Syn.: Leucadendron pearsonii E. Phillips, Leucadendron pseudospathulatum E. Phillips et Hutch., Protea loranthifolia Knight
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron loranthifolium
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, areál zabírá horské skupiny Gifberg, Cedarberg a Hex River Mountains.
Ekologie: Provází formaci fynbos na písčitých půdách na chudých, kyselých pískovcích, v nadmořské výšce 100–1000 m. Požáry jej ničí, přežívají pouze semena. Květy spíše nepříjemně páchnou, jsou opylovány brouky. Zralá plodenství se na rostlině brzy rozpadají a nažky do půdy zapravují hlodavci; semena klíčí po ohni.
Leucadendron loranthifolium
Popis: Dvoudomý keř dorůstající výšky 1–2 m. Listy jsou střídavé, podlouhlé až obkopinaté, 3,8–7 cm dlouhé, modrozelené, lysé, na bázi klínovité, s chrupavčitým celistvým okrajem, na vrcholu zašpičatělé, lysé. Květenství je podepřeno souborem obvejčitých listenů, stejně dlouhých jako listy, poněkud světlejších; samčí strbouly jsou stlačeně kulovité, mají 2–4 cm v průměru, jsou zelené, s chlupatými čárkovitými listeny, v samčích květech je paličkovité pistillodium; zelená samičí květenství dorůstají průměru asi 1,5 cm. Plodenstvím je vejcovitá, po odkvětu záhy rozpadavá hnědá šištice; nažky jsou lysé, jednobarevné.
Ohrožení a ochrana: Druh má malý areál a jeho stanoviště jsou ničena rozšiřujícími se plochami kultur rooibosu a brambor. Do současnosti ubylo více než 20 % lokalit, dnes jich existuje něco málo přes 10. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje ve skupině taxonů blízkých ohrožení (NT – near threatened).
Leucadendron loranthifoliumLeucadendron loranthifolium
Leucadendron loranthifolium
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).