Malostranská Ledeburská zahrada patří k Palácovým zahradám na jižním svahu Pražského hradu. Jedná se o honosnou terasovou barokní zahradu italského typu. Její rozloha činí 0,18 hektaru a nachází se v nadmořské výšce od 205 do 230 m.
Ledeburská zahrada
Zahrada byla na tomto místě vybudována poprvé v roce 1665 a nechal ji postavit Jan Václav z Kolowrat. Na přelomu 17. a 18. století se v zahradě odehrála velká přestavba, na parteru zahrady tehdy byla postavena poměrně rozsáhlá Sala terrena. Její autorství je sporné, byla přisuzována Giovanni Santinimu, ale i Giovanni Battistovi Alliprandimu a Františku Maxmiliánovi Kaňkovi. Cenná malířská výzdoba Sala terenny pochází asi z roku 1730 a jejím autorem je Václav Vavřinec Reiner. Ten byl i autorem velké fresky na hlavní opěrné stěně terasové zahrady. Ta se bohužel nedochovala, zřítila se v roce 1940. V současnosti na této zdi najdeme treláž s popínavými rostlinami.
Ledeburská zahrada
V roce 1787 byla zahrada opět přestavována, její tehdejší majitel Josef Krakovský z Kolowrat zadal tento projekt staviteli italského původu Ignáci Janovi Palliardimu, který se podílel i na přestavbách zahrad sousedních. Tehdy byla postavena Sala terreně protilehlá stěna s dvouramenným schodištěm a kašnou se sochou Herkula.
Ledeburská zahrada
Na spodní ploché části zahrady najdeme parter s centrální kašnou a vodotryskem, zatravněná plocha je lemována zimostrázem. Z této dolní části vede velké schodiště do terasové části zahrady, na jeho vrcholu se tyčí pětiboký pavilon, který přiléhá k ohradní zdi.
Ledeburská zahrada
Jednotlivé terasy jsou propojeny dvouramennými schodišti, které jsou lemovými rostlinami. Objevíme tady lemy z keřovité třezalky, levandule, révy, na terasách bujně rostou i popínavé růže a geometricky upravené jehličnany. Nápadným je také poměrně vzrostlý cedr při okraji první terasy.
Ledeburská zahrada
Z popínavých rostlin zde najdeme především révu vinnou, břečťan, přísavník, trubač a zimolez. Velká pozornost je na schodištích věnována i subtropickým rostlinám, které jsou vysazeny v nádobách. Jedná se především o citrusy, oleandry, lilky a muškáty.
Ledeburská zahrada
Od poloviny 19. století zahrada dosti chátrala, dílčí dobové opravy a rekonstrukce nepřinesly kýžený efekt. Po 2. světové válce byla zahrada ve stavu už značně žalostném. Až v devadesátých letech 20. století byla zahájena důkladná rekonstrukce celé zahrady – vlastně i všech ostatních Palácových zahrad na jižním svahu Pražského hradu.
Ledeburská zahrada
Fotografováno dne 10. 6. 2008.