Syn: Aphaca vulgaris C. Presl, Lathyrus segetum Lam., Orobus aphaca (L.) Döll
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Lathyrus aphaca

Lathyrus aphaca

Rozšírenie: Západná a južná Európa, juhozápadná a Stredná Ázia po Afganistan a severná Afrika, v strednej Európe a Makaronézii iba druhotne. V Českej republike sa vzácne vyskytuje v stredných Čechách a na južnej Morave, inde iba ojedinelo. Na Slovensku sa vyskytuje iba veľmi vzácne na niekoľkých lokalitách.
Ekológia: Rastie na poliach, okrajoch ciest, úhoroch, železničných násypoch a krovinatých stráňach.
Opis: Jednoročná bylina s popínavou byľou dlhou 20–90 cm. Listy na dospelých rastlinách chýbajú (sú premenené na úponky), ich funkciu preberajú vajcovito šípovité prílistky dlhé 20–35 mm, sú sivo až jasnozelené a smerom k vrcholu byle sa zmenšujú. Súkvetie je redukované na 1–2 kvety s dlhou stopkou, kalich zvonkovitý, zelený, lysý, koruna 8–10 mm dlhá, žltá. Struky podlhovasté, slabo kosákovito zakrivené, semená guľovité alebo sféroidné, červenofialovo až čierno škvrnité, lesklé.
Ohrozenie a ochrana: V ČR je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy (C1), na Slovensku tiež medzi kriticky ohrozené druhy (CR).
Lathyrus aphacaLathyrus aphaca
Lathyrus aphaca
Foto: júl 2005 (Rumunsko, obec Dobeni).