Syn.: Orobus lacteus Bieb., Lathyrus albus var. macrorrhizus (Neilr.) Čelak., Lathyrus versicolor (J. F. Gmelin) Beck, Lathyrus pannonicus subsp. lacteus (Bieb.) Dostál, Lathyrus lacteus (Bieb.) Wissjul.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
Rozšíření: Střední, jihovýchodní a východní Evropa – od Porýní po Povolží. U nás se vyskytuje roztroušeně především v České středohoří, Českém krasu a na jižní Moravě. Územím ČR prochází severní hranice areálu.
Ekologie: Roste na travnatých a křovinatých stráních, v lesních lemech i světlých lesích, většinou na bazickém podkladu, u nás v pásmu nížin až pahorkatin, až do nadmořské výšky 600 m.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–50 cm vysoká, lodyha přímá, hranatá, lysá, obvykle nevětvená, listy s 2–3(–4) páry lístků, palisty polostřelovité, lístky čárkovité, až 8(–10) cm dlouhé, květenství 2–6(–7)květé, i se stopkou zhruba stejně dlouhé jako jeho podpůrný list, kališní cípy lysé nebo jen horní s ojedinělými chlupy, koruna žlutobílá, pavéza někdy narůžovělá, kvete od dubna do června. Plodem je podlouhle čárkovitý lusk.
Záměny: Od nominátního poddruhu (L. p. subsp. pannonicus), který se u nás vyskytuje jen velmi vzácně na východní Moravě, se odlišuje především délkou podpůrného listu – u nominátní subspecie je kratší než květenství, L. p. subsp. collinus jej má stejně dlouhý jako květenství.
Ohrožení a ochrana: Hrachor panonský chlumní patří mezi silně ohrožené taxony naší květeny (C2b), zákon jej chrání společně s nominátním poddruhem dokonce v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1). Na Slovensku je hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (jako Lathyrus lacteus) a je zde i chráněn zákonem (NT/§).
Lathyrus pannonicus subsp. collinusLathyrus pannonicus subsp. collinus
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
Fotografováno ve dnech 3. a 4. 5. 2008 (Dunajovické kopce a Vrbice).