Syn.: Asperella oryzoides (L.) Lam., Asprella oryzoides (L.) Schreb, Homalocenchrus oryzoides (L.) Pollich, Oryza clandestina (Weber) A. Braun, Oryza oryzoides (L.) Schinz et Thell., Phalaris oryzoides L.
Česká jména: tajnička rýžovitá (Kubát 2002)
Slovenská jména: tajnička ryžovitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Leersia oryzoides
Rozšíření: Roste v Evropě, především západní, střední a východní, na úplném jihu a na nejzazším severu chybí, dále roste na Kavkaze, ve Střední Asii, v Číně a Japonsku, Severní Americe. Zavlečena byla na Azorské ostrovy a do východní Austrálie. U nás roste roztroušeně až vzácně od nížin do pahorkatin.
Ekologie: Roste na písčitých i bahnitých březích eutrofních vod. Kvete od srpna do října.
Leersia oryzoides
Popis: Vytrvalá světle zelená tráva s krátkými výběžky, vysoká 50–150 cm. Stébla jsou vystoupavá nebo poléhavá, na dolních uzlinách kořenující, větvená, na kolénkách chlupatá. Čepele listů jsou ploché, až 30 cm dlouhé a 1 cm široké, na okraji drsné, pilovitě zoubkaté. Jazýček je dlouhý asi 1 mm, blanitý. Pochvy listové jsou nazpět silně drsné, horní jsou nafouklé. Květenstvím je řídká, volná lata s křivolakými větévkami, dlouho v nafouklé pochvě ukrytá. Klásky jsou jednokvěté, kratičce stopkaté, úzce eliptické, zploštělé, brvité. Fertilní plucha je bezosinná. Laty vykvétají pouze v nejteplejších letech, plodné jsou pouze kleistogamické květy. Plodem je okoralá obilka.
Záměny: Nejčastěji je nalézána v nekvetoucím stavu, přesto se jedná o dobře určitelnou trávu, charakteristickou žlutozelenými, po okrajích silně draslavými listy.
Ohrožení a ochrana: V Česku je druh zařazen k ohroženým druhům (C3), na Slovensku k méně dotčeným druhům (LC).
Leersia oryzoidesLeersia oryzoides
Leersia oryzoides
Leersia oryzoides
Leersia oryzoides
Leersia oryzoides
Leersia oryzoides
Fotografovali Radim Cibulka, dne 26. 8. 2012 (poblíž NPR Libický luh) a Alena Vydrová, dne 4. 9. 2013 (Nymburk).