Česká jména: hrachor hrachovitý (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: hrachor hrachovitý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lathyrus pisiformis
Rozšíření: Východoevropský a západoasijský druh. V ČR se vyskytuje na západní hranici areálu, roste i na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Polsku a pobaltských zemích, dále na severu Kavkazu, vyskytuje se ve značné části evropského Ruska, na západní Sibiři (až po jezero Bajkal) a na severu Kazachstánu, dále v Mongolsku a západočínské provincii Xinjiang. Uváděn je i z několika lokalit ve Španělsku, avšak není jasné, zda tamní rostliny skutečně patří k tomuto druhu. U nás historicky na třech lokalitách, z nichž se zachovaly jen dvě. Výskyt u Zlonic na Slánsku patří minulosti, druh se dosud vyskytuje u Mšeného-lázní a u Dymokur v Polabí.
Ekologie: V hlavní části areálu (v Rusku) nachází optimum ve světlých lesích a střídavě osluněných lemových společenstvech. Při okrajích areálu roste v teplomilných doubravách či dubohabřinách a jejich lemech, prosvětlených borech a méně často v křovinách. Kvete v květnu a červnu.
Lathyrus pisiformis
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým a tlustým oddenkem, z něhož vyrůstají jednotlivé lodyhy. Lodyha je až 1 m dlouhá, popínavá, hranatá, dvoukřídlá, rýhovaná, lysá. Listy s 3–5 páry většinou přisedlých lístků, vřeteno zakončené větvenou úponkou. Dobře vyvinuté rostliny mají nápadně velké palisty. Květenství s 5–14 květy, koruny jsou špinavě růžové. Plodem je žláznatý a krátce chlupatý lusk s průměrně osmi semeny.
Ohrožení a ochrana: Hrachor hrachovitý je jeden z nejvzácnějších druhů naší květeny. Jeho populace jsou slabé, navíc s omezenou reprodukční schopností. Celkový počet rostlin na našem území nepřesahuje sto, pravidelně však kvete jen několik jedinců. Proto patří mezi kriticky ohrožené druhy (C1r). Ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). I na Slovensku je kriticky ohroženým druhem (CR), chráněným zákonem (§). V Maďarsku patří mezi přísně chráněné druhy, zákon jej chrání i v Polsku.
Poznámka: V současnosti probíhají výzkumy, které by měly upřesnit biologii druhu tak, aby mohly být podniknuty aktivní kroky k záchraně druhu na našem území.
Lathyrus pisiformis
Lathyrus pisiformis
Lathyrus pisiformis
Fotografováno dne 1 .6. 2013 (u Mšeného-lázní).