Syn.: Lathyrus hirtus Ten., Lathyrus variegatus Host
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lathyrus hirsutus
Rozšíření: Západní, jižní a střední Evropa, na sever po ČR, Slovensko a Polsko. Dále jihozápadní Asie, na východ po Afghánistán, také Azorské ostrovy a severní Afrika. Zavlečen i do některých oblastí Severní Ameriky, především jihovýchod a tichomořské pobřeží USA, také do argentinské provincie Buenos Aires a Uruguaye.
U nás se vyskytuje roztroušeně v termofytiku, vzácně v mezofytiku, od planárního do suprakolinního stupně.
Ekologie: Roste na pasekách, travnatých svazích, úhorech, okrajích komunikací v lesních lemech, křovinách a jako plevel v polích, především na bazických podkladech, zpravidla na lehčích, mělkých až středně hlubokých půdách na suchých, teplých, slunných až polostinných stanovištích. Kvete od června do srpna.
Lathyrus hirsutus
Popis: Jednoleté až dvouleté, 30–100 cm dlouhé byliny s vystoupavými až přímými nebo popínavými, křídlatými, řídce chlupatými lodyhami. Listy jsou s jedním párem lístků zakončené větvenou úponkou. Lístky krátce řapíkaté, podlouhlé, kopinaté až čárkovité, 30–75 mm dlouhé, 5–15 mm široké, na vrcholu tupé, s nasazenou špičkou. Palisty polostřelovité, 7–18 mm dlouhé, 1–2,5 mm široké. Stopky květenství 4–15 cm dlouhé. Květenství s 1–3 květy. Květy šikmo odestálé až nicí s korunou červenofialovou, po odkvětu modrofialovou, 12–15 mm dlouhou, člunek zelenavě bílý, křídla přibližně stejně dlouhá jako člunek, kratší než pavéza. Plodem je 1–8 semenný, 20–40 mm dlouhý, draslavě štětinatý, hnědý lusk.
Ohrožení a ochrana: Hrachor chlupatý je Červeným seznamem řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (NT).
Lathyrus hirsutusLathyrus hirsutus
Lathyrus hirsutusLathyrus hirsutus
Fotografováno dne 13. 7. 2009 (k. ú. Vroutek).