Syn.: Lathyrus gladiatus Hook., Lathyrus hookeri var. trichocalyx (Phil.) Burkart, Lathyrus patagonicus Hauman, Lathyrus pterocaulos Phil.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lathyrus magellanicus
Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem v jihoamerických Andách; roste od Kolumbie až po Ohňovou zemi.
Ekologie: Roste v různých typech nelesní vegetace, ve formacích páramo, puna, na jihu areálu i v dalších společenstvech. V severní části areálu leží lokality v nadmořské výšce 2200–3700 m, zatímco na jihu sestupuje až téměř k hladině moře.
Lathyrus magellanicus
Popis: Vytrvalá bylina charakteru opíravé liány, sivá, při sušení nápadně tmavne; lodyha je křídlatá. Listy jsou střídavé, sudozpeřené, s jedním jařmem, zakončené úponkou; lístky jsou kopinaté až čárkovité, 5–7 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké, špičaté; palisty jsou střelovité. Květenství tvoří hrozen až 10 cm dlouhý; květy jsou krátce stopkaté; kalich je zvonkovitý, lysý, kališní cípy jsou kratší než trubka; korunní lístky jsou růžovofialové; tyčinek je 10; semeník je lysý. Lusky jsou ploché, podlouhlé, 4,5–6 cm dlouhé a asi 0,5 cm široké, za zralosti tmavé, lysé.
Poznámka: Velmi proměnlivý druh, zejména ve tvaru (šířce) listů. Z Ekvádoru z okolí Quita byl popsán jako samostatný druh Lathyrus gladiatus, jemuž zde představené rostliny – vzhledem k velmi úzkým, čárkovitým lístkům – velmi dobře odpovídají. Vnitrodruhová proměnlivost nebyla v poslední době studována, není vyloučeno, že by si tento typ zasloužil hodnocení na úrovni variety nebo poddruhu.
Lathyrus magellanicus
Lathyrus magellanicus
Lathyrus magellanicus
Lathyrus magellanicus
Lathyrus magellanicus
Fotografoval Mário Duchoň, dne 10. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional Sangay, El Altar).