Syn.: Orobus albus L., Lathyrus albus (L. f.) Kittel
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lathyrus pannonicus
Rozšíření: Druh střední a jihovýchodní Evropy – vyskytuje se v oblasti od Rakouska a jižní Moravy po Rumunsko a Bosnu. V celém areálu je tento druh dosti vzácný. U nás roste velmi vzácně jen na jihovýchodní Moravě (Bílé Karpaty), celá populace čítá zřejmě jen několik exemplářů. Na Slovensku se objevuje vzácně na Záhoří, v Malých Karpatech a v Podunají.
Ekologie: Roste na vlhkých loukách a na mezích, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, 25–45 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, větvená, listy střídavé, 2–3jařmé, lístky čárkovité až čárkovitě kopinaté, 3–6 cm dlouhé, lysé. Květy v chudém hroznu s 1–6 květy na dlouhých stopkách (až 12 cm), květenství i se stopkou delší než jeho podpůrný list, kalich zvonkovitý, na okraji brvitý, koruna bílá, pavéza narůžovělá. Plodem je podlouhlý lusk.
Ohrožení a ochrana: Hrachor panonský pravý je ohrožen zánikem biotopů, je zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku je klasifikován jako druh ohrožený, také zde je chráněn zákonem (EN/§).
Lathyrus pannonicusLathyrus pannonicus
Fotografováno v květnu 2005 (Bílé Karpaty, Strání).