Jedna z nejvýznamnějších botanických zahrad v Alpách se nachází v nadmořské výšce 2100 m, nad sedlem Col du Lautaret, přes které se šplhá silnice spojující města Grenoble a Briançon. Zahrada plochou sice nijak nevyniká (zabírá jen asi 2 ha), ale zřetelný nadnárodní význam pochopí okamžitě každý návštěvník, který sem zavítá. V současné době se zde pěstuje asi 2000 druhů rostlin z celého světa.
Jardin botanique alpin du Lautaret
Zahrada byla založena v roce 1899, u jejího zrodu stál profesor J.-L. Lachmann z Univerzity v Grenoblu a kmotři jí byli Francouzský turistický klub a M. Bonnabel, hoteliér, který provozoval ubytovací zařízení v sedle. Zakladatelé využili výhodu polohy – sedlem prochází významná spojovací komunikace, jsou zde pestré geologické podmínky a místní flóra v okolí zahrady je sama o sobě velmi bohatá. Původně byla založena přímo v sedle, ale po 20 letech byla přemístěna poněkud výše, protože skrze její původní umístění byla nově trasována silnice.
Jardin botanique alpin du Lautaret
Od počátku své existence je správa zahrady spjata s univerzitou v Grenoblu. Dnes je organizační součástí Laboratoře alpinské ekologie. K osazenstvu zahrady patří badatelé, kteří řeší různé vědecké problémy (aktuálně se zde studuje např. taxonomie rodu mochna – Potentilla), přes zimu předávají své zkušenosti v rámci výuky studentům.
Jardin botanique alpin du Lautaret

Jardin botanique alpin du Lautaret

Zahrada je rozdělena do více segmentů, které reprezentují flóru rozmanitých horských systémů světa. Jsou zde celky, dokumentující květenu Pyrenejí, jihošpanělských pohoří, hor Balkánu či Turecka, Kavkazu, středoasijských horských systémů, Sibiře a Dálného východu, Severní Ameriky, z jižní polokoule zde najdeme koutek věnovaný jihoafrickým horám, Tasmánii a Novému Zélandu či Patagonii. Do těchto oblastí zahrada sama pořádá badatelské expedice, jejichž cílem je nasbírání materiálu pro pokusy s aklimatizací cizokrajných rostlin ve zdejších podmínkách.
V programu zahrady je kromě samotných výzkumných aktivit záchrana vybraných vzácných a ohrožených druhů alpinských poloh i prezentace rozmanitosti světa rostlin ve vysokých nadmořských výškách pro širokou veřejnost. Ročně sem přichází průměrně 25 000 návštěvníků.
Jardin botanique alpin du Lautaret
Zahrada spolupracuje s dalšími botanickými zahradami, vyměňuje s nimi prostřednictvím nabídky semen rostlinný materiál, a je schopna poskytovat materiál i specialistům z různých končin světa.
Jardin botanique alpin du Lautaret
Zahrada provozuje obsahově velmi hutné webové stránky, v nich je řada informací srozumitelných i čtenářům, kteří neovládají francouzštinu (anglická či španělská mutace stránek jsou obsahově poněkud chudší, ale zato PDF základní informační brožury zde najdeme i ve slovenštině (stalo se tak díky kolegovi P. Mrázovi, který na univerzitě v Grenoblu absolvoval dlouhodobou stáž). Kromě toho najdeme na stránkách zahrady desítky fotografií z expedic do vzdálených končin: přiznávám, že mně samotnému byly před časem velkou oporou, když jsem potřeboval určovat rostliny z Ohňové země.
Jardin botanique alpin du Lautaret
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 9. 2013.