Čeleď: Lemnaceae S. F. Gray – okřehkovité; Araceae Juss. – árónovité
Lemna turionifera
Rozšíření: Původní v Severní Americe od Aljašky po severozápadní Mexiko, snad i v některých částech Asie. Patrně až v posledních desetiletích byl zavlečen do Evropy, kde se poměrně rychle šíří a mohl by se stát i invazním druhem. Z České republiky je udáván teprve od roku 2000, nejstarší doklad je z roku 1992. Dosud byl zjištěn teprve na nemnoha lokalitách, nepochybně je však hojnější a má tendenci se dále šířit. Patří k velmi přehlíženým rostlinným druhům.
Ekologie: Roste v rybnících, sádkách, malých vodních nádržích a podobných vodních biotopech. Osidluje stojaté, osluněné, mezotrofní až přirozeně eutrofní vody s bahnitým dnem a vysokým obsahem minerálních látek. Přezimuje pomocí turionů (přezimovacích „pupenů“).
Lemna turionifera
Popis: Drobné vodní byliny s rostlinným tělem redukovaným na stélku („lístek“) s jedním kořínkem. Lístky jednotlivé nebo po 2–4 (řidčeji i více) spojené, obvejčité až eliptické, (1,1–)2,0–3,2(–4,0) mm dlouhé, (0,6–)1,3–2,8(–3,3) mm široké, zpravidla tenké a ploché, na svrchní straně zpravidla olivově zelené, většinou též s nachovými tečkami či nachovým zbarvením, na spodní straně nejčastěji načervenalé až červené, vždy výrazněji zbarvené než na svrchní straně, zbarvování počíná od báze kořínků. Na podzim nebo v nepříznivých podmínkách se tvoří morfologicky specializované, ke dnu klesající turiony, které jsou elipsoidní až obvejcovité, menší než lístky, bezkořenné. Kvete velice vzácně.
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Záměny: Rozlišení druhu od běžného okřehku menšího (Lemna minor) je nezřídka velmi nesnadné, neboť charakteristické načervenalé zbarvení u L. turionifera se nemusí vytvořit (zejména na jaře) a naopak L. minor může být občas načervenalá. Pokud se u L. minor objeví načervenalé zbarvení, je většinou omezeno na svrchní část lístku, vždy je svrchní strana lístku výrazněji zbarvená než spodní. L. minor dále nevytváří morfologicky specializované turiony a má poněkud větší lístky, což je patrné ve smíšených populacích (viz foto níže).
Za L. turionifera může být zaměněn i okřehek hrbatý (Lemna gibba), který na jaře či v nepříznivých podmínkách nemusí tvořit charakteristicky „nafouklé“ lístky a rovněž je poměrně často načervenalý. Zbarvování však počíná od okrajů lístků, zpravidla je výrazněji zbarvená svrchní strana. Stejně jako L. minor i tento druh netvoří turiony a má větší lístky.
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Fotografováno dne 8. 5. 2009 (Polabí, Kozly) a 11. 5. 2011 (Praha-Dolní Počernice).