Syn.: Laserpitium asperum Crantz, Laseriptium latifolium L. subsp. asperum (Crantz) Schubler et Martens
Česká jména: hladyš širolistý (Presl 1819), hladýš širolistý (Kubát 2002)
Slovenská jména: lazerník širokolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Laserpitium latifolium
Rozšíření: Druh je rozšířen v mírné až oceánské oblasti Evropy. Roste od středního Španělska, Itálie a Balkánu na sever až po jih Skandinávie. Na východ zasahuje do středního Ruska. U nás velmi roztroušeně v termofytiku a mezofytiku. Centrum výskytu v Čechách leží v Labském středohoří, ojediněle se vyskytuje i jinde, na Moravě je nejvíce lokalit v Bílých Karpatech.
Ekologie: Roste na světlých a sušších, převážně vápenatých stanovištích, na lesostepních křovinatých stráních a ve světlých lesích, v pahorkatinném až horském stupni. Kvete v červenci a srpnu.
Popis: Vytrvalá, 60–150 cm vysoká rostlina s čupřinatým oddenkem, který po rozemnutí silně páchne. Lodyha je vzpřímená, tuhá, jemně rýhovaná, ojíněná, v horní části větvená. Listy jsou v obrysu trojboké, dvakrát trojčetné, složené ze široce vejčitých, tupě zašpičatělých, na okraji hrubě pilovitých lístků. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté, horní přisedlé, s nafouklou pochvou. Květy jsou nejčastěji oboupohlavné, uspořádané do velkých, plochých, i přes 20 cm v průměru měřících okolících s 25–40 okolíčky. Obaly jsou četné, obalíčky chudé. Koruna je bílá, řidčeji narůžovělá. Kališní ušty šídlovité. Plodem je široce křídlatá nažka.
Záměny: Hladýš širolistý je dosti podobný u nás vzácnému timoji trojlaločnému (Laser trilobum), který se liší zejména oblými řapíky, méně početnými listeny obalu a na okraji stejnoměrně vroubkovanými lístky.
Ohrožení a ochrana: V ČR je hladýš širolistý řazen mezi ohrožené druhy (C3).
Laserpitium latifoliumLaserpitium latifolium
Laserpitium latifolium
Fotografováno dne 29. 7. 2008 (Slovensko, v Chočských vrších).