Lemberská lipová alej
Především Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae), ale také Tilia platyphyllos, Quercus petraea a Quercus robur

Tato lipová alej se nachází v katastru obce Lvová (okres Liberec), v blízkosti zámku Lemberk, vine se podél cesty mezi Bredovským letohrádkem a hřbitovní kaplí Nejsvětější Trojice (Zdislavina kaple). Dnes je toto místo součástí Krajinné památkové zóny Lembersko.

Lemberk je neodmyslitelně spojen s působením svaté Zdislavy z Lemberka, v krajině byl od středověku zdůrazňován právě tento spirituální prvek. Od roku 1726 bylo lemberské panství ve vlastnictví rodu Gallasů, v době jejich vrchnostenské správy byla vysázena i tato alej (kolem roku 1796). Tvoří ji zhruba 90 stromů, v nichž dominuje lípa srdčitá (Tilia cordata), objevuje se tu ale i několik lip velkolistých (T. platyphyllos), několik dubů zimních (Quercus petraea) a dub letní (Q. robur). Délka aleje činí zhruba 430 metrů. Dříve tu stála křížová cesta, po straně se nacházel vrchnostenský sad; okolí zdobí několik novodobých plastik.
Lemberská lipová alej
Lemberská lipová alej
Lemberská lipová alej
Lemberská lipová alej
Lemberská lipová alej
Lemberská lipová alej
Lemberská lipová alej
Fotografováno dne 13. 6. 2017.