Syn.: Cardiaca leonuroides Willd., Cardiaca marrubiastrum (L.) Schreb., Cardiaca marrubiastrum (L.) Medik., Chaiturus marrubiastrum (L.) Spenn., Chaiturus marrubifolius St.-Lag., Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., Leonurus marrubifolius St.-Lag.
České mená: buřina jablečníkovitá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: srdcovník jablčníkovitý (Dostál 1950), srdcovec jablčníkovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité
Leonurus marrubiastrum
Rozšírenie: Druh sa vyskytuje v strednej a južnej Európe po Sibír a severozápadnú Čínu (Xinjiang), druhotne aj v ďalších častiach Európy, do Severnej Ameriky bol zavlečený (severovýchod USA). Na Slovensku sa vyskytuje prevažne v nížinách na juhu Slovenska na Podunajskej a Východoslovenskej nížine a v pahorkatine Ipel’sko-rimavskej brázdy. Do karpatskej oblasti preniká iba na jej okraji na ojedinelých lokalitách. V Českej republike je zrejme pôvodný len na južnej a strednej Morave.
Ekológia: Rastie na okrajoch lesov, na pasienkoch, popri cestách, na rumoviskách, v nížine a na alúviách väčších riek, na hlinitých a ílovitých, bázických, vápnitých, až mierne zasolených pôdach, v planárnom a kolínnom stupni. Kvitnutie júl-august.
Leonurus marrubiastrum
Opis: Jedno- alebo dvojročná sivozelená bylina s jednoduchou alebo hore rozkonárenou, štvorhrannou, priamou, 30–80(–100) cm vysokou byľou. Byľ chlpatá, chlpy krátke, pritisnuté, nadol obrátené. Listy krátko stopkaté, jednoduché, nedelené, celistvé, dolné vajcovité alebo kosoštvorcové, na báze zaokrúhlené, na okraji hrubo nerovnako pílkovito zúbkaté alebo vrúbkované, horné kopijovité alebo lopatkovité, na báze klinovité, na okraji s niekoľkými malými zubmi, na líci tmavozelené, ± holé, na rube sivasté, kratučko chlpaté. Súkvetie dlhé, prerušované, paprasleny mnohokveté, v pazuchách listeňov. Listene tvaru listov, listence šidlovité, ± také dlhé ako kalich. Kvety drobné, do 7 mm dlhé. Kalich zvončekovitý, 5–7 mm dlhy, 10-žilový, krátko pritlačene chlpatý, rúrka kalicha priama, zuby kalicha priame, trojuholníkovité, na vrchole šidlovité, 2-krát kratšie ako rúrka kalicha. Koruna dvojpysková, ± taká dlhá ako kalich, 6–7 mm dlhá, bledoružová, v ústi korunného hrdla bez prstenca chlpov, horný pysk koruny vajcovitý, sklonený, menší ako dolný, dolný pysk 3-laločny, bočné laloky obrátene vajcovité, zaokrúhlené, stredný o niečo dlhší ako bočné. Všetky tyčinky rovnako dlhé, o málo dlhšie ako rúrka koruny, po odkvitnutí sa z rúrky nevychyľujú, peľnice rôznobežné (divergentné), nitky holé. Blizna dvojlaločná. Tvrdky ostro trojhranné, na vrchole ušaté alebo zaokrúhlené, 1,5–2,5 mm dlhé, hnedé.
Ohrozenie a ochrana: V Čechách je rastlina ohrozená v kategórii C2b.
Leonurus marrubiastrumLeonurus marrubiastrum
Leonurus marrubiastrum
Foto: 5. 7. 2012 (Slovensko, Velčice).