Syn.: Leucadendron decorum R. Br., Protea laureola Lam.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron laureolum
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, vyskytuje se jen v nevelkém areálu v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, od Kapského poloostrova po horské skupiny Potberg a Riviersonderend.
Ekologie: Provází porosty formace fynbos na mělkých kamenitých půdách na chudých pískovcových podkladech, ale i na žule a na vápenci, zejména v nižších partiích svahů, od pobřeží do nadmořské výšky 300(–1000) m. Vůči požárům není odolný, přežívají pouze semena. Květy slabě voní po ovoci, jsou opylovány brouky. Zralá plodenství vytrvávají na rostlině po několik let, nažky se z nich uvolňují teprve po požáru a jsou šířeny větrem; semena klíčí po přejití ohněm.
Leucadendron laureolum
Popis: Dvoudomá dřevina, tvoří kompaktní polokulovité keře vysoké 1–2(–2,5) m. Listy postrádají rozlišení svrchní a spodní strany, jsou střídavé, podlouhlé, lysé, na vrcholu tupě špičaté, na samčích rostlinách až 7,5 cm dlouhé a 1,5 cm široké, na samičích až 9,5 cm dlouhé a 1,7 cm široké. Listeny pod strboulovitým květenstvím jsou podobné listům, ale větší, strbouly obalují (zejména samičí), jsou žlutozelené, v době květu zářivě žluté; samčí strbouly jsou žluté, 2–2,5 cm dlouhé a 1,4 cm široké, samičí jsou rovněž žluté, 1,4–2,7 cm dlouhé a 1,4 cm široké. Plodenství je elipsoidní žlutozelená šištice 3,8–4,6 cm dlouhá a 3,2–3,6 cm široká, šupiny v šištici se překrývají; nažky jsou křídlaté.
Ohrožení a ochrana: Populace tohoto druhu jsou v současné době stabilní, takže v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen do kategorie druhů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Leucadendron laureolum
Leucadendron laureolum
Leucadendron laureolum
Leucadendron laureolum
Fotografováno dne 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Table Mountain National Park: Cape Peninsula).