Velmi pozoruhodný zámecký park obklopuje jihomoravský zámek v Lednici (okres Břeclav). Má celkovou rozlohu 170 hektarů a nachází se v nadmořské výšce okolo 172 m.

Lednice

Tento zámek byl postaven v letech 1544–88 na místě bývalé vodní tvrze, o které se vedou první zmínky už od roku 1222. Společně s blízkým zámkem ve Valticích byl přirozeným centrem celého rozlehlého Liechtensteinského panství.
Kníže Karl Eusebius von Liechtenstein (1611–84) nechal v roce 1632 sídlo přestavět, úkolem byl pověřen stavitel Giovanni Giacomo Tencalla. V letech 1766–72 byl zámek přestavěn v klasicistním stylu, budova byla rozšířena, byla doplněna i čestným dvorem. V roce 1815 architekt Josef Kornhäusel přestavěl zámecké budovy v empírovém stylu a na východní straně postavil nové reprezentační místnosti. Nakonec byl zámek přebudováván ještě v letech 1846–58 do stylu novogotického, plány pocházely od architekta Georga Wingelmüllera. Celý komplex dotvářela francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park s romantickými budovami.

Lednice

Zdejší zámecká zahrada podléhala dobovým modním trendům samozřejmě také. Nejstarší renesanční zahradu z poloviny 16. století, která byla upravena do šesti velkých čtverců s terasami a vodotrysky, vystřídala při přestavbě barokní zahrada s francouzskou úpravou a terasou se sochařskou výzdobou.

Lednice

Nakonec zde vznikl v prostorech za zámkem, tedy tam, kde byla původně jen mokrá louka v nivě řeky Dyje, i rozsáhlý krajinářský park v anglickém stylu, který je proťat několika působivými průhledy. Autor koncepce není znám. Na konci 18. století spolupracoval na vytváření parku zahradník botanické zahrady vídeňské univerzity Josef van der Schot; za zmínku jistě stojí, že v letech 1774 a 1775 působil v Lednici jako zahradnický pomocník i pozdější ředitel císařských zahrad ve Vídni Franz Boos.
V letech 1805–11 tu byla vyhloubena též rozsáhlá vodní nádrž. Traduje se, že v této době bylo z Ameriky přivezeno pro nový park na 36 tisíc sazenic, mimo jiné liliovníky, vejmutovky a platany. Dnešní zámecký park je vlastně velkou dendrologickou zahradou. Je odtud uváděno na 130 druhů jehličnatých stromů a 356 druhů listnatých, některé z nich patří k nejstatnějším exemplářům svého druhu u nás.

Lednice
Lednice

Zámecký park v Lednici se může pochlubit také nejstarším dochovaným skleníkem z litinových obloukovitých konstrukcí na evropském kontinentu. Byl zde vybudován v letech 1843–45, až později následovaly stavby technologicky podobných skleníků v Londýně (1851) nebo v Berlíně (1900). Tato výrazně prosklená konstrukce znamenala v konstrukci staveb sloužících k ochraně rostlin velkou novinku. Již dříve se u zámku nacházela oranžerie s mnoha citrusy, od poloviny 19. století zde tedy bylo možno pěstovat mnohem více exotických druhů rostlin. Přišly na řadu i druhy choulostivější, třeba takové, které potřebovaly více denního světla.

Lednice

V parku se nachází i několik dalších pozoruhodných staveb, jako například minaret pocházející z roku 1798, římský aquadukt, Janův hrad – což je pseudogotická napodobenina hradní zříceniny, čínský altánek, maurský dům, menší Růžový rybník, větší rybník Zámecký a několik ostrovů i mostů.

Lednice
Lednice

V širším okolí lednického zámeckého parku najdeme také celou řadu dalších objektů, jejichž historie je spjata s budováním celého Lednicko-valtického areálu. Je to například Dianin chrám – romantický zámeček zvaný Rendezvous z let 1810–12, který je postaven v podobě triumfálního oblouku – nebo kolonáda na Rajsně u Valtic. Od roku 1996 je celý Lednicko-valtický areál, tedy také zámecký park v Lednici, zapsán do seznamu památek Světového dědictví UNESCO. Patří k nejvýznamnějším a nejhodnotnějším krajinářským komplexům Evropy.

Lednice