Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron galpinii
Rozšíření: Endemit malého území na jižním pobřeží provincie Western Cape v Jihoafrické republice. Areál se rozkládá mezi národním parkem De Hook a městem Mossel Bay.
Ekologie: Vyskytuje se v formaci fynbos na neutrálních půdách mezi vápencovými kopečky do nadmořské výšky 200 m. Vůči ohni není odolný, přežívají pouze semena. Květy poněkud páchnou po kvasnicích, jsou opylovány hmyzem. Zralá plodenství vytrvávají na rostlině po několik let, nažky se z něj uvolňují teprve po požáru, nemají výraznější adaptace na šíření větrem a nejčastěji zřejmě padají jen na půdu pod mateřskou rostlinu; semena klíčí po ohni.
Leucadendron galpinii
Popis: Dvoudomý, dosti vysoký keř vysoký 2–3 m; prutovité větve bývají často načervenalé. Listy jsou střídavé, čárkovitě obkopinaté, lehce zkroucené, nápadně sivozelené, lysé, na bázi zúžené, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené, lysé, na samčích rostlinách až 4 cm dlouhé, na samičích až 5,5 cm dlouhé. Květenství není podepřeno výrazně odlišeným souborem listenů; samčí strbouly jsou stopkaté, mají asi 1,5 cm v průměru, samičí dorůstají asi 1,8 cm v průměru. Plodenstvím je vejcovitá šedavá šištice 3–3,5 cm dlouhá a 2–2,5 cm široká, s překrývajícími se šupinami; nažky jsou oblé.
Ohrožení a ochrana: Druh má malý areál a roste na stanovištích, která jsou atakovaná rozšiřujícím se intenzivním zemědělstvím; ohrožuje jej i přímý sběr do zahradnických vazeb V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je uveden mezi zranitelnými druhy (VU – vulnerable).
Leucadendron galpiniiLeucadendron galpinii
Leucadendron galpinii
Leucadendron galpinii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).