Angelica archangelica). Oba tyto druhy jsou však na rozdíl od hladýše lysé nebo jen kratičce chlupaté; mázdřinec má kromě toho zpeřené listeny obalu.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR i ve vyhlášce je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1r, §1).
Laserpitium archangelicaLaserpitium archangelica
Laserpitium archangelica
Laserpitium archangelica
Laserpitium archangelica
Laserpitium archangelica
Fotografováno ve dnech 27. 6. 2012 a 13. 8. 2014 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina).