Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Lepanthes monteverdensis
Rozšíření: Roste pouze na malém území ve Střední Americe v několika horských skupinách Kostariky. Dosud je znám z NP Guanacaste (volcán Orosí), oblasti mlžných lesů v okolí Monteverde a z NP Braulio Carillo.
Ekologie: Epifyt, roste na zamechovaných kmenech v tropických horských mlžných lesích, v nadmořských výškách 1400–1550 m.
Popis: Miniaturní trsnatá bylina, lodyhy jsou 1,5–4 cm dlouhé. Na lodyze se vyvíjí jediný list, je vejčitý, 1,2–2,5 cm dlouhý a 0,8–1,3 cm široký, plochý, obvykle tupě špičatý. Květenství tvoří dvouřadý hrozen kratší než list, květy vykvétají postupně; květní stopky jsou 4–8 mm dlouhé; vnější okvětní lístky jsou vejčité, žlutohnědé, na okraji nepatrně zoubkované, zašpičatělé, hřbetní je asi 4 mm dlouhý a 2 mm široký, dva postranní jsou asi 3,5 mm dlouhé a 1,5 mm široké, šikmé, srostlé téměř do poloviny; vnitřní okvětní lístky jsou dvouklané, oranžové až červené, jejich cípy jsou asi 1,2 mm dlouhé a 0,2 mm široké, často obloukovitě zahnuté, přibližně stejně dlouhé; pysk je dvoulaločný, oranžový až červený, laloky jsou poloměsíčité, asi 1,6 mm dlouhé, červené, vyklenuté, mezi nimi je podlouhlý přívěsek; sloupek je přímý. Plody jsou velmi drobné tobolky.
Ohrožení a ochrana: Druh chrání úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Poznámka: Květy této miniaturní orchideje připomínají malého motýlka. K charakteristickým znakům patří ploché vejčité listy a kontrastně zbarvené květy s rozeklanými vnitřními okvětními lístky s úzkými, často srpovitými cípy a poloměsíčitými laloky pysku.
Lepanthes monteverdensis
Lepanthes monteverdensis
Lepanthes monteverdensis
Lepanthes monteverdensis
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 21.–23. 2. 2009 (Kostarika, Monteverde, v kultuře).