Syn.: Leucadendron abietinum R. Br., Protea teretifolia Andrews
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron teretifolium
Rozšíření: Vyskytuje se pouze v Jihoafrické republice v nevelké části provincie Western Cape; lokality leží v horských skupinách Witteberge a Kleinrivier Mountains.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos na kyselých jílovitých půdách, ale vstupuje i do přechodných vegetačních typů k formacím renosterveld. Lokality vystupují až do nadmořské výšky 1200 m. Vůči ohni není odolný. Jeden z mála druhů rodu Leucadendron, který je adaptován na opylení větrem; pro úspěšné opylení jsou třeba bohaté populace tvořené jedinci obou pohlaví; v malých populacích se tvoří málo semen. Zralá plodenství zůstávají dlouho na rostlinách a rozpadají se až po ohni; nažky rovněž transportuje vítr.
Leucadendron teretifolium
Popis: Dvoudomý menší keř dorůstající výšky 1–1,2 m. Listy jsou střídavé, nesbíhavé, jehlicovité, poněkud sukulentní, víceméně oblé, na samčích rostlinách asi 8 mm dlouhé a 1 mm široké, na samičích rostlinách asi 22 mm dlouhé a 2 mm široké, lysé, špičaté. Květenství je podepřeno protáhlými listeny s dlouhou špičkou; samčí strbouly jsou asi 1,4 cm dlouhé a 0,7 cm v průměru, žlutavé; zelená samičí květenství jsou asi 2 cm dlouhá a asi 1,2 cm široká, šupiny se nepřekrývají. Plodenstvím je vejcovitá až elipsoidní, až 3,5 cm dlouhá a 2,4 cm široká šištice, po odkvětu nerozpadavá, za zralosti hnědá; nažky jsou křídlaté.
Ohrožení a ochrana: Druh má nevelký areál a jeho stanoviště jsou zabírána pro zemědělské využití. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje ve skupině taxonů blízkých ohrožení (NT – near threatened).
Leucadendron teretifolium
Leucadendron teretifolium
Leucadendron teretifolium
Fotografováno dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).